Adoptia

Cuprins referat Cum descarc?

Capitolul I: Precizari introductive
Sectiunea 1: Notiunea adoptiei
1.1.1. Definirea adoptiei
1.1.2.Adoptia cu efecte depline
Sectiunea 2: Caracterele generale ale adoptiei
1.2.1.Adoptia se face in interesul superior al adoptatului
1.2.2.Adoptia este un act solemn
Capitolul II: Conditiile incheierii adoptiei
Sectiunea 1: Reglementarea legala
2.1.1.Reglementarea interna
2.1.2.Reglementarea internationala
2.1.3.Clasificarea conditiilor legale ale adoptiei
Sectiunea 2: Conditiile de fond ale adoptiei
2.2.1.Consimtamantul la adoptie
2.2.2.Persoana sau familia care adopta trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu
2.2.3.Diferenta de varsta intre persoana care adopta si cel care urmeaza a fi adoptat sa fie de cel putin 18 ani
2.2.4. Cel ce urmeaza a fi adoptat sa nu fi dobandit capacitate deplina de exercitiu
2.2.5. Adoptia sa fie in interesul superior al celui ce urmeaza a fi adoptat
2.2.6. Atestatul Comisiei pentru protectia copilului
2.2.7. Avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului, de la domiciliul acestuia
2.2.8. Incredintarea copilului in vederea adoptiei, persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte
2.2.9. Conditii speciale pentru persoanele sau familiile cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul altor state si care doresc sa adopte copii cu cetatenie romana ori cu resedinta pe teritoriul romanesc.
Sectiunea 3: Lipsa impedimentelor la adoptie
Sectiunea 4: Conditiile de forma ale adoptiei
Capitolul III: Natura juridica a adoptiei si interesul determinarii acesteia
A.Adoptia presupune mai multe operatiuni juridice
B. Adoptia este un act juridic complex
C. Interesul determinarii naturii juridice a adoptiei
Capitolul IV: Efectele adoptiei
Sectiunea 1: Filiatia si rudenia civila (prin adoptie)
4.1.1. Distinctia intre filiatie si rudenia civila
4.1.2. Asimilarea filiatiei si rudeniei din adoptie cu filiatia si rudenia fireasca
4.1.3. Relatiile dintre adoptat si parintii sai firesti si rudele acestora
Sectiunea 2: Drepturile si indatoririle parintesti
4.2.1.Trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei asupra parintilor adoptivi
4.2.2.Adoptia de catre sot a copilului firesc al celuilalt sot
4.2.3.Decaderea adoptatorului din drepturile parintesti
4.2.4.Adoptatorii divortati
4.2.5.Incredintarea copilului unei persoane, familii sau serviciu public specializat pentru protectia copilului sau unui organism specializat privat
Sectiunea 3: Numele de familie al adoptatului
4.3.1.Numele dobandit al adoptatului
4.3.2. Schimbarea numelui de familie al adoptatorului
4.3.2.Numele sotului adoptat
Sectiunea 4: Domiciliul si locuinta adoptatului
4.4.1. Domiciliul adoptatului
4.4.2. Locuinta adoptatului
Sectiunea 5: Cetatenia adoptatului
4.5.1. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie
4.5.2. Pierderea cetateniei romane prin adoptie
4.5.3. Schimbarea cetateniei adoptatorului
Capitolul V: Desfiintarea si desfacerea adoptiei
Sectiunea 1: Desfiintarea adoptiei
5.1.1.Adoptia lovita de nulitate
5.1.2.Competenta instantei de a pronunta nulitatea adoptiei
Sectiunea 2: Desfacerea adoptiei
5.2.1.Competentele jurisdictionale
5.2.2.Cauzele desfacerii adoptiei
5.2.3.Efectele desfacerii adoptiei
Capitolul VI. Dispozitii privitoare la obligatia legala de intretinere intre adoptator si adoptat (sau in domeniul adoptiei):
Capitolul VII: O.U.G. nr. 25/1997 privind reglementarea ocrotirii minorului prin adoptie
A. Consideratii generale
B.Modificarile aduse prin L. nr. 87/1998 privind aprobarea O.U.G. nr. 25/1997
Capitolul VIII: Conventii internationale la care Romania a aderat
A)L. nr. 15/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia europeana in materia adoptiei de copii incheiata la Strasbourg
B)L. nr. 84/1994 ratifica Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale incheiata la Haga in 1993 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 298/1994.


