Raport de prezentare a portofoliului

Extras din referat

Definita ca institutie destinata a realiza instruirea si educarea tinere lor generatii, scoala, functionalitatea ei, presupune conlucrarea a numerosi factori, printre care, in prim plan,se situeaza cuplul profesor elev, ce reprezinta, la drept vorbind,insasi schema simplificata a ceea ce, in esenta, constituie caracteristica fundamentala a procesului instructiv-educativ.Aceasta indica direct atat pozitia pe care o ocupa profesorul in invatamant cat si perspectiva rolului si a sarcinilor ce-i revin, relevand, totodata, insemnatatea functiei sale sociale.Tocmai datorita acestei situatii, problemei personalitatii profesorului,statutului sau social, ii sunt consacrate numeroase studii si lucrari atat in tara cat si peste hotare. De remarcat ca,intr-un fel sau altul,fiecare din ele se refera la cerintele si calitatile pe care le solicita profesiunea de pro fesor,unele din ele indicand si o seama de cai si mijloace prin care se propune sa se actioneze in vederea modelarii educatorilor, chiar si a celor ce se afla deja in functiune.
Factor hotarator prin pozitia pe care o ocupa in sistemul muncii edu cative, profesorul se dovedeste tot astfel si in ce priveste activitatea pe care o desfasoara, dat fiind ca el indeplineste dublu rol : - de con ducator al procesului instructiv-educativ, la obiectul ce preda, si de executor al lui.  Pregatirea temeinica de specialitate, constituie o cerinta a carei satisfacere asigura afirmarea pozitiva a personalitatii profesorului in realizarea sarcinii de a inarma pe elevi cu un sistem de cunostinte trainice din domeniul specialitatii lui, si de a le forma priceperi si deprinderi de munca si de a folosi inteligent continutul lectiilor in sco pul modelarii personalitatii elevilor nu numai pe latura intelectuala ci si morala, estetica, fizica, si tehnico- pedagogica, conform cu situatia data. Pregatirea temeinica de specialitate a profesorului contribuie cel mai mult la instituirea prestigiului sau real in fata clasei, la consolidarea pozitiei lui de lider ,situatie ce sporeste uimitor posibilitatea sa de influentare cu urmari pozitive in realizarea sarcinilor de instruire si educare, de afirmare a potentialului colectivitatii de elevi. 
Pregatirea psihopedagogica, formarea unor priceperi, deprinderi si obisnuinte de munca pedagogica, tactul si maiestria pedagogica, con stituie un ansamblu de cerinte fara de care nu se poate concepe nici un fel de munca educativa de calitate.Dar nu-i mai putin adevarat, ca, in lipsa pregatirii de specialitate,prezenta acestui ansamblu de cerinte devine practic inutil. 
In esenta, aceste preferinte obliga profesorul, indiferent de speciali tate, sa studieze si sa se familiarizeze cu problemele generale ale pe dagogiei, cu cele ale didacticii si teoriei educatiei, cu metodica de specialitate, cu psihologia copilului, psihopedagogia, igiena scolara si alte obiecte inrudite cu pedagogia, urmand ca apoi utilizand cunostin tele dobandite sa desfasoare o activitate practica complexa ce prin eforturi continui il conduce spre ceea ce se cheama maiestrie pedago gica, expresie concreta a armonizarii la nivel optim a teoriei educatiei cu tactul pedagogic, cu priceperile si deprinderile pedagogice de a organiza si desfasura in asa fel activitatea instructiv-educativa incat sa se asigure obtinerea celor mai bune rezultate. 
Prezenta unui orizont cultural bogat in pregatirea profesorului, con stituie, cerinta a carei implinire ii asigura deschidere spre afirmare ce, fie ca vine in intampinarea unor cerinte sau a unor nebanuite intreba ri,fie ca reprezinta raspunsuri la probleme diverse pe care le incearca curiozitatea sau necesitatea unei rezolvari competente si imediate, da atmosferei clasei o deosebita vivacitate care se instituie dupa legile osmozei spirituale dincolo de fata obligatiei rigide.
Calitatile profesorului
Apartinatoare structurii psihice a personalitatii,sub forma dispozitiilor care se dezvolta in conditii adecvate de educatie si mediu, calitatile necesare exercitarii, in bune conditii,a pofesiunii de educator,se expri ma sub forma unor atribute proprii intelectului, afectivitatii si vointei. a) Calitati intelectuale
-inteligenta, care sa-l tina pe profesor intr-o comuniune continua cu clasa;
-gandire vioaie,inventiva, si,in acelasi timp ordonata si patrunzatoa re, analitica si sintetica,clara si sistematica,care sa permita o anumita facilitare in ordonarea logica a ideilor si sa serveasca,in toate ocaziile claritatea formularilor;
-memorie mobila avand serioase posibilitati de corelare intre datele obiectului de specialitate si cele oferite de alte discipline; 
-spirit de observatie si atentie distributiva care asigura educatorului posibilitatea de a supraveghea clasa, de a o indruma si conduce,si,in acelasi timp,de a se autocontrola in toate etapele desfasurarii activita tii indiferent de imprejurarile sau locul unde se petrece.
-imaginatie bogata capabila sa antreneze eficient potentialul spiritu al al elevilor; si un limbaj bogat,format printr-o lectura sustinuta a unui material variat si reprezentativ din diverse domenii. b) Calitati moral - afective
Lucrarile ce abordeaza problema personalitatii profesorului, in gene ral, sunt unanime in a recunoaste ca practica invatamantului solicita educatorului ca in relatiile lui cu elevii, a caror psihologie ii este cuno scuta sa instituie, pastrand distanta cuvenita, un climat de munca dominat de calm si voiosie. Cald si binevoitor, profesorul trebuie sa lucreze de asa maniera incat sa asigure in relatiile sale cu elevii o atmosfera sincera si deschisa, generatoare de incredere reciproca, adevarata sursa de optimism si generozitate. 
Un astfel de mod de a fi si a proceda al profesorului se inscrie in continutul a ceea ce se cheama vocatia pedagogului , vocatie care decurge,cum arata pedagogul francez R.Hubert, din dragostea pentru copii inteleasa ca o nevoie de a te darui fiintei lor slabe deschisa tutu ror influientelor,ajutandu-le sa se realizeze atat pentru ei cat si pentru societate.
Reflectare a dragostei pentru profesiunea de educator pe care si-a ales-o, apropierea de elevi da posibilitatea profesorului sa patrunda lumea lor launtrica


Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de prezentare a portofoliului.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!