Referate pentru domeniul Statistica

doc

Inzestrarea Gospodariei

Rolul datelor statistice in viata practica este surprinsa de marele Goethe care spunea: " nu numai ca cifrele genereaza lumea, ci ele arata cum lumea este guvernata". Pe parcursul evolutiei, in timp statistica si-a conturat un obiect de studiu si o metoda proprie de cercetare. Obiectul de studiu al statisticii il constituie fenomenul de masa, care se caracterizeaza prin faptul ca: - se produce intr-un numar mare de cazuri; - rezulta din actiunea combinata a unui numar mare de factori de influenta cu grade diferite de esentialitate si intensitate (sunt fenomene complexe). - au f... vezi detalii

doc

Proiect Statistica

Productia si salariul lunar, inregistrate pe un esantion de muncitori ai firmei SC PIGUS SA, in luna noiembrie 2002 se prezinta astfel: - 30 salariati, Q (in bucati), salarii (in mil. lei) Q(xi) 28 28 30 23 38 30 21 34 25 34 31 36 24 44 25 30 38 Sal.(xi) 2.15 2.48 2.65 2.12 2.78 2.4 2.17 2.51 2.23 2.56 2.34 2.53 2.28 2.62 2.2 2.42 2.45 28 34 29 34 24 34 28 38 31 34 39 40 44 950 2.57 2.2 2.31 2.56 2.43 2.71 2.73 2.92 2.44 2.38 2.58 2.87 2.33 74.52 1. Sa se grupeze salariatii dupa caracteristica Q pe variante de variatie, pe intervale egale de variatie alcatuind cinci intervale si pe i... vezi detalii

doc

Analiza Situatiei Turismului in Arad pe Baza Indicatorilor Statistici din Buletine Oficiale si alte Surse de Date

Turismul este o ramura a economiei nationale care inglobeaza activitati complexe si eterogene, a carui activitate se materializeaza in servicii exprimate sugestiv sub forma de ,,produs turistic". In sensul contemporan, cuvantul turism este un fenomen social-economic ce cupride totalitatea relatiilor ce au loc in societate in procesul utilizarii timpului liber, atat in interesul fiecarei tari cat si in circuitului schimbului de valori spirituale sau materiale dintre tari. Sistemul de indicatori ai activitati de turism se compune din mai multe subsisteme, adica: - Indicatorii ofertei ... vezi detalii

doc

Statistica Matematica

1.Introducere Statistica matematica este una din ramurile moderne ale matematicii care se ocupa cu gruparea, analiza si interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum si cu unele previziuni privind producerea lor viitoare. Statistica opereaza cu esantioane extrase aleator din populatiile supuse investigarii, cu scopul de a modela comportarea unei anumite caracteristici a populatiei respective. Orice studiu statistic are doua componente: obiectul si scopul. Obiectul poate fi orice colectivitate, proces, fenomen etc. care poate furniza informatii ce prezinta interes. Scopul e... vezi detalii

docx

Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firma

Concepte referitoare la indicii statistici Indicii si indicatorii statistici reprezinta o modalitate sistematica de comparare in timp a evolutiei sau dinamicii variabilelor economice. Printre variabilele economice care sunt analizate cel mai des cu ajutorul indicilor si indicatorilor statistici se pot enumera: preturile si cantitatile de produse, productivitatea muncii, rata inflatiei s.a. Prin metoda indicilor si indicatorilor statistici se pot sintetiza informatiile referitoare la seriile de timp pentru variabilele statistice economice. Indicii si indicatorii statistici sunt utilizati de ... vezi detalii

docx

Zacamintele de Granit Gnaisic din Regiunea Rarau - Dealul Muncelu

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Tema "Zacamintele de granit gnaisic din regiunea Rarau - Dealul Muncelu" reprezinta un studiu asupra aspectelor legate de explorarea zacamintelor de granit gnaisic, proiectul fiind structurata in sase capitole, in fiecare dintre capitole prezentand aspecte legate de geologie economica. Motivul alegerii unei astfel de teme consta in faptul ca arealul ales reprezinta o regiune ce a fost indelung si intens cercetata sub aspectul majoritatii elementelor cu caracter geologic. Zacamintele de granit gnaisic sunt raspandite in regiunea Raraului, apartinand din ... vezi detalii

doc

Statistica in Romania

Statistica oficiala in Romania este organizata si coordonata de Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, care are atributii directe in problemele activitatii de integrare europeana. Presedintele reprezinta institutia in raporturile cu alte autoritati ... vezi detalii