Extras din referat Cum descarc?

Adoptia este o masura speciala de protectie a drepturilor copilului prin care se stabileste filiatia intre cel care adopta si copil, precum si rudenia dintre copil si rudele adoptatorului. Prin adoptie, copilul care este lipsit de parinti sau de o ingrijire corespunzatoare este primit in familia adoptatorilor, unde urmeaza a fi crescut ca si un copil firesc al acestora.
Prin adoptie, adoptatorii isi asuma obligatii si raspunderi ce revin parintilor firesti.
Codul familiei reglementeaza doua forme de adoptie: adoptia cu efecte depline si adoptia cu efecte restranse.
Adoptia cu efecte restranse: prevazuta in Codul familiei la art. 67 - 68, in prezent sunt abrogate si se caracterizeaza prin urmatoarele: legatura de rudenie dintre adoptat si descendentii sai pe de o parte si parintii firesti si rudele acestora se mentineau.
1.1.2.Adoptia cu efecte depline:
Adoptia cu efecte depline (adica are efectele filiatiei firesti): cuprinsa in articolul 79, in prezent abrogat, se caracterizeaza prin urmatoarele:
-legatura de rudenie dintre adoptata si descendentii sai pe de o parte si parintii firesti pe de alta parte incetau. Se mentineau impedimentele la casatoria rezultand din rudenie.
-Intre adoptat si descendentii sai pe de o parte si adoptator si rudele acestora pe de alta parte se stabilesc raporturi de rudenie.
In prezent, Ordonanta de Urgenta cu privire la reglementarea juridica a doptiei nr. 25/1997 reglementeaza un singur fel de adoptie care se caracterizeaza prin urmatoarele:
1.intre cel care adopta si copil se stabileste filiatia;
2.intre copil si rudele adoptatorului se stabileste rudenia;
3.filiatia dintre copil si parintii sai firesti inceteaza;
4.inceteaza si rudenia dintre copilul adoptat si rudele sale firesti, precum si rudenia dintre descendentii copilului adoptat si rudele sale firesti; se mentine impedimentul la casatoria intre copilul adoptat si rudele sale firesti.
Rezulta, deci, ca in prezent exista un singur fel de adoptie si anume corespunzatoare infierii cu efecte depline, reglementata anterior de Codul familiei.
Sectiunea 2: Caracterele generale ale adoptiei
1.2.1. Adoptia se face in interesul superior al adoptatului:
Art. 1 din O.U.G. nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, prevede la alineatul 1 ca adoptia este o masura de protectie a drepturilor copilului, iar alineatul 2 prevede ca adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului. 
Conventia Europeana in materia copilului adoptat, ratificata de tara noastra prin L. nr. 15/1993, prevede ca adoptia se face in interesul copilului, iar Conventia asupra protectiei copilului si cooperarii in materia adoptiei internationale, ratificata de tara noastra prin L. nr. 84/1994, prevede ca adoptia se face in interesul superior al copilului.
Adoptia trebuie sa asigure dezvoltarea armonioasa a copilului si respectarea drepturilor fundamentale ce-i sunt recunoscute. Acesta ar fi interesul superior al copilului. Se considera ca interesul superior al copilului constituie finalitatea superioara a adoptiei.
1.2.2. Adoptia este un act solemn:
Caracterul solemn rezulta din urmatoarele imprejurari:
a)consimtamantul necesar in vederea adoptiei se poate da numai in forma autentica;
b)adoptia se incuviinteaza numai de catre instanta judecatoreasca competenta;
c)persoana sau familia care urmeaza sa adopte se propune de Comisia pentru protectia copilului.
Capitolul II: Conditiile incheierii adoptiei
Sectiunea 1: Reglementarea legala
2.1.1.Reglementarea interna:


Fisiere in arhiva (1):

  • Adoptia.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- Tratat de dreptul familiei de Ion Filipescu
- Dreptul familiei de Andrei I. Filipescu
- Dreptul familiei de Adrian Pricopi
- O.U.G. nr. 25/1997
- L. nr. 15/1993


Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!