Elaborarea mixului de marketing la firma Provus Service Provider

Cuprins referat

CUPRINS:
I. PREZENTAREA FIRMEI
II. ELABORAREA MIXULUI DE MARKETING:
1. IDENTIFICAREA MISIUNII FIRMEI
2. STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE DE MARKETING ALE 
FIRMEI 
3. AUDITUL DE MARKETING (EXTERN SI INTERN)
4. ANALIZA SWOT
5. STABILIREA OBIECTIVELOR DE MARKETING
6. STRATEGII DE MARKETING
7. EVALUAREA REZULTATELOR
III. BIBLIOGRAFIE


Extras din referat

I. PREZENTAREA FIRMEI
S.C. PROVUS SERVICE PROVIDER cu sediul in str. Toma Caragiu nr.3, Bucuresti, a fost infiintatI in februarie 2001, beneficiind de un aport substantial de capital extern.
Sediul general al societItii PROVUS SERVICE PROVIDER se aflI in Turcia, ea avand filiale in Romania, Ucraina etc. 
Compania opereazI pe piata financiarI din Romania in domeniul procesIrii tranzactiilor cu carduri si al serviciilor legate de sectorul de retail banking.
AceastI societate si-a inceput activitatea numai dupI o cercetare atentI a sistemului bancar si financiar din Romania si dupI o evaluare a tendintelor pietei europene si internationale in ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor outsourcing (externalizarea serviciilor).
La infiintare, societatea a pornit cu aproximativ 10 angajati, ajungand in prezent la cca 30 de persoane. Structura personalului in functie de studii: 80% studii superioare.
In ceea ce priveste compartimentele firmei, iatI cateva dintre acestea:
- marketing
- administrativ
- informaticI
- tehnic
- financiar
- etc.
Firma este dotatI cu tehnicI de calcul de ultimI generatie, dispunand de cel putin 
2-3 calculatoare in fiecare compartiment. Ele sunt legate intr-o retea internI, dar sunt conectate si la Internet.
Referitor la pachetele de servicii putem spune cI sunt personalizate in functie de cerintele clientilor. Acestora li se oferI posibilitatea de a alege intre:
a) un sistem flat fees - in care serviciile sunt tarifate in functie de numIrul de carduri emise/tranzactii procesate;
b) tarife individuale pe servicii - in care tarifarea se face in functie de volumul fiecIrui serviciu furnizat.
In prima jumItate a anului 2003 actionarii de la societatea PROVUS SERVICE 
PROVIDER au efectuat o nouI majorare a capitalului social al companiei panI la un nivel de 3 milioane de dolari.
- Personalul
Specialistii de la PROVUS SERVICE PROVIDER sunt cei care se ocupI 
de aspectele procesIrii tranzactiilor cu carduri, folosind tehnologie de ultimI orI. Ei au o experientI in domeniul bancar, de peste 7 ani, ceea ce ii ajutI sI facI fatI cu succes provocIrilor pietei.
Deoarece dispune de experientI occidentalI atat in domeniul financiar-bancar, cat si in cel de training-uri periodice, echipa de manageri este in mIsurI sI ia cele mai bune decizii.
De asemenea, in departamentele Operatiuni si IT&C existI personal ce a dobandit o solidI experientI lucrand in echipele primelor bInci romanesti emitente de carduri. In prezent beneficiazI de o instruire continuI si temeinicI (prin intermediul unor specialisti din strIinItate) pentru a putea fi la curent cu toate informatiile nou apIrute, fie cI este vorba de upgrade-uri software sau de noi tehnologii de procesare.
Intreg personalul companiei beneficiazI, pe langI sesiunile periodice de instruire in domenii de specialitate, si de cursuri specializate pentru management (ex.: Financial Control and Managerial Reporting, Strategic HR management, Leadership, Marketing, Managerial skills development, Customer Care, Presentation skills management).
- Clientii
- Banking: Banca RomaneascI
Societatea furnizeazI servicii pentru Banca RomaneascI incepand cu anul 
2001. Banca a optat pentru externalizarea totalI a serviciilor cu carduri si dispune de o retea consistentI de echipamente de acceptare instalate in toatI tara.
- Utility: Electrica Transilvania Sud
AceastI societate a devenit client al S.C. Provus in luna mai 2003. Solutia 
furnizatI priveste plata electronicI a facturilor cu avantaje deosebite in ceea ce priveste extinderea numIrului de puncte de incasare, controlul si eficienta inregistrIrilor.
- Retail: Agip Romania
S.C. Provus urma sI administreze, incepand cu luna iunie 2003, un program 
fleet card, care sI se adreseze in principal persoanelor juridice pentru un control mai riguros al plItilor pentru carburanti. In proiect este inclus si managementul unei retele complete de POS-uri instalate in statiile de benzinI Agip din toatI tara.
- etc.


Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Mixului de Marketing la Firma Provus Service Provider.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!