Statul și economia

Extras din referat

STATUL SI ECONOMIA.
POLITICA BUGETARA SI POLITICA FISCALA
1. CONCEPTII SI PRACTICI REFERITOARE LA ROLUL STATULUI IN ECONOMIE
2. POLITICA BUGETARA. SISTEMUL BUGETAR. DATORIA PUBLICA
3. POLITICA FISCALA
In ultimul secol rolul economic al statului a crescut in mod simtitor. Oamenii au ajuns sa accepte constrangerile impuse de stat chiar daca interventia acestuia in viata economico-sociala genereaza adesea risipa sau redistribuirea inadecvata a veniturilor.
In prezent prin interventia statului in economie se asigura:
- redistribuirea veniturilor intre diverse categorii sociale prin intermediul sistemului de impozite si cheltuieli bugetare;
- finantarea unor activitati sociale utile;
- inlaturarea efectelor negative ale ciclurilor economice (somaj, inflatie etc) prin masuri de politica monetara si fiscala;
- reglarea vietii economice prin adoptarea unor reglementari indispensabile functionarii in bune conditii a economiei nationale;
- stimularea cresterii economice.
Statul influenteaza procesul reproductiei sociale, in functie de interesul pe care il are la un moment dat, utilizand, in principal, urmatoarele parghii economice: sistemul de impozite si taxe si cheltuielile bugetare. Folosirea acestor parghii vizeaza atat obiective economice, ci si sociale si politice. Astfel, perceperea de accize asupra produselor daunatoare sanatatii (tutun si bauturi alcoolice) in cote de impunere ridicate genereaza limitarea consumului pentru aceste produse. 
Politica fiscala si cea bugetara formeaza impreuna politica financiara. Statul poate promova o politica financiara expansionista, care sa contribuie la relansarea cererii din economie prin intermediul cresterii cheltuielilor publice sau o politica financiara restrictiva, reducand volumul cheltuielilor publice, atunci cand asigurarea echilibrului financiar impune acest lucru. Mentinerea stabilitatii macroeconomice si cresterea bunastarii sociale depind, in mare parte, de modalitatea in care autoritatile publice reusesc sa combine rational politicile financiar-monetare.
2. POLITICA BUGETARA. SISTEMUL BUGETAR. DATORIA PUBLICA
Politica bugetara este o parte a politicii economice promovata de un stat in functie de prevederile programul politic al partidului de guvernamant si de conditiile interne si internationale specifice fiecarei perioade de dezvoltare economico-sociala. Politica bugetara reprezinta ansamblul metodelor, mijloacelor si instrumentelor utilizate de stat pentru procurarea, dirijarea si utilizarea resurselor bugetare.
Principalele domenii de manifestare a politicii bugetare sunt:
a) - domeniul veniturilor bugetare care vizeaza:
- veniturile ordinare (fiscale si nefiscale);
- veniturile extraordinare (imprumuturi de stat, venituri din privatizari, venituri din emisiunea monetara etc.);
b) - domeniul cheltuielilor bugetare.
Politica bugetara a unui stat este reflectata prin sistemul bugetar - un ansamblu unitar de bugete cu ajutorul caruia se formeaza, angajeaza si utilizeaza resursele financiare publice. 
Potrivit Legii finantelor publice nr. 500/11.07.2002, sistemul bugetar al Romaniei este format din: 
- bugetul de stat, 
- bugetele locale, 
- bugetul asigurarilor sociale de stat, 
- bugetele fondurilor speciale, 
- bugetul trezoreriei statului,
- bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat,
- bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, 
- bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul de stat este un act in care sunt evidentiate nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor efectua, marimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispozitia statului si durata de timp pentru care s-a elaborat bugetul. 
In Romania, 1 ianuarie - 31 decembrie reprezinta perioada pentru care este elaborat si aprobat bugetul de stat. 
Elaborarea proiectului de buget si executia bugetului de stat (incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor prevazute) cad in sarcina puterii executive, iar aprobarea proiectului de buget este realizata de Parlament. 
Resursele bugetului de stat sunt:
a) venituri curente:
- venituri fiscale (impozite directe si impozite indirecte);
- venituri nefiscale (venituri din dividende, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, varsaminte de la institutiile publice etc);
b) venituri din capital (venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, venituri din valorificarea unor stocuri de la rezerva de stat etc).
Impozitele reprezinta prelevari banesti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Impozitele prezinta urmatoarele caracteristici: 
- sunt obligatorii, 
- nu presupun o contraprestatie directa si imediata din partea statului 
- sunt mobilizate cu titlu nerambursabil.
Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de nivelul veniturilor si/sau averii obtinute, respectiv detinuta, pe baza cotelor de impozit prevazute de lege.


Fisiere in arhiva (1):

  • Statul si economia.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!