Raport cu Privire la Desfasurarea Practicii de Licenta in Cadrul Primariei Satului Parjolteni

Extras din referat Cum descarc?

In baza Regulamentului cu privire la organanizarea stagiilor de practica si in conformitate cu Ordinul USM nr. 159st din 15.05.2012 am fost repartizata, pentru a desfasura stagiul de licenta, in cadrul Primariei satului Pirjolteni, raionul Calarasi in perioada 18 martie - 27 aprilie 2013. 
Primaria satului Pirjolteni (in continuare Primaria Pirjolteni) este autoritatea administrativa a localitatii Pirjolteni, rainul Calarasi. Impreuna cu consiliul local Pirjolteni aceasta asigura administrarea colectivitatii locale si prestarea serviciilor publice locale populatiei localitatii, in vederea asigurarii conditiilor de trai si a calitatii vietii in unitatea colectiv teritoriala. In cadrul Primariei organul deliberativ il constituie Consiliul Local Pirjolteni (in continuare consiliul local/satesc), alcatuit din 11 membri care activeaza in baza Regulamentului privind constituirea si functionarea consiliului local aprobat prin deciazia consiliului satesc Pirjolteni nr. 02/03 din 09.03.2011, iar autoritatea executiva este reprezentata de catre primarul satului, d-nul Stavila Vasile care isi exercita functia in baza Legii cu privire la administratia publica locala Nr.436 din 28.12.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 32-35 din 09.03.2007 si a altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii executive locale. Pornind de la domeniile de activitate ale autoritatilor administratiei publice locale de nivelul intii, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativa, primarul exercita in teritoriul administrat urmatoarele atributii de baza:
asigura executarea deciziilor consiliului local;
propune, in conditiile legii, organigrama si statele primariei, schema de salarizare a personalului acesteia si le supune aprobarii consiliului local;
numeste, stabileste atributiile si inceteaza raporturile de serviciu sau de munca cu sefii de subdiviziuni, de servicii, de intreprinderi municipale din subordinea autoritatii administratiei publice locale respective, personalul primariei, conduce si controleaza activitatea acestora, contribuie la formarea si reciclarea profesionala.
Activitatea principala a consiliului local este de a adopta decizii in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care tin de competenta altor autoritati publice. In cadrul consiliului satesc isi desfasoara activitatea in temeiul aceleiasi legi, secretarul consiliului local. Acesta exercita atributii distincte, specifice competentei atribuite. Din activitatile de baza a secretarului consiliului local distingem:
- asigura instiintarea convocarii consiliului local;
- participa la sedintele consiliului local;
- avizeaza proiectele de decizii ale consiliului local si contrasemneaza deciziile;
- asigura buna functionare a primariei;
- asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
- pregateste materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in consiliul local;
- comunica si remite, in termen de 5 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
- asigura consultarea publica a proiectelor de decizii ale consiliului local si de dispozitii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate si la dispozitiile emise.
In cadrul Consiliului satesc Pirjolteni, din anul 2005 functia de secretar este ocupata de d-na Danu Svetlana, investita in functie in urma promovorii concursului, conform prevederilor Legii cu privire la APL. 
Scopul practicii de licenta a fost formarea abilitatilor de activitate in cadrul sistemului organelor de admiistratiei publice.
Obiectivele practicii de licenta au fost axate pe activitati ce tin de organizarea si functionarea organelor administrasiei locale din cadrul Primariei Pirjolteni, statutul jridic si deasemenea pe structura si atributiile acesteia. Un alt obiectiv este initierea in mecanismul de elaborare a deciziilor in cadrul autoritatii in care se desfasoara activitatea. Deasemenea un obiectiv primordial propus spre realizare in decursul stagierii a fost acumularea si prelucrarea informatiei teoretice si practice in vederea realizarii tezei de licenta, in speta, a partii practice a capitolului trei din teza de licenta. Compartiment care contine specificarea, documentarea si intemeierea solutiilor de proiect, evaluarea competentelor secretarului consiliului local in domeniul notarial. In vederea realizarii obiectivelor propuse, initial am facut cunostinta cu personalul institutiei si in particular cu coordonatorul indrumator, d-na Svetlana Danu, proiectind impreuna sarcinile practicii si determinind esenta activitatilor si termenii de realizare a acestora.


Fisiere in arhiva (1):

  • Raport cu Privire la Desfasurarea Practicii de Licenta in Cadrul Primariei Satului Parjolteni.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prețul este fără TVA.

Hopa sus!