Caiet de practică turism

Extras din referat

1. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA
Denumirea societatii comerciale unde s-a efectuat practica este VLADEUS S.R.L. - AGENTIA DE TURISM VLADEUS --
Societatea comerciala VLADEUS S.R.L. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, magazine, sedii secundare, agentii, reprezentate in tara si in strainatate cu indeplinirea formalitatilor legale si inscrierea lor la Registrul Comertului.
Societatea comerciala VLADEUS S.R.L. s-a constituit prin actul constitutiv si a dobandit personalitate juridica in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 - modificata si republicata -, la momentul inregistrarii la Registrul Comertului.
Sediul societatii comerciale VLADEUS S.R.L. unde isi desfasoara activitatea este str.Constructorilor nr.1, bloc E1, scara 2, apartament 24, parter, cod 800365, Galati.
Durata societatii comerciale VLADEUS S.R.L. este nelimitata si poate fi continuata de mostenitori incepand cu data inscrierii in Registrul Comertului. Durata inactivitatii societatii nu poate depasi trei ani. Societatea poate functiona si cu asociat unic conform art. 13 din ordonanta de urgenta nr.32/1997 si legea nr. 31/1990 republicata.
2.OBIECT DE ACTIVITATE 
Obiectul de activitate al societatii este:
o Domeniul principal de activitate: 
-Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a. ( 633 )
o Activitatea principala este:
-Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a.( 6330 )
o Societatea mai are si alte activitati secundare, inclusiv import-export.
3.CAPITALUL SOCIAL
Capitalul societatii cu raspundere limitata VLADEUS S.R.L. subscris si varsat integral in numerar la data constituirii este de 11.000 lei impartit in 20 parti sociale a 550 lei fiecare, fiind constituit prin contributia celor doi asociati in proportii egale: cate 10 parti sociale pentru fiecare asociat in valoare de 550 lei.
Participarea la beneficii si pierderi a asociatilor este de 50% pentru fiecare asociat.
Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
Transmiterea partilor sociale intre asociati sau catre persoane din afara societatii este permisa numai prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.
4.ORGANELE DE CONDUCERE
In functia de administrator este numit unul dintre asociati, durata mandatului fiind de 4 ani cu posibilitatea prelungirii.
Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati precum si de persoane juridice. Mandatul dat administratorilor poate fi revocat sau prelungit prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.
Administratorii nu pot primi mandatul de administratori in alte societati concurente avand acelasi obiect de activitate fara autorizarea asociatilor.
Administratorul reprezinta societatea in raportul cu partenerii de afaceri si cu autoritatile publice. El incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in vederea realizarii obiectivelor asumate si apararea intereselor asociatilor, semneaza actele, scrisorile sau publicatiile emise de societate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica Turism.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!