Asocieri și corelații statistice

Extras din referat

Asocierea , regresia si corelatia constituie reflectarea conceptuala a identificarii si cuantifaicarii legaturilor cu caracter simplu sau complex existente in mod obiectiv intre fenomene sau procese.
Intr-o exprimare generalizata , legatura statistica reprezinta influenta unidirectionala sau recproca , manifestata prin dependente sau interdependente , care duc la schimbare nivelului de dezvoltare final al unei variabile rezultative in raport cu modificari survenitein nivelul unor variabile factoriale.
*Legatura dinamica sau conexiunea mono-cauzala este o forma de legatura in care variatia de la iesire a unui element(variabila , factor) se trandmite la intrare unui alt element , modificand nivelul celui din urma.
Practica statistica prescrie cateva premise , careo data respectate devin fundamentale in evaluarea corecta a indicatorilor de corelatie:
a) Natura probabilista a legaturilor statistice le confera firesc caracterul de legaturi imperfecta , ceea ce ingreuneaza identificarea cauzelor sau variabilelor independente in multi-corelatie , creandu-sa astfel o structura cauzala a legaturii.
b) Necesitatea de a depune eforturi pentru a putea distinge legaturile multi-cauzale de legaturile simple sau formale si a le cuantifica , asigura o mare parte din succesul parametrizarilor finale.
c) Cand se formuleaza o corelatie se va satisface cerinta de independenta reciproca a variabilelor explicative x1,x2....,xi....xn, astfel se introduc erori de estimare , destul de sstranii , manifestate chiar si prin schimbarea sensului legaturii reale.
d) Vriabilele ce vor genera calculele de corelatie permit variabilitate sub raportul formei de exprimare "fiind prefertat indicatorul purifaicat de price element in staresa esompeze influenta reala a factorului acceptat".
e) Intelegerea esentei si a mecanismului legaturii permite alegerea corecta si stabilirea formei ecuatiei , de regresie , destinata sa descrie relatia dintre variabila dependenta si variabilele independente incluse in model (cel mai simplu procedeu este corelograma , ca reprezentare grafica a distributiilor statistice corelate).
f) Doua conditii statistice standard se impun si in toreia corelatiei , respectiv omogenitateadaterlor si un numar suficient de mare de observatii.
Legatura statistica , in forma ei generic numita corelatie , reprezinta deci o reflectare intr-o forma numerica adecvata interdependentei dintre fenimenele , procesele , indicatorii diverselordomenii cercetate , in ceea ce priveste natura , forma , directia si gradul de intensitate.
Tipologia legaturilor statistice este una dintre cele mai diverse , avind la baza o gama variata de criterii.Principalele clasificari se realizeaza in functie de :
a)natura relatiei de cauzalitate:
-legaturi functionale(univoce sau de cauzalitate simpla)
-legaturi statistice(stocastice sau de multi-cauzalitate)
b)numarul caracteristicilor factori sau al variabilelor luate in analiza
-legaturi statistice simple , in care exista o singura variabila rezultativa , dependenta , explicativa sau efect y si se abstractizeaza sau se izoleaza din multimea de cauze posibile numai una singura x , numita si varianta independenta sau explicativa;
-legaturi statistice multiple , in care efectul y este rezultatul a doua sau mai multe variabile factoriale , cauzale concomitente sau asincrone;
c)tipul sau natura caracteristicilor:
-corelatii statistice(referitoare inclusiv la variabilele cantitative)
-asociatii statistice(nerestrictionate dar specifice variabilelor calitative)
d)forma legaturii dintre variabile
-legaturi liniare exprimate prin ecuatia unei drepte
-legaturi curbilinii exprimate prin ecuatia unei functii exponentiale parabolice sau hiperbolice
d)directia sau sensul in care se produc:
-legaturi directe sau de acelasi sens
-legaturi inverse sau de sens contrar
f)timpul efectiv in care se realizeaza:
-legaturi sincrone sauconcomitente
-legaturi asincrone sau cu decalaj


Fisiere in arhiva (1):

  • Asocieri si Corelatii Statistice.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!