Institutia Prezidentiala in Republica Moldova

Extras din referat Cum descarc?

Multitudinea de probleme cu care se confrunta societatea aflata in proces de innoire, realizarea in complex a reformelor social-economice in proces de desfasurare, afirmarea tot mai dura a Republicii Moldova in re-latiile cu alte state ale lumii si cu organismele internationale presupun si necesitatea cercetarii institutiei prezidentiale.
Primele alegeri parlamentare in Republica Moldova, desfasurate pe principii noi in baza sistemului majoritar, au fost organizate in primavara anului 1990.
La sedinta din 27 aprilie 1990, Sovietul Suprem a desemnat condu-cerea de virf. Presedinte al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice So-cialiste Moldovenesti a fost ales Mircea Snegur. 
Primul act al Legislativului care demonstreaza continuarea pro-cesului de autodeterminare a fost Legea din 10 mai 1990 "Cu privire la introducerea unor modificari in art.6, 7 si 49 din Constitutia (Legea Fundamentala) a R.S.S. Moldovenesti , prin care a fost anulat art.6 care stabilea ca forta conducatoare si indrumatoare a societatii sovietice, nucleul sistemului ei politic, organizatiilor de stat este PCUS. Prin art. 6 si 7 era fixata activitatea tuturor partidelor politice in cadrul Constitutiei fara dreptul de a uzurpa puterea, adica erau legalizate miscarile si par-tidele politice (tratate de catre slujbasii Partidului Comunist sub denumi-rea generica de "neformali"), iar art.49 garanta cetatenilor dreptul de asociere libera in partide politice. Astfel, s-a introdus pluralismul politic si pluripartidismul, elemente inerente ale unui stat democratic.
In scopul oglindirii activitatii Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, a activitatii deputatilor poporului din R.S.S. Moldova, precum si a So-vietelor locale de deputati ai poporului, la 15 iunie 1990 s-a hotarit a re-lua editarea ziarului "Sfatul Tarii". S-a stabilit ca ziarul "Sfatul Tarii" es-te organul de presa al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova. 
La 19 iunie 1990, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat Le-gea "Cu privire la introducerea unor modificari in Constitutia (Legea Fundamentala) a tarii". Articolul 104 a fost expus in urmatoarea redactie: Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova alege Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, care este un organ subordonat Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova si exercita alte imputerniciri in limitele prevazute de Constitutia R.S.S. Moldova si legile R.S.S. Moldova. 
La 20 iunie 1990, Sovietul Suprem a decis dizolvarea Comitetului controlului popular din R.S.S. Moldova, iar la 21 iunie - numirea nemij-locita a directorilor generali ale principalelor medii de comunicare re-publicana, a Radioteleviziunii si Agentiei nationale Moldova-press.
Situatia complicata din tara, adincirea procesului de democratizare in toate domeniile vietii sociale, tensionarea relatiilor intre centru si repub-licile unionale, cerea de la noul organ suprem reprezentativ al tarii sa-si determine pozitia fata de unele probleme principiale. Tinind cont de con-junctura interna si externa, intr-o perioada relativ scurta, Sovietul Suprem a elaborat si aprobat un set de legi, care au creat baza juridica si au trasat directiile principale de dezvoltare a noului stat - Republica Moldova. Chiar la primele sedinte ale Sovietului Suprem, exprimind vointa popo-rului, a fost confirmata hotarirea revenirii la vechile atribute ale statalitatii moldovenesti: tricolorul , stema tarii cu capul de bour in centru si im-nul, proclamindu-le simboluri de stat ale R.S.S. Moldovenesti, ocrotite de lege.
