Consiliul Județean

Extras din referat

Componenta si alegerea 
Potrivit Constitutia Romaniei, revizuita si republicata, ,,Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean" (alin. 1 al art. 122). Aceasta dispozitie este reluata in art. 22 si 101 al Legii nr.215/2001, legea administratiei publice locale. 
Din aceste texte transpare asadar, inainte de toate, calitatea de autoritate a administratiei publice a consiliului judetean. Rezulta de asemenea dubla natura a acestei autoritati de autoritate a autonomiei judetene si de autoritate a administratiei publice locale. 
Constituirea acestor autoritati se face in temeiul prevederilor legale, in urma alegerilor consilierilor care compun autoritatea, prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile Legii privind alegerile locale. Este vorba de o autoritate de natura colegiala si deliberativa, a carei competenta se exercita, de regula, pe mandate de cate 4 ani. Cum textul constitutional nu determina precis modalitatea de alegere a consilierilor, ramane la libertatea legiuitorului adoptarea solutiei celei mai potrivite, astfel ca ar aparea ca si constitutionale atat instituirea procedurii de alegere directa cat si cea indirecta, sistem consacrat in forma initiala a Legii nr.70/1991 . Pe de alta parte insa, nu mai poate fi admisa solutia din perioada interbelica romaneasca potrivit careia consiliul judetean era alcatuit din membri alesi si din membri de drept.
Numarul consilierilor fiecarui consiliu judetean se stabileste de prefect, prin ordin, in functie de populatia judetului raportata de catre Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs, sau dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. Acesta va cuprinde 31 de consilieri (pana la 350.000 locuitori in judet), 33 (intre 350.000 si 500.000 locuitori in judet), 35 (intre 500.000 si 650.000 locuitori) si 37 (la peste 650.000 de locuitori). Consiliul General al municipiului Bucuresti este format din 55 consilieri. 
In prezent alegerea membrilor consiliului judetean se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 67/2004 , care reglementeaza regimul electoral general al autoritatilor administratiei publice locale. 
Pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv Municipiul Bucuresti constituie o circumscriptie electorala, numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului de judet facandu-se prin hotarare a Guvernului . In cadrul fiecarei circumscriptii electorale judetene se organizeaza circumscriptiile electorale de la nivelul municipiilor resedinta de judet, al celorlalte municipii sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, al oraselor si comunelor, ce vor fi numerotate dupa criteriul obiectiv alfabetic al denumirii acestora. In fine, la nivelul tuturor acestora se constituie, prin decizia primarului, sectiile de votare. Alegatorii voteaza la aceeasi sectie de votare pentru consiliul judetean, consiliul local si pentru primar, si, de regula, numai in unitatile administrativ teritoriale in care acestia isi au domiciliul (comuna, oras, municipiu sau subdiviziune administrativ-teritoriala a acestuia).
Alegerea prin vot direct a consiliilor judetene, are menirea de a reflecta aplicarea principiilor democratice privind constituirea autoritatilor reprezentative si la nivelul colectivitatilor judetene, iar, pe de alta parte, asigura armonizarea legislatiei noastre cu cea inscrisa in Carta europeana a autonomiei locale (Partea I art. 3 alin. 2) . Acest principiu a fost mentinut si de actuala reglementare. 
Astfel, conform art. 1 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale: ,,(2) Consiliile locale si consiliile judetene, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. (3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale." 
Desi, asa cum am aratat, calitatea de consilier se dobandeste numai prin alegere, orice persoana putand dobandi aceasta calitate, daca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de art. 4 al Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale: 
a) sa aiba cetatenia romana; 
Este locul sa reamintim aici dreptul de a fi ales este un drept fundamental, de natura politica, reglementat in art. 37 din Constitutia Romaniei, revizuita si republicata, care instituie ca prima conditie pentru a putea avea dreptul de a fi ales indeplinirea conditiilor prevazute pentru dreptul de vot, la care se adauga cumulativ cele prevazute de art. 16 alin. (3), care impun conditia domiciliului in Romania si a cetateniei romane. De asemenea, potrivit art. 16 alin. (4), text introdus prin Legea de revizuire ,,In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale", cu mentiunea ca textul va deveni aplicabil dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si in conditiile legii organice. 
b) sa fie cetateni cu drept de vot, dupa cum am aratat anterior, de asemenea o conditie de ordin constitutional;
c) varsta de cel putin 23 de ani, implinita pana in ziua alegerilor inclusiv, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice potrivit art. 40 alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicata;
Si in acest caz este vorba de o conditie de ordin constitutional, dar o conditie mai ridicata decat cea similara prevazuta pentru dreptul de vot (18 ani), motivata prin importanta acestor demnitati publice si a rolului organelor reprezentative in exercitarea puterii suverane a poporului, ce decurge din ideea unei reprezentari responsabile si eficiente care presupune un grad sporit de maturitate politica si civica, o onorabilitate mai stricta. 
d) domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriala in care urmeaza sa fie ales; la sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector; 
e) sa nu aiba functia de judecatori ai Curtii Constitutionale, avocati ai poporului, magistrati (judecator, procuror), membri activi ai armatei, politisti si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica, carora le este interzisa potrivit art.40 alin. (3) din Constitutia, republicata asocierea in partide politice; 
f) in cazul candidatilor independenti mai apare si conditia listei sustinatorilor (1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia respectiva, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, 100 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I conform art. 44 alin.(1) din Legea nr. 67/2004). 
Indeplinirea conditiile de eligibilitate se verifica inca de la propunerea si inregistrarea candidaturilor in alegeri, nesocotirea lor atragand nulitatea alegerii.
Pentru alegerea consiliilor locale, fiecare alegator are dreptul la un singur vot, care se poate exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul, sau intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, daca si-a stabilit resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva cu cel putin 3 luni inainte de data alegerilor. Militarii in termen voteaza numai la sectiile de votare din localitate de domiciliu, in limitele prevederilor regulamentelor militare (art. 13 din lege).


Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliul Judetean.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!