doc, xls

Analiza Legaturilor

Dintr-un anuar statistic sau de pe siteul unei institutii care disemineaza date statistice, preluati doua serii cronologice de 7-11 termeni consecutivi, intre care exista o legatura logica (importul si exportul de marfuri). Pe baza acestor date, se cere: 1. Sa se reprezinte grafic legatura dintre cele doua variabile si sa se comenteze corelograma. Anul Productia de energie electrica /loc(miliarde kwh) Consumul de energie/locuitor(tone echivalent petrol) 1995 2,613 2,17 1996 2,714 2,228 1997 2,535 2,018 1998 2,377 1,821 1999 2,258 1,628 2000 2,315 1,621 2001 2,404 1,694 2002 2,521 ... vezi detalii

ppt

Analiza Componentelor Principale

Analiza componentelor principale (PCA - Principal Component Analysis) face parte din categoria tehnicilor multivariate care permit reducerea dimensiunii datelor. In termeni matematici, analiza pe componente principale (ACP) asigura transformarea unui set de date corelate din spatiul cu p dimensiuni, intr-un set de date necorelate in spatiul cu q dimensiuni (q<=p). Variabilele necorelate, numite componente principale, constituie combinatii liniare ale marimilor originale corelate (variabile initiale). In felul acesta, ACP reprezinta un procedeu simplu pentru procesarea, compresia si vi... vezi detalii

pdf

Analiza statistica

Judetul Galati - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Nr. Crt. Denumire firma Variabila calitativa Variabila cantitativa Tipul societatii Cifra de afaceri Nr. anagajati 1 AGROGAL SA SA 33.696.198 104 2 AGRIMAT MATCA SA SA 27.275.324 103 3 PRESTATORUL SRL SRL 12.894.939 43 4 BRATES-PRUT FRUMUSITA SA SA 11.101.744 34 5 TRANSION AGRO SRL SRL 8.824.252 29 6 AGROMEC COROD SA SA 8.817.799 38 7 PRODGRAIN S.R.L. SRL 8.807.217 19 8 ITAL AGRO 2005 SRL SRL 7.819.456 18 9 HELIANTHUS OIL SRL SRL 7.384.033 21 10 AGRISERV S.R.L. SR... vezi detalii

doc

Previzionarea Ratei Inflatiei pe Baza Indicelui Pretului de Consum

1.1 Inflatia-permanenta a vietii economice La nivelul perceptiei, ca fenomen economic, inflatia este receptata ca o crestere generalizata (si de durata) a preturilor si de reducera a puterii de cumparare a unitatii monetare. Chiar daca preturile nu cresc la absolute toate sortimentele si categoriile de bunuri, totusi procesul este prezent la marea majoritate a acestora: bunuri de consum si de capital, salarii, preturi ale activelor financiare si monetare, pretul banilor, etc. Sunt si unele cresteri de preturi care nu sunt expresia inflatiei: daca creste calitatea intrinseca a unor bunuri e... vezi detalii

doc

Evolutia Numarului Locuitorilor din Mediul Urban in Perioada 1992-2003

Seria cronologica, denumita si serie dinamica sau serie de timp, este constituita dintr-un sir de valori privind evolutia unei variabile statistice la anumite momente sau perioade succesive de timp. Caracteristica y poate fi de tip discret (ex : produsele) sau de tip continuu (ex : temperatura). De asemenea, poate fi functie de o singura variabila sau de mai multe variabile. Obiectivele analizei statistice in cazul folosirii seriilor cronologice sunt: - caracterizarea sintetica a evolutiei fenomenului cercetat prin indicatori revelatori; - desprinderea elementelor sistematice care dezv... vezi detalii

doc

Statistici In Romania

Definitia statisticii este spune Etimologia: termenul statistica ne trimite la cuvantul status cu sensul de stare politica. Cuvantul statistica este atribuit lui Gottfried Achenwall (1746), ca o stiinta a descoperirii statului, folosit pentru productie sau consum de produse. Este vorba de cu totul alt gen de statistica decat cea de vechi tip Sansovino, adica nu de descrieri ale Statelor ci de operatii migaloase de inregistrare, numarare si masuratoare a diverselor fenomene sociale, demografice, economice, culturale - precum si de efectuarea unor calcule permisand intelegerea comparativa a s... vezi detalii

docx

Studiul Controlului Statistic pe Baza de Masurare al Cuzinetilor

1.2 Programul principal al lucrarii 1.2.1. Breviarul teoretic Controlul statistic este o metoda de control avansata care se aplica in cazul productiei de serie si de masa si face parte din grupa de control activ. Aceasta consta in: - Masurarea pieselor prelevate in ordinea prelucrarii, la intervale de timp egale; - Inregistrarea rezultatelor masurarii in fise de control standardizate (STAS 1849-72); - Prelucrarea rezultatelor masurarilor. Controlul statistic are trei functii mai importante: - Functia de control activ; - Functia de caracter pasiv, care permite separarea pieselor nec... vezi detalii

doc

Statistica

La examenul de capacitate, cei 250 elevi ai unei scoli generale au obtinut la proba de romana rezultatele din tabelul alaturat. vezi detalii

Hopa sus!