Sociologia Muncii

Extras din referat Cum descarc?

De la sociologie de ramur? spre o perspectiv? a vie?ii sociale globale
In epoca modern?, problematica muncii a inceput a fi tratat? sub aspectele sale general - sociale de c?tre numero?i speciali?ti din diverse domenii ?i cu deosebire din zona cercet?rilor economice. Problematica social? a muncii a fost luat? in considera?ie de economi?ti in scopul de a explica procesul de creare a valorii ?i de realizare a schimbului. Interesul era generat de necesitatea explic?rii mecanismelor economice de pia?? (capitaliste) in cadrul c?rora munca ocupa un loc central.
Tratarea problematicii sociale a muncii a fost ghidat? de diverse concep?ii filosofice despre om ?i societate, de o imagine specific? asupra "naturii umane" (raportul dintre interesele personale ?i publice, dintre interese ?i munc?, motiva?ia uman? ?i evolu?ia muncii ?i a tehnologiei etc.), ceea ce permite a sublinia teza conform c?reia pe de o parte, munca ?i produc?ia au evoluat intr-un mediu sociocultural complex ce a ac?ionat permanent asupra direc?iilor de constituire a universului social al muncii ?i, pe de alt? parte, gandirea sociologic? a influen?at in mod diferit aceast? evolu?ie a muncii ?i a produc?iei in raport cu criteriile (valorile), principiile ?i imaginile constructive despre om ?i societate, cu nivelul in care ea (gandirea sociologic?) s-a dovedit capabil? s? descrie ?i s? explice mai corect ceea ce este ?i ar trebui s? fie munca pentru om ?i societate.
Sociologia muncii s-a constituit (sau a fost considerat? a fi) ca o sociologie de ramur?, intelegandu-se prin aceasta un complex de teze, metodologii ?i practici ce considerau munca ca un domeniu particular, diferit, relativ de sine st?t?tor, al societ??ii, adic? al activit??ilor umane. Concepte cum ar fi: "om economic" teoretizat de mul?i (Max Weber), "univers al muncii", "comportament de munc?", "omul ca for?? de munc?" exprimau teza de baz? de la care se pornea (paradigma) in constituirea unei "subdiscipline" sociologice care se ocup? de munc?. Specifice acestei etape sunt, cu deosebire, preocup?rile lui Taylor.
Dup? cum se ?tie, Frederick W. Tazlor (1856-1915) este creatorul "organiz?rii ?tiin?ifice a muncii", in care se avea in vedere diviziunea ?i simplificarea muncii pentru a deveni cat mai productiv? (se elimina timpul pierdut, prin trecerea de la o opera?ie la alta, ?i se simplifica munca atat incat s? poat? fi executat? cu minimum de preg?tire ?i maximum de randament), pe de o parte, ?i motivarea strict economic? a salaria?iilor, pe de alt? parte. Taylorismul omite mediul social in care se desf??oar? munca, f?cand o abordare a muncii f?r? a lua in considerare intreprinderea. Intreprinderea era studiat? sub aspectul obiectivelor sale, dar munca nu era influen?at? de strategiile intreprinderii. Managementul (la care se referea Taylor) se baza pe analiza muncii ca ceva in sine (ordinea opera?iilor, timpul de execu?ie, timpul de trecere de la o opera?ie la alta, rezultatul muncii pe fiecare opera?ie) ?i pe motiva?ia muncii tot ca ceva independent (plata era singura motiva?ie luat? in considera?ie, f?r? a se presupune c? randamentul ar putea fi influen?at de mediul social al intreprinderii).
Concuren?a intre intreprinderi, necesitatea de a g?si c?i noi de sporire a productivit??ii muncii au obligat pe unii manageri s? studieze factorii ce influen?eaz? randamentul muncii. A?a s-a n?scut experimentul Mayo ?i doctrina "rela?iilor umane". Ceea ce modific? in mod radical teoria rela?iilor umane const? in extinderea preocup?rilor asupra muncii la via?a intreprinderii industriale. Sociologia muncii tinde a deveni o sociologie a intreprinderii industriale. Termenul de sociologie industrial? s-a introdus treptat. Traian Herseni socotea c? acesta a ap?rut in 1931 intr-un dic?ionar de sociologie (cuvantul german: Betriebssoziologie) intr-un articol redactat de Goetz Briefs ?i care ar putea fi tradus prin "sociologia intreprinderii" sau "sociologie uzinal?". Septimiu Chelcea ?i Adrian Neculau amintesc lucrarea lui D.C. Miller ?i W.H. Form din 1951 in care se men?iona: "Aceast? carte este prima care poart? numele de sociologie industrial?". Bernard Mottez consider? lucrarea lui F.G. Roethlisberger ?i W.J. Dickson ap?rut? in 1939 prima relatare complet? a intreprinderii industriale ca un sistem social ?i codul de baz? in analiza muncii.
Sociologia muncii ?i a intreprinderilor industriale (ale economiilor de pia??) cap?t? o nou? problematic?. A?a cum a ar?tat A. Touraine, sociologia muncii "a fost mai intai ?i mai cu seam? o sociologie a intreprinderii, considerat? ca sistem social. Indivizii ?i grupurile se definesc in ea in acela?i timp prin raportarea lor la formele ?i modurile de organizare ale ansamblului".
Extins? la problematica intreprinderii industriale, sociologia muncii ?i-a conturat, treptat, o zon? larg? de preocup?ri, cum ar fi: func?iile intreprinderilor industriale ?i procesele de integrare, motivare ?i satisfac?ie in munc?; recrutarea ?i preg?tirea personalului din perspectiva tipului de organizare, conducere, comunicare ?i organizare a grupurilor de munc?; organizarea formal? ?i informal?; promovarea in munc? ?i participarea; conflictele sociale de munc? ?i sindicatele; managementul muncii ?i rela?iile de munc?; fluctua?ie ?i integrare organiza?ional?; condi?iile de munc? in intreprindere ?i integrarea in munc? ?i organiza?ie etc.
Cu cat aceste preocup?ri se extindeau la aspecte tot mai variate ale intreprinderii, cu cat ele dovedeau c? problematica muncii nu depinde in principal de dimensiunile ?i variabilele legate de organiza?ie (intreprindere), ci de sistemul industrial macro-social. Sociologia muncii devine treptat o sociologie


Fisiere in arhiva (1):

  • Sociologia Muncii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!