Rolul și Importanța Raportărilor Financiare în Managementul Firmei

Cuprins referat

INTRODUCERE 4
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 1 4
CAPITOLUL I 5
SITUATII FINANCIARE ANUALE- CONCEPT/ STRUCTURA 5
1.1.CONCEPTUL SITUATIILOR FINANCIARE 5
1.2. STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE 12
CAPITOLUL II 19
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA 19
2.1. INTRODUCEREA SI CONTEXTUL IFRS-URILOR 20
2.2. IFRS 5 23
CONCLUZII 26
BIBLIOGRAFIE


Extras din referat

INTRODUCERE
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 1
IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare stabileste cerintele generale pentru prezentarea rapoartelor financiare anuale, prevede modele pentru structura lor si stabileste cerintele minime pentru continutul si prezentarea lor.
Entitatile nu sunt obligate sa utilizeze titlurile noi in situatiile lor financiare. IAS 1 revizuit intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
IAS 1 prevede categoric ca o entitate trebuie sa aplice IAS 1 atunci cand intocmirea si prezentarea situatiile financiare cu scop general, in conformitate cu IFRS. Cu alte cuvinte, situatiile financiare, altele decat situatiile financiare cu scop general sunt in afara domeniului de aplicare IAS 1. De exemplu, acest standard nu se aplica la structura si continutul situatiilor financiare interimare condensate (aceste situatii financiare sunt intocmite in conformitate cu IAS 34, Raportarea financiara interimara).
In plus, cerintele din IAS 1 se aplica in mod egal pentru toate entitatile, inclusiv celor care prezinta situatii financiare consolidate si celor care prezinta situatii financiare individuale, astfel cum sunt definite in IAS 27, Situatii financiare consolidate si individuale .
Insa urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate in alte Standarde specifice:
o intreprinderile non - profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;
o bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale altor institutii financiare similare);
o entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite in IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii) .
CAPITOLUL I
SITUATII FINANCIARE ANUALE- CONCEPT/ STRUCTURA
Reprezentand elementul cel mai de baza din ansamblul sistemului informational al unei entitati economice, contabilitatea, furnizor principal de informatii atat publice, cat si confidentiale, necesare managementului intern al intreprinderii, pune la dispozitia tuturor claselor de utilizatori situatii financiare anuale. Situatiile financiare anuale reprezinta cea mai importanta modalitate de a prezenta periodic tertilor informatii colectate si prelucrate de sistemul contabil. Atat intreprinderea, cat si omul, privit ca o entitate separata, are nevoie de informatiile continute in situatiile financiare anuale sau de rezultatele obtinute in urma efectuarii analizelor economico - financiare pe baza acestora, pentru a-si fundamenta deciziile lor economice.
Situatiile financiare anuale prin continutul lor reusesc sa inglobeze ansamblul activitatilor unei intreprinderi dintr-o perioada determinata, devenind in acest mod un mijloc de conducere si analiza, pe baza carora se realizeaza prognoze si se calculeaza o serie de indicatori macroeconomici.
1.1.CONCEPTUL SITUATIILOR FINANCIARE
La finele fiecarui an intreprinderile, pentru a-si putea evalua si descrie activitatea sa,din decursul unei perioade determinate de timp, din punct de vedere al performantei, pozitiei financiare si a imaginii fidele pe care o infatiseaza, are angajamentul de a intocmi situatii financiare anuale. Conform Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, acestea reprezinta ,,produsul final al activitatii contabile" prin ,,clasificarea si sintetizarea unui cumul de tranzactii financiare" . Sub formularea de ,,Situatii financiare anuale" in Romania au fost denumite pentru prima oara in cadrul OMFP nr. 1752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1080 din 30.11.2005, fiind preluata din Standardele Internationale de Cotabilitate(SIC), stabilindu-se totodata obligativitatea intocmirii acestora de catre toate persoanele juridice si cele fara scop lucrativ. Astfel, situatiile financiare anuale, reprezinta ,,documente oficiale pentru finalizarea inchiderii exercitiului financiar" , documente de sinteza care inglobeaza date financiar - contabile pe baza carora se determina indicatorii financiar-contabili, care redau intr-un mod mai sintetic si standardizat rezultatele dobandite de catre intreprindere. Situatiile financiare anuale sunt puternic standardizate, atat de catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Raportare Financiara (IASB), cat si de catre normalizatorii romani si au o ,,structura riguroasa si precisa, pentru a prezenta cat mai clar informatiile" . Acestea pun la dispozitia utilizatorilor informatii comune despre tranzactiile desfasurate