Pe parcursul urmatoarelor sedinte au fost adoptate un sir de do-cumente de o importanta exceptionala pentru constituirea si consolidarea statului. La 23 iunie 1990, Parlamentul adopta Declaratia cu privire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Acest document are o importanta istorica deosebita, deoarece stabileste baza viitoarei sta-talitati suverane si independente a Republicii Moldova. In Declaratie se mentiona ca "R.S.S. Moldova este un stat unitar, indivizibil. Frontierele R.S.S. Moldova pot fi schimbate numai pe baza de acorduri reciproce int-re R.S.S. Moldova si alte state suverane, in conformitate cu vointa popo-rului, adevarul istoric si tinindu-se seama de normele dreptului inter-national unanim recunoscute. 
Mentionam ca la momentul adoptarii Declaratiei era in vigoare Con-stitutia R.S.S. Moldovenesti de la 15 aprilie 1978 art.68 al careia declara R.S.S.M. stat sovietic socialist suveran. Constitutia, insa, legifera R.S.S.M. parte integrata a U.R.S.S., adica, cu o suveranitate limitata. Declaratia din 23 iunie 1990, desi R.S.S. Moldova nominal mai era in componenta U.R.S.S., nu mai facea referinta la Uniune, fixind faptul ca R.S.S. Moldova este un stat suveran, iar izvorul si purtatorul suveranitatii este numai poporul care isi exercita suveranitatea prin organele sale re-prezentative.
In legatura cu dezordinea din economia si politica tarii, cauzate de destramarea sistemului totalitar, fortele reactionare sustineau tendintele sovine ale alolingvilor, manifestate prin diferite actiuni intru sustinerea imperiului sovietic si se straduiau sa submineze integritatea teritoriala a Republicii Moldova. Sub presiunea acestor forte distructive, la 19 august 1990 la Comrat, iar la 2 septembrie la Tiraspol, au fost declarate formarea republicii gagauze si a republicii sovietice socialiste moldovenesti ni-strene, formatiuni anticonstitutionale ce veneau in contradictie cu De-claratia cu privire la suveranitatea R.S.S. Moldova.
Actiunile distructive ale fortelor separatiste au condus la tensionarea situatiei social-politice, punind in pericol integritatea teritoriala a statului.
In scopul consolidarii ordinii constitutionale si suveranitatii R.S.S. Moldova, a drepturilor, libertatilor si securitatii cetatenilor, ameliorarea interactiunii organelor centrale ale puterii de stat si administratiei de stat, la 3 septembrie 1990 Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat Legea "Cu privire la instituirea functiei de Presedinte al R.S.S. Moldova si la introducerea unor modificari si completari in Constitutia R.S.S. Mol-dova". 
Sovietul Suprem, organul legislativ al R.S.S. Moldova unicul in drept sa exercite suveranitatea in interesul intregului popor conform De-claratiei de suveranitate, a decis infiintarea institutiei prezidentiale de ad-ministrare statala. 
Institutia prezidentiala este una dintre organismele fundamentale ale puterii executive, careia ii revine, conform statutului sau precizat prin le-ge, un rol de frunte in procesul de guvernare a unei societati. Aparitia acestei institutii in procesul politic de la noi (3 septembrie 1990), ca o replica la actiunile de dezmembrare teritoriala a R.S.S.M., a punctat con-tururile noului sistem politic pe care au tins sa-l edifice elitele instalate la putere in urma alegerilor parlamentare din martie 1990.
Potrivit legii numite, in R.S.S.M., urma sa fie ales un Presedinte al republicii, in ipoteza ca aceasta ar fi conferit o mai mare credibilitate pro-cesului de edificare a unui nou stat national suveran, precum si in scopul reprezentarii interne-externe a tinarului stat independent. Presedintele (tot el si "seful statului") se alegea in baza sufragiului universal, egal, direct si secret, pe un termen de 5 ani. Seful statului era "garantul egalitatii in drepturi si a libertatilor cetatenilor R.S.S.M.", reprezenta republica in cadrul relatiilor internationale, lua masuri pentru apararea suveranitatii si integritatii teritoriale a republicii, prezenta propunerile sale Sovietului Su-prem pentru posturile de Prim-ministru, presedintele Judecatoriei Supre-me, a Procurorului republicii, a Prim-arbitrului de stat.


Fisiere in arhiva (1):

  • Institutia Prezidentiala in Republica Moldova.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!