Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune

Cuprins referat

Cap. I Planificarea activitatilor de realizare a proiectului
I.1. Diagrama GANTT
I.2. Diagrama PERT
Cap. II Descrierea S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L.
II.1. Descrierea organizarii S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L.
II.2. Descrierea compartimentului "Clienti"
II.3. Centralizatorul activitatiilor desfasurate in cadrul compartimentului "Clienti"
Cap. III Proiectarea situatiilor de intrare
Cap. IV Proiectarea situatiilor de iesire
Cap. V Proiectarea conceptuala a proceselor
V.1. Diagrama de contex
V.2. Diagrama fluxului de date logic
V.3. Diagrama fluxului de date fizic
Cap. VI Realizarea modelului entitate-asociere aferent aplicatiei infomatice propuse
Cap. VII Realizarea modelului relationar aferent aplicatiei infomatice propuse


Extras din referat

DIAGRAMA GANTT
Evidenta clientilor
Nr.
Cr. DESCRIEREA ACTIVITATII 07.11.08
06.12.08 07.12.08
02.01.08 03.01.08
02.02.09
03.02.09
05.03.09 06.03.09
03.04.09 04.04.09
06.05.09 07.05.09
01.06.09 02.06.09
30.06.09 01.07.09
23.07.09
1. Identificarea (colectarea) 
cerintelor 
2. Analize de fezabilitate 
3. Realizarea unui model al noului sistem 
4. Proiectarea conceptuala a sistemului 
5. Proiecterea formularelor si a rapoartelor 
6. Proiectarea interfetelor si a dialogurilor 
7. Proiectarea bazei de date 
8. Elaborarea si testarea programelor 
9. Implementarea sistemului 
10. Exploatarea si intretinerea noului sistem 
DIAGRAMA PERT
Identificarea 
cerintelor
1 2 sapt
07.11.08 21.11.08
Analize de fezabilitate
2 3 sapt
22.11.08 13.12.08
Realiz unui mod. al noului sist
3 5 sapt
14.12.08 18.01.09
Proiect. Concept. a sistemului
4 3 sapt
19.01.09 09.02.09
Proiect. formul. si a rapoartelor
5 4 sapt
10.02.09 10.03.09
Proiect. interf..si a dialogurilor
6 4 sapt
11.03.09 11.04.09
Implementarea sistemului
9 5 sapt
16.06.09 14.07.09
Proiectarea bazei de date
7 3 sapt
12.04.09 03.05.09
Elab. si testarea programelor
8 6 sapt
04.05.09 15.06.09
Exploat. si intr.noului sistem
10 1 sapt
15.07.09 23.07.09
Avantaje : Diagrama PERT - prezinta foarte clar data de inceput cat si data de sfarsit a fiecarei activitati
- scoate in relief ordinea in care se executa activitatiile
Tabel de definire a actiunilor si a relatiilor de precedenta
Evidenta clientilor
Nr. Crt. Descrierea activitatilor Durata
saptamanii Inceput planificare Sfarsit planificare Predecesor Observatii
1. Identificarea cerintelor 2 07.11.08
21.11.08 
2. Analize de fezabilitate 3 22.11.08 13.12.08 1 
3. Realizarea unui model al noului sistem 5 14.12.08 18.01.09 2 
4. Proiectarea conceptuala a sistemului 3 19.01.09 09.02.09 3 
5. Proiecterea formularelor si a rapoartelor 4 10.02.09 10.03.09 4 
6. Proiectarea interfetelor si a dialogurilor 4 11.03.09 11.04.09 5 
7. Proiectarea bazei de date 3 12.04.09 03.05.09 6 
8. Elaborarea si testarea programelor 6 04.05.09 15.06.09 7 
9. Implementarea sistemului 5 16.06.09 14.07.09 8 
10. Exploatarea si intretinerea noului sistem 1 15.07.09 23.07.09 9 
Cap. II Descrierea S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L.
II.1. Descrierea organizarii S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L.
S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L. este o firma cu activitate de productie si comercializare a produselor de morarit si panificatie, a produselor de patiserie si zaharoase.
S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L. este persoana juridical romana, avand forma juridical de "societate cu raspundere limitata". Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu statutul societatii.
Sediul societatii este in Romania, municipiul Bacau, judetul Bacau, comuna N. Balcescu, strada Principala.
S.C. "LUKEMY IMPEX" S.R.L. a fost fondeta in 1999 pe baza deciziei asociatiilor si a administratorului.
De-a lungul timpului, firma s-a dezvoltat prin investitii facute la nivel local,ajungand in anul 2004 sa fie formata din :
o o moara de macinat grau, de conceptie italiana cu o capacitate de 240 tone/zi
o o moara de macinat porumb cu o capacitate de 40 tone/zi
o doua sectii moderne de painecu cuptoare de paine tipTUNEL- cu o capacitate de productie de 1 tona/zi, ficare avand cate 5 astfel de cuptoare
o 6 sectii de patiserie si fabricat paine in cuptoare cu vatra traditionale
o mori de grau si porumb, precum si sectii de panificatie si patiserie in co,unele N. Balcescu si Faraoani, precum si in satele acestora.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!