Salarizarea funcționarilor public

Extras din referat Cum descarc?

In vederea armonizarii sistemului de salarizare a personalului platit din fonduri publice a fost elaborata si asumata prin raspundere guvernamentala Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, care isi propune stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in functie de importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii. In categoria personalului din sectorul bugetar intra si functionarii publici numiti in functii publice generale si in functii publice specifice.
Elementele sistemului de salarizare
Salarizarea functionarilor publici are la baza urmatoarele principii:
a) principiile generale prevazute legea privind salarizarea unitara;
b) principiul protectiei juridice in exercitarea prerogativelor de putere publica;
c) principiul competentei exclusive a statului in domeniul functiei publice;
d) principiul compensarii restrictiilor, interdictiilor si incompatibilitatilor impuse prin acte normative.
Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea functionarilor publici in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, cu rezultatele obtinute, precum si cu principiile enuntate. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar. Coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate sunt prevazuti in anexele legii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, pentru anul 2010, este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1100 RON in 2015.
Salariul functionarilor publici
Salariul se calculeaza si se acorda pentru activitatea desfasurata in exercitarea functiei publice detinute, in timpul normal de munca, proportional cu durata efectiv lucrata, pe perioada unei luni calendaristice. Salariul reprezinta remunerarea functionarului public pentru activitatea desfasurata lunar, pe durata normala a timpului de lucru stabilita de lege, potrivit atributiilor din fisa postului. Coeficientii de ierarhizare corespunzatori nivelurilor salariilor de baza de care pot beneficia functionarii publici, conform clasificarii functiilor publice, sunt cele stabilite in anexele nr. III/1-III/4 la legea privind salarizarea unitara.
Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele:
- de la 3 la 5 ani
- de la 5 la 10 ani
- de la 10 la 15 ani
- de la 15 la 20 ani
- peste 20 ani.
Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva. Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
Coeficientul de incadrare in functie publica se stabileste in functie de nivelul pentru nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice. Salariul de baza corespunzator activitatii desfasurate in exercitarea prerogativelor de putere publica este stabilit in functie de:
a) complexitatea, importanta, atributiile si gradul de responsabilitate a postului;
b) competentele necesare pentru ocuparea postului;
c) clasificarea functiei publice, respectiv: functii publice de stat, functii publice teritoriale, functii publice locale;
d) categoria functiei publice;
e) conditiile specifice prevazute pentru ocuparea functiei publice.
Treptele de salarizare se stabilesc astfel:
a) 3 trepte de salarizare, pentru functionarii publici de executie definitivi, pentru fiecare grad profesional detinut, cu exceptia gradului profesional ,,debutant";
b) 2 trepte de salarizare pentru functionarii publici de conducere.
Avansarea in treapta de salarizare se face in functie de performanta profesionala individuala si de vechimea in treapta de salarizare din care avanseaza functionarul public. Avansarea in treapta de salarizare 2 sau 1 prevazuta pentru gradul profesional corespunzator functionarului public de executie se face daca acesta are 2 ani de vechime in treapta de salarizare din care avanseaza si cel putin calificativul ,,bine" la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani. Avansarea in treapta de salarizare nu este conditionata de existenta unui post vacant.
Sporuri
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 
Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere, se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, aceasta se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza. Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative, sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator. 
Prevederile anterioare nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.
Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.
Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice.


Fisiere in arhiva (1):

  • Salarizarea functionarilor public.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!