Gradul de sărăcie

Cuprins referat

1. FENOMENUL DE SĂRĂCIE. PREZENTARE GENERALĂ ...5
1.1. Încadrarea fenomenului .5
1.2. Definirea riscului 5
1.3. Definirea fenomenului 5
2. EVOLUȚIA FENOMENULUI LA NIVEL NAȚIONAL ..7
3. IMPLICAȚIILE FENOMENULUI DE SĂRĂCIE ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ..11
CONCLUZII ...13
BIBLIOGRAFIE .15


Extras din referat

CAPITOLUL 1
FENOMENUL DE SĂRĂCIE. PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Încadrarea fenomenului
Conform Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, fenomenul de sărăcie este integrat drept risc. „Dificultățile de ordin economic, perpetuarea economiei subterane și a corupției, nivelul crescut al evaziunii fiscale coroborat cu gradul redus de colectare a taxelor și impozitelor, infrastructura deficitară, precum și reziliența redusă a sistemului fiscal în raport cu evoluțiile externe limitează perspectivele de dezvoltare a României și capacitatea de promovare a obiectivelor sale politico-militare, diplomatice și de imagine în plan extern. Conex, dificultățile în asigurarea sustenabilității bugetare afectează creșterea economică, respectiv dimensionarea și alocarea eficientă a cheltuielilor publice.” 
1.2. Definirea riscului
Riscul este un concept care exprimă probabilitatea unor întâmplări negative și impactul acestora. Conform definiției Organizației Internațională pentru Standardizare (OISS), publicată în documentul ISO 31000 (2009)/ Ghidul ISO 73:2009, riscul este doar efectul pozitiv al incertitudinii asupra obiectivelor. 
1.3. Definirea fenomenului
Există oare un criteriu internațional pentru a defini "sărăcia absolută"? Banca Mondială răspunde negativ. „Avantajul definirii sărăciei prin bani este acela că putem obține relativ ușor cifre, date și statistici. Pe de altă parte, viețile reale ale oamenilor sunt mult mai complexe, motiv pentru care consider că o astfel de definiție legată de resursele financiare nu este suficientă”, a explicat sociologul Christoph Butterwegge de la Universitatea din Köln. 
Organizația ONU a elaborat o listă lungă de criterii cu ajutorul cărora califică stadiul de dezvoltare al fiecărui stat, așa-numitul „indice al dezvoltării umane”. Pe moment, Islanda ocupă poziția de frunte pe această listă, fiind considerată cea mai dezvoltată țară de pe glob, iar pe ultimul loc se află statul african Sierra Leone. Sociologul Christoph Butterwegge consideră că o definiție de acest fel, care include o serie de factori specifici pentru țara respectivă, constituie cel mai bun punct de pornire în combaterea sărăciei. 
Profesorul din Köln a adăugat: „Sărăcia înseamnă mai mult decât lipsa banilor. Ea presupune dezavantaje în toate domeniile vieții: în educație, cultură, sănătate, chiar și în ceea ce privește cartierul în care locuiește o persoană. Schimbările trebuie să înceapă în fiecare domeniu în parte, de pildă în politica educațională, în sistemul sanitar și așa mai departe. În concluzie, combaterea sărăciei este o misiune comună a tuturor sectoarelor politice.” 
„Nu există o metodologie unică, general acceptată, de măsurare a sărăciei, fiecare dintre numeroasele metode existente pornind de la premise diferite și având, în consecință, rezultate diferite. La modul general, pentru a determina nivelul sărăciei printr-o evaluare unidimensională (sărăcia fiind definită pe baza unui singur indicator de bunăstare) sunt necesare două elemente: (i) indicatorul care să exprime nivelul de bunăstare sau resursele fiecărei gospodării și care să permită compararea standardului de viață al gospodăriilor și (ii) un prag al sărăciei (nivelul de referință al indicatorului de bunăstare cu care să fie comparat nivelul de bunăstare al fiecărei gospodării astfel încât cele aflate sub acel prag să fie considerate sărace).” 
În România au fost testate, de-a lungul timpului, diverse metodologii de estimare a sărăciei care au propus variante diferite ale acestor două elemente. Dintre acestea, două sunt considerate mai relevante în contextul prezentului studiu: (a) metoda națională de calculare a sărăciei absolute și (b) metoda de calculare a sărăciei relative stabilită la nivel european.


Fisiere in arhiva (1):

  • Gradul de saracie.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

I. Monografii:
1. Grigoraș, Vlad (coord.), Stănculescu, Mihaela (coord.), Teșliuc, Emil (coord.), Studiu de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziuea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, Editura Grupul Băncii Mondiale, București, 2015. 
2. Iagăr, Elena Mihaela, Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Editura Institutului Național de Statistică, București, 2020. 
II. Surse web:
1. Administrația Prezidențială, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, disponibil pe https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf. 
2. *** Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (Ministerul Afacerilor Externe), disponibil pe https://www.mae.ro/node/35919. 
3. *** Ce este sărăcia?, disponibil pe https://www.dw.com/ro/ce-este-s%C4%83r%C4%83cia/a-4523312. 
4. *** Comunicat de presă. Reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu cel putin 7% până în anul 2027, obiectivul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027, aprobate de Guvern (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale), disponibil pe https://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6541-reducerea-numarului-de-persoane-expuse-riscului-de-saracie. 
5. *** Economia și protecția socială în relație cu sărăcia. Date și opinii, disponibil pe https://profitpentruoameni.ro/wp-content/uploads/2013/05/04-ECONOMIA-SI-PROTECTIA-SOCIALA-IN-RELATIE-CU-SARACIA.-DATE-SI-OPINII.pdf. 
6. Iftimoaei, Ciprian, Aspecte statistice referitoare la sărăcie și excluziune socială, disponibil pe https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/11/Material-DJS-Saracie-si-excluziune-sociala.pdf. 
7. Idem, Sărăcia și excluziunea socială la nivel național și în profil regional, disponibil pe https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2022/04/Material-Statistica-Iasi.pdf. 
8. *** ISO Guide 73:2009. Risk management (Organizația Internașională pentru Standardizare), disponibil pe https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en. 
9. *** Provocare globală pentru transparența guvernamentală: Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Agenda 2030, disponibil pe https://worldtop20.org/global-movement?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fnrr0s7psQdTcIT0tzmZoM09ti7T3ZX_-RHRx6cVZX2vI4nO-yTQqxoC8JUQAvD_BwE. 
10. *** Rata riscului de sărăcie, după gradul de urbanizare, disponibil pe https://monitorsocial.ro/indicator/rata-riscului-de-saracie-dupa-gradul-de-urbanizare/. 
11. *** Strategia Europeană de Securitate. O Europă sigură într-o lume mai bună, disponibil pe https://www.consilium.europa.eu/media/30815/qc7809568roc.pdf.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!