Tipologia deciziilor

Extras din referat

Metode si tehnici de rezolvare a problemelor
1. Caracteristicile fundamentale ale deciziei
Decizia, componenta primara a sistemului decizional, constituie un element esential al managementului, fiind instrumentul sau specific de exprimare. In fond, nivelul calitativ al conducerii unei organizatii se manifesta prin deciziile elaborate si aplicate. Decizia de conducere reprezinta procesul de alegere a unei linii de actiune - n scopul realizarii unor obiective, prin a carei aplicare se influenteaza activitatea a cel putin unei alte persoane dec- t decidentul.   In practica decizia manageriala imbraca doua forme: actul decizional si procesul decizional. Actul decizional se refera la situatii decizionale de complexitate redusa, cu caracter repetitiv sau - n care variabilele implicate sunt foarte bine cunoscute de catre decident. Procesul decizional implica un consum mare de timp, pe parcursul careia se culeg si analizeaza informatii, se consulta persoane - n vederea conturarii situatiei decizionale. - n esenta procesul decizional consta - ntr-un ansamblu de etape prin intermediul carora se pregateste, adopta, aplica si evalueaza decizia manageriala.
Pentru a conduce la realizarea obiectivelor stabilite deciziile manageriale trebuie sa indeplineasca o serie de criterii, dintre care cele mai importante sunt considerate urmatoarele:
- Fundamentarea stiintifica a deciziei. Aceasta conduce la evitarea improvizatiilor si a subiectivismului - n procesul de luare a deciziilor.  - Legalitatea deciziei. Adoptarea deciziei trebuie facuta doar de catre persoane care sunt investite cu drept legal si - mputernicire - n acest sens.  - Completitudinea deciziei. Decizia trebuie sa cuprinda toate elementele necesare - ntelegerii corecte si implementarii acesteia.   - Oportunitatea deciziei. Este de preferat o decizie buna luata - n timp util unei decizii foarte bune luate cu - nt- rziere.   - Eficienta deciziei. Se urmareste obtinerea unui efect c- t mai bun pentru un anumit efort. - Coordonarea deciziei. Se asigura astfel ca deciziile privind diferitele departamente ale organizatiei sa fie compatibile - ntre ele si sa conduca la realizarea obiectivului de ansamblu al - ntreprinderii. 
- Tipologia deciziilor
Un manager adopta o varietate de decizii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta. Astfel, daca ia in considerare orizontul de timp si implicatiile asupra organizatiei, deciziile pot fi:
-strategice, cu orizonturi mari de timp, grad mai redus de detaliere a obiectivelor si impact nemijlocit asupra organizatiei, in ansamblul sau.
-tactice, cu orizonturi variabile de timp, de la o luna la un an, grad de detaliere a obiectivelor, invers proportional cu orizontul de timp.
-curente, cu orizonturi mici de timp si impact asupra unei componente procesuale sau structurale a organizatiei.
Daca are in vedere natura variabilelor implicate si posibilitatile de anticipare a rezultatelor, deciziile sunt:
-certe, in care variabilele sunt controlabile, iar anticiparea rezultatelor se face cu precizie.
-incerte, cu variabile partial necontrolabile si anticiparea cu aproximatie a rezultatelor.
-de risc, in care variabilele sunt necontrolabile, iar stabilirea rezultatelor se face cu o anumita probabilitate.
Un alt element important in delimitarea deciziilor il constituie amploarea decidentului, criteriu dupa care deciziile sunt:
-individuale, adoptate de manageri individuali, amplasati pe diferite niveluri ierarhice.
-de grup, adoptate de organisme participative de management.
Amploarea competentelor decidentului permite abordarea a doua tipuri de decizii:
-avizate, ce nu pot fi operationalizate fara acordul unor manageri amplasati pe un nivel ierarhic superior.
-neavizate (independente), specifice unui manager, individual sau de grup, cu deplina autonomie decizionala.
in fundamentarea si adoptarea deciziilor poate fi luat in considerare si numarul de criterii decizionale, in raport de care deciziile se delimiteaza in:
-multicriteriale, cand problema decizionala ce urmeaza a fi rezolvata are la baza o multitudine de criterii.
-unicriteriale, situatie in care adoptarea deciziei se face in functie de un singur criteriu decizional (de maximizat ori minimizat).
Frecventa adoptarii deciziilor conduce la regasirea mai multor tipuri de decizii:
-aleatoare, adoptate functie de aparitia unor probleme ce necesita interventia managerului.
-unice, adoptate de regula, o singura data in "viata" organizatiei.
-periodice, adoptate la intervale regulate de timp (an, semestru, trimestru, luna etc.)
Amplasarea decidentului intr-un anumit "etaj" al managementului permite delimitarea a trei tipuri de decizii:
-de nivel superior, adoptate de organisme de management participative sau de manageri din esalonul superior (manager general, manageri executivi).
-de nivel mediu, adoptate de manageri ai unor compartimente functionale si operationale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Tipologia deciziilor.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!