Practică la Primăria Vaslui

Extras din referat

Practica de specialitate
Consiliul Local Vaslui
Departamentul Resurse Umane
Administratia publica reprezinta acea activitate care consta in principal in organizarea si executarea prevederilor Constitutiei,a tuturor actelor normative si a celorlalte acte juridice emise de autoritatile statului de drept.
,,Prin Constitutia din 2003 s-au adus schimbari importante in ceea ce priveste reglementarea organelor locale care se subordoneaza pe orizontala fata de prefect si pe verticala fata de ministru." 
Constitutia cuprinde doua principii ale administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale si anume:autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice.
Principiul autonomiei locale sta la baza raporturilor dintre autoritatile comunale si cele orasenesti sau judetene,pe de o parte si autoritatile statale guvernamentale pe de alta parte.
Principiul descentralizarii serviciilor publice prevede infiintarea unor servicii publice in comune sau orase si desfiintarea lor la nivel judetean sau central,de asemenea apare posibilitatea desconcentrarii serviciilor publice,care presupune posibilitatea exercitarii doar a unei tutele administrative din partea centrului si configurarea unei zone de autonomie pentru aceste servicii,in functie de situatiile existente.
Autonomia locala in comune si orase se realizeaza prin doua autoritati:consiliul local,respectiv primarul.
OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Municipiul Vaslui este unitatea administrativ-teritoriala cu personalitate juridica,administratia publica intemeiindu-se pe principiul autonomiei locale,exercitand in conditiile legii,autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul municipiului sunt Consiliul Local al municipiului Vaslui,ca autoritate deliberativa si primarul,ca autoritate executiva,alesi conform legii.
Primaria este institutia publica cu activitate permanenta,avand in componenta:primarul,viceprimarul,secretarul si personalul din subordinea ierarhica a primarului care duc la indeplinire hotararile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii in care functioneaza.
Autoritatile administratiei publice locale ale Municipiului Vaslui au dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice, in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta.
Autoritatile administratiei publice locale au initiativa si hotarasc, cu respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. In acest sens, autoritatile locale au responsabilitatea in urmatoarele domenii de activitate:
- respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
- organizarea si dezvoltarea localitatii : economico- sociala, urbanistica si de amenajarea teritoriului, protectia mediului;
- gestiune financiara si patrimoniala in baza principiilor de autonomie locala, conform legii ;


Fisiere in arhiva (1):

  • Practica la Primaria Vaslui.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!