Patronatele

Cuprins referat

1. Notiunea si importanta patronatelor in relatiile de munca 3
1.1. Notiunea de patron 3
1.2. Importanta patronilor in relatiile de munca 5
1.3. Categorii de persoane juridice 5
2. Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor patronale 7
2.1. Statutul 8
2.2. Organele de conducere 9
2.3. Drepturile si obligatiile organizatiilor patronale 9
2.4. Patrimoniul 10
3. Organizatii patronale din Romania 11
Bibliografie 14


Extras din referat

1. Notiunea si importanta patronatelor in relatiile de munca
1.1. Notiunea de patron
Termenul de ,,patron" deriva din latinescul ,,patronus", care in dreptul roman, era stapanul de sclavi ; el avea si semnificatia de ocrotitor, protector.
Potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane, patron este proprietarul unei intreprinderi in care se exploateaza munca. 
Patronul este cel care stapaneste un patrimoniu. Salariatii muncesc pentru patron in schimbul salariului pe baza unui contract de tip privat, deosebit de contractul civil, deoarece el presupune subordonarea salariului fata de patron care isi exercita puterea prin intermediul prerogativelor de care dispune: organizatorica, normativa si disciplinara. 
Legislatia muncii utilizeaza termenul de angajator cu sensul de ,,persoana fizica sau juridica ce poate potrivit legii sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca sau raport de serviciu".
Persoanele juridice sau persoanele fizice care nu urmaresc realizarea de profit pot avea calitatea de angajator, dar nu si pe aceea de patron. Deci, nu au calitatea de patron: unitatile si institutiile publice, asociatiile si fundatiile, partidele politice si sindicatele, persoanele fizice care angajeaza personalul casnic. 
Patronul este proprietarul unei intreprinderi, mai exact proprietarul unor mijloace de productie si detinatorul unor resurse financiare, care utilizeaza munca salariala pentru desfasurarea unei activitati aducatoare de profit.
Dreptul muncii il pune pe patronat in trei ipostaze:
- in calitate de angajator, respectiv, ca parte in contractul individual de munca;
- in caliate de negociator si ca parte in contractele colective de munca;
- in calitate de partener la dialogul social si participant in mecanismele bi si tripartite constituite pentru armonizarea pozitiilor patronatului si sindicatului cu cele ale statului in vederea realizarii echilibrului social si a pacii sociale. 
In Codul muncii, art. 227, alin.1, patronatele sunt denumite si organizatii de angajtori ,,sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ce persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial".
Legea dialogului social nr.62/2011 defineste organizatia patronala ca acea organizatie a ,,patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii". 
Termenul de patronat semnifica calitatea de patron, totalitatea patronilor.
Din definitiile legale, rezulta urmatoarele:
- termenii de angajator - patron nu sunt sinonimi;
- nu intodeauna angajatorul incheie contracte individuale de munca in scopul obtinerii de profit , cum este situatia fundatiilor, partidelor politice, sindicatelor, institutiilor publice;
- notiunea de angajator este folosita, intr-un sens larg, cuprinzand si persoanele juridice fara scop lucrativ sau institutiile si autoritatile publice, precum si persoanele fizice care nu administreaza sau utilizeaza capital;
- in sens restrans, notiunea de angajator este sinonima cu cea de patron.


Fisiere in arhiva (1):

  • Patronatele.docx

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!