Procese tehnologice în industria metalurgică - tehnologia de elaborare a fontei, tehnologii de elaborare a oțelurilor

Cuprins referat

1 DEFINITIA SI CLASIFICAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE .. 3
2. ELABORAREA FONTEI ... 4
Fonta - definitie, clasificare
2.1. MATERII PRIME SI MATERIALE .. 4
2.2. CONSTRUCTIA FURNALULUI 8
2 3. FUNCTIONAREA FURNALULUI . 11
2.4. ELABORAREA FONTEI IN FURNAL .. 12
3. ELABORAREA OTELURILOR . 17
3.1. MATERII PRIME, ADAOSURI. CONDITII DE CALITATE . 17
3.2. ELABORAREA IN CONVERTIZORUL CU OXIGEN 18
4. BIBLIOGRAFIE ... 20


Extras din referat

1. DEFINITIA SI CLASIFICAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE
Procesul tehnologic - reprezinta ansamblul de operatii mecanice, fizice, chimice, care prin actiune simultana sau succesiva transforma materiile prime in bunuri sau realizeaza asamblarea, repararea ori intretinerea unui sistem tehnic.
Un proces este un ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire. 
Procesul de productie - cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime si a semifabricatelor in produse finite, pentru satisfacerea necesitatilor umane. Procesul de productie cuprinde diferite categorii de procese : procese tehnologice de baza, procese auxiliare, procese de servire si procese anexe.
Procesele tehnologice de baza sunt cele care contribuie direct la realizarea produselor finite, prin transformarea intrarilor in iesiri; acestea sunt "procese de transformare" care transforma resursele de intrare in produse intermediare sau produse finite. In cazul produselor predominant mecanice, procesele tehnologice sunt: elaborarea semifabricatelor (prin turnare, forjare, sudare, formare etc.), procese de prelucrare, procese de asamblare, procese de control etc.
Procesele auxiliare si procesele de servire asigura pregatirea, respectiv servirea proceselor de baza; acestea includ de exemplu: transportul materialelor si produselor in procesul de productie, fabricarea sculelor si dispozitivelor, repararea si intretinerea utilajelor tehnologice etc.
Procesele anexe constau in valorificarea resurselor reziduale rezultate in productie: colectarea deseurilor, regenerarea emulsiilor etc. 
Procesul tehnologic se defineste ca fiind "totalitatea operatiilor care comporta prelucrari mecanice sau chimice, tratamente termice, impregnari, montaje etc. si prin care materiile prime sau semifabricatele etc. sunt transformate in produse finite." Procesele tehnologice pot modifica forma, structura, proprietatile fizico-mecanice sau compozitia chimica a materiilor prime, materialelor sau semifabricatelor de prelucrat.
Procesele tehnologice se clasifica dupa diferite criterii: 
?dupa modul de folosire a utilajelor se deosebesc procese tehnologice manuale, mecanizate, automatizate sau mixte;
?dupa scopul urmarit : PT de construire, de dezmembrare, de distrugere, de elaborare metalurgica, de incercare, de intretinere, de masurare, de montare-demontare, de prelucrare, de reconditionare, de reparare, de transport;
?dupa procedeul caracteristic care intervine in cursul desfasurarii operatiilor se disting : PT mecanice, termice, electrice, chimice, electrochimice, termochimice, biochimice.
2. ELABORAREA FONTEI
Fonta se elaboreaza prin reducerea oxizilor de fier din minereurile de fier; reducerea are loc cu carbon si cu oxid de carbon, in furnal.
Fontele sunt aliaje ale fierului cu carbonul, in care continutul de carbon si alte elemente ( Mn, Si, P, S) este cuprins intre 2,06 - 6,67%.
In procesul de elaborare a fontei in furnal, se obtin fonte brute numite si fonte de prima fuziune. Acestea reprezinta produsul primar al combinatelor siderurgice si servesc la fabricarea fontelor de turnatorie si a otelurilor.
2.1. MATERII PRIME SI MATERIALE
Materiile prime necesare elaborarii fontei sunt:
- minereurile de fier si / sau concentratele;
- minereurile de mangan;
- adaosurile;
- combustibilii;
- fondantii.
Minereurile de fier si / sau concentratele
Pe scara dezvoltarii civilizatiei omenesti , fierul reprezinta al cincilea metal cunoscut si utilizat in scopul dezvoltarii fortelor de productie. In natura, fierul este remarcat in peste 170 de minerale sub forma de oxizi, carbonati, sulfuri, silicati, titanati, fosfati si alte tipuri mineralogice care au in reteaua lor cristalina fier. Din acestea numai o mica parte prezinta importanta industriala. Mineralele cele mai comune care se intalnesc in minereurile de fier sunt urmatoarele [9]:
Magnetitul - Fe3O4 - este unul din cele mai importante minerale de fier,contine 72,4%Fe. Datorita proprietatilor sale magnetice, acest mineral poate fi valorificat atat din minereuri sarace cat si din cele fin concrescute.Din punct de vedere metalurgic este un mineral greu reductibil. 
Hematitul - Fe2O3 - are proprietati slab magnetice, culoare cenusie, adesea la suprafata apare rosie. Contine 56-65 % Fe. Varietatea foioasa se numeste oligist.
Sideritul - FeCO3 - contine 48,3% Fe; uneori sub forma de impuritati, sunt prezenti carbonati de Ca, Mg, Mn, etc. Are proprietati slab magnetice, culoare alb-galbuie sau cenusie.
Limonitul - 2Fe2O3 ?3H2O - contine 62,9% Fe, 27% O2 si restul apa.Este un mineral amorf, apare sub forma de agregate pamantoase, compacte , oolitice, fibroase. Are culoare galbena, bruna sau neagra.
Ankeritul - CaCO3(Fe,Mg,Mn)CO3 - contine circa 33 % FeCO3. Prezinta importanta industriala deoarece se utilizeaza si in calitate de fondant. 
De obicei , minereurile de fier contin pe langa mineralele utile si diverse substante fara importanta economica - sterilul. Dintre mineralele sterile ce se intalnesc mai frecvent in compozitia mineralogica a minereurilor de fier amintim: cuartul, epidotul, granatii, piroxenii, amfibolii, mica, calcitul, baritina.
In afara componentilor principali, minereurile de fier mai contin si alte minerale asociate , care , desi in cantitati mici , influenteaza calitatea metalului produs si desfasurarea proceselor metalurgice.
Dintre aceste minerale, cele mai importante, care prin compozitia lor aduc in continutul metalului produs elemente daunatoare sunt: pirita, pirotina, calcopirita, malachitul, blenda, smithsonitul, arsenopirita, ; minerale care ingreuneaza procesul tehnologic de obtinere a otelurilor sunt: ilmenitul, sfenul, galena; iar dintre mineralele care sunt considerate elemente utile amintim: piroluzitul, rodocrozitul, cromitul, molibdenitul, wolframitul, cobaltina.


Fisiere in arhiva (1):

 • Procese tehnologice in industria metalurgica - tehnologia de elaborare a fontei, tehnologii de elaborare a otelurilor.docx

Imagini din acest referat

Bibliografie

Tehnici si tehnologii in industria metalurgica - Conf.univ.dr.ing. Badulescu Camelia - Editura Sitech, Craiova - 2004
Studiul metalelor - Conf. dr. ing. Maria Radulescu - Editura didactica si pedagogica, Bucuresti - 1982
Procese industriale - Popa M.E., Heput T., Ardelean M., , Editura Politehnica Timisoara, 2011


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!