Portofoliu - Didactica Specialității

Cuprins referat

CONTINUT:
1. Manual de specialitate si programa lui.
- pag. 02
2. Formularea obiectivelor operationale pe un continut la alegere.
- pag. 08
3. Fise de lectura din metodele de invatamant.
- pag. 09
4. Prezentarea proiectarii/realizarii unui continut de specialitate (secventa a lectiei) prin doua metode de invatamant.
- pag. 12
5. Itemi de evaluare - cate un exemplu pentru fiecare item, pe continuturi la alegere.
- pag. 13


Extras din referat

1. Manual de specialitate si programa lui.
-NEDELCU Elena - CULTURA CIVICA. GHIDUL PROFESORULUI PENTRU CLASA a VII-a, ed. ALL, 2000.
-NEDELCU Elena - CULTURA CIVICA. CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA a VII-a, ed. ALL, 2000.
CULTURA CIVICA
Programa scolara de Cultura civica a fost aprobata prin
ORDIN AL MINISTRULUI
nr. 4237 din 23.08.1999
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina .Cultura civica. este prevazuta in Planul de invatamant pentru clasele a VII-a si a VIII-a, avand alocata o ora pe saptamana.
Locul disciplinei .Cultura civica. in invatamantul gimnazial, clasele a VII-a si a VIII-a, este justificat de nevoia de a continua si de a aprofunda educatia civica a elevilor, initiata in invatamantul primar, in ceea ce priveste practicarea unui comportament civic intr-o societate democratica, definit prin trasaturi cum ar fi: responsabilitatea, toleranta, comunicativitatea s.a.
Demersul de familiarizare cu specificul educatiei civice, deja schitat in clasele primare, este reluat in mod concentric si aprofundat prin:
- dimensiunea descriptiv-informativa (cunostinte despre persoane, societate si stat);
- dimensiunea normativa (transmiterea valorilor si a normelor sociale);
- dimensiunea interogativ-reflexiva si valorizatoare (reflectia critica asupra valorilor si normelor sociale);
- dimensiunea practica (formarea de atitudini si de comportamente democratice, exersarea acestora in cadrul unor activitati de invatare ce au ca referinta practicile democratice).
Cultura civica. reprezinta in gimnaziu disciplina cu urmatoarele valente si trasaturi definitorii:
- echilibrul intre instruire - educare - actiune practica este gandit prin luarea in considerare a faptului ca raportul dintre cunostinte-valori-atitudini/ comportamente nu ar trebui sa fie centrat preponderent pe cunostinte; desi acestea sunt extrem de importante, ele ar trebui considerate, de regula, surse sau pretexte pentru exersarea gandirii critice si pentru formarea de atitudini democratice;
- termenii si cunostintele specifice nu pot fi predate separat, dintr-o data si in mod exhaustiv (de exemplu, statul, democratia, separarea puterilor, constitutia etc.); este nevoie de o reluare permanenta a explicatiilor, exemplificarilor si clarificarilor, deoarece informatiile si notiunile de baza isi intregesc reciproc sensul prin considerarea unor contexte specifice diferite si prin raportarea la societate ca un tot;
- prin intermediul demersurilor de educare civica la clasa, urmeaza sa fie constientizata nevoia si posibilitatea de cultivare a respectului fata de propria persoana si fata de ceilalti, in conditiile acceptarii pluralismului, sub multiplele lui aspecte (politic, economic, religios, cultural etc.); actorii implicati in acest demers trebuie sa aiba in vedere ca educatia civica este un proces indelungat, care poate si trebuie sa fie inceput devreme si care are nevoie de consolidare pe parcursul intregii vieti;
- educatia civica este un demers interdisciplinar si intercultural care solicita deschidere, comunicare si flexibilitate, cultivandu-le in acelasi timp; in cadrul ei se produce in mod inevitabil dialogul dintre diferite modalitati de cunoastere si dintre diferite tipuri de culturi;
- in demersurile de educare civica se produce in mod evident o puternica interactiune intre curriculum-ul scris (oficial, intentionat) si curriculum.ul .ascuns. (hidden curriculum), ca manifestare specifica a confruntarii dintre valori;
- continuturile si strategiile de lucru propuse trebuie sa tina seama de experienta elevilor la aceasta varsta si sa permita valorizarea pozitiva a acesteia.
