Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firmă

Cuprins referat

1. Concepte referitoare la indicii statistici
1.1 Indici statistici simpli
1.2 Indici statistici compusi
1.3 Indici statistici oficiali
1.4 Alti indici statistici
2. Studiu de caz 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din referat

Concepte referitoare la indicii statistici
Indicii si indicatorii statistici reprezinta o modalitate sistematica de comparare in timp a evolutiei sau dinamicii variabilelor economice.
Printre variabilele economice care sunt analizate cel mai des cu ajutorul indicilor si indicatorilor statistici se pot enumera: preturile si cantitatile de produse, productivitatea muncii, rata inflatiei s.a. Prin metoda indicilor si indicatorilor statistici se pot sintetiza informatiile referitoare la seriile de timp pentru variabilele statistice economice.
Indicii si indicatorii statistici sunt utilizati de organizatiile economice publice sau private pentru deciziile de analiza si prognoza economica.
Indicii si indicatorii statistici sunt definiti de Anuarul Statistic al Romaniei dupa cum urmeaza:
,,Indicele statistic este un raport intre valori ale aceleiasi variabile inregistrate in unitati de timp sau teritoriale diferite".
,,Indicatorul statistic este expresia numerica a unor fenomene, procese, activitati sau categorii economice sau sociale, manifestate in timp, spatiu si structuri".
Vom analiza in aceasta tema numai indicii statistici. Principalele categorii de indici statistici pe care ii vom analiza sunt:
Indicii statistici simpli;
Indicii statistici compusi;
Indicii statistici oficiali;
Alti indici statistici.
Indicii statistici simpli reprezinta cea mai simpla forma de reprezentare a indicilor statistici. Din aceasta categorie vom analiza indicii procentuali relativi.
Indicii statistici compusi sau compoziti rezulta din compunerea sau combinarea informatiilor referitoare la mai multe variabile economice de acelasi tip, denumite componente, si masoara variatia relativa medie a fenomenului economic analizat pe baza elementelor componente.
Indicii si indicatorii statistici oficiali sunt definiti de organizatiile internationale ca Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Eurostat, sau de organizatiile nationale ca Insitutul National de Statistica, Banca Nationala, ministere, agentii nationale, banci, burse, societati financiare etc.
In alte categorii de indici statistici vom include o serie de indici statistici utilizati in analiza fenomenelor economice, dintre care vom analiza:
Indici statistici ai concentrarii, care concentarea unor caracteristici al evariabilelor economice;
Indici statistici ai capabilitatii proceselor de fabricatie, utilizati in tehnicile de managementul calitatii.
Ne vom limita in cadrul acestei teme numai la indicii statistici mentionati, dar problematica indicilor si indicatorilor statistici este deosebit de ampla.
1.1 Indici statistici simpli (ISS)
O definitie generala a unui indice statistic, respectiv indice numeric (in engleza index number) este aceea ca indicele este un numar ce exprima schimbarea relativa referitoare la pret, cantitate sau alta valoare a unei variabile economice, fata de o perioada de baza. Indicele nu are unitate de masura.
Indicele procentual relativ este un indice statistic simplu care masoara variatia procentuala a unei variabile economice, exprimata prin valorile unei serii de timp, incepand de la o anumita perioada de referinta sau de baza t0, si pana la o anumita perioada de analiza sau actuala tn.
Sa consideram seriile de timp care descriu preturile si cantitatile pentru un anumit produs in perioadele t0, si tn, pentru care avem notatiile:
p0 = pretul in perioada t0 sau 0;
pn = pretul in perioada tn sau n;
q0 = cantitatea in perioada t0 sau 0;
qn = cantitatea in perioada tn sau n.
Atunci indicele de pret relativ la perioada n (actuala) fata de perioada 0 (de baza) este:
I_(n/0)^p = p_n/p_0 ? 100%,
iar indicele cantitativ relativ la perioada n (actuala) fata de perioada 0 (de baza) este:
I_(n/0)^q = q_n/q_0 ? 100%.
Vom discuta in continuare seriile de timp de indici relativi, care urmaresc modificarea in timp a unui indice relativ, calculat din seria de timp a variabilei economice analizate. Seriile de timp de indici relativi pot fi calculate in doua modalitati:
Indici relativi cu baza fixa: fiecare indice se calculeaza folosind ca baza aceeasi perioada de timp (referinta fixa);
Indici relativi cu baza inlantuita (mobila): fiecare indice se calculeaza in raport cu perioada de timp anterioara imediata (referinta mobila).


Fisiere in arhiva (1):

  • Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firma.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

1. Andrei, T, Bourbonnais, R. (2008). Econometrie, Editura Economica, Bucuresti 
2. Anghel, M.G. (2015). Analiza monetar-fi nanciara, Editura Economica, Bucuresti 
3. Anghel, M.G. (2014). The System of Financial Analysis Indicators Applying to the Activity run by an Economic Agent, Romanian Statistical Review Supplement, Issue 7, pp. 75-83 
4. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2016). Bazele statisticii economice. Concepte teoretice si studii de caz, Editura Economica, Bucuresti 
5. Anghelache, C. (2016). Econometrie teoretica -  Editia a II-a revizuita, Editura Artifex, Bucuresti
6. Anghelache, C., Pagliacci, M., Mitrut, C. (2015). Statistical-Econometric Models used in Economic Analysis, Romanian Statistical Review -  Supplement, No. 4, pp. 9-15


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!