In clasa a VIII-a, prin abordarea unor principii si concepte de baza ale democratiei (de exemplu, autoritatea, responsabilitatea, dreptatea, libertatea, proprietatea etc.) este propusa aprofundarea, discutarea nuantata a valorilor/ principiilor democratice si exersarea practicilor specifice unui regim politic democratic, cu care elevii s-au familiarizat deja, in parte, in clasa a VII-a.
In cadrul abordarii conceptuale propuse, vor putea fi integrate si revalorizate cunostintele dobandite de catre elevi in clasa a VII-a si vor putea fi formate si dezvoltate in continuare, intr-un context nou, capacitatile si competentele specifice.
In acest sens, in tratarea temelor propuse se va face apel la enunturile cuprinse in texte cu care elevii s-au familiarizat deja (Constitutia Romaniei, Declaratia Universala a Drepturilor Omului), precum si la alte referinte care includ texte, exemple, cazuri, imagini etc., discutate in clasa a VII-a.
Abordarea temelor va trebui sa aiba in vedere perspectiva integrarii europene si a aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana, precum si aspectele legate de participarea tarii noastre in cadrul organismelor internationale (O.N.U., Consiliul Europei etc.).
Structura curriculum-ului scolar cuprinde:
- nota de prezentare;
- obiective cadru pentru invatamantul gimnazial;
- obiective de referinta, cuprinzand rezultatele asteptate ale invatarii pentru fiecare an de
studiu si urmarind progresia in achizitii de la un an de studiu la altul;
- continuturile invatarii;
- standardele curriculare de performanta, in calitatea lor de standarde nationale, criterii de
evaluare a calitatii procesului de invatare.
Continuturile specificate prin semnul (*) reprezinta elemente ale curriculum-ului extins.
OBIECTIVE CADRU
1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice intr-un discurs oral sau scris.
2. Cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a practicilor democratice si a drepturilor omului.
3. Dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a coopera in conditiile acceptarii pluralismului si valorizarii pozitive a diferentelor.
4. Manifestarea unor atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti.
5. Stimularea interesului pentru participarea la viata sociala si pentru exersarea calitatii de cetatean.
CLASA A VII-A
OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice intr-un discurs oral sau scris.
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:
1.1 sa utilizeze corect si flexibil conceptele si informatia factuala
- construirea si rezolvarea unor rebusuri cu continut civic;
1.2 sa recunoasca termeni cu continut civic in contexte diferite
- exercitii de completare a unor enunturi lacunare, de continuare a unui text, de comentare
si de rezumare, folosind termeni dintr-o lista data;
1.3 sa selecteze termenii specifici unei teme
- alcatuirea unor liste de termeni pe o tema data care sa cuprinda:
- definirea termenilor;
- termeni sinonimi;
- termeni antonimi.
2. Cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a practicilor democratice si a drepturilor omului.
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:
2.1 sa identifice valori, principii si concepte democratice
- simulare;
- studiu de caz;
- construirea unor strategii pentru rezolvarea problemelor civice;
2.2 sa identifice si sa explice valori si principii constitutionale din tara noastra si din alte tari.
- dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media referitoare la problemele comunitatii;
2.3 sa manifeste initiativa in rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac parte si ale comunitatii locale.
- realizarea de investigatii, sondaje de opinie, raspuns la scrisori etc.;
- realizarea unor activitati tip proiect.
3. Dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a coopera cu ceilalti in conditiile acceptarii pluralismului si valorizarii pozitive a diferentelor.
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:
Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:
3.1 sa organizeze intr-un discurs scris sau oral informatiile extrase din massmedia
- dezbatere pe marginea unor cazuri controversate;
- exercitii de realizare a unui ziar, album fotografic, film etc.
4. Manifestarea unor atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


Fisiere in arhiva (1):

  • Portofoliu - Didactica Specialitatii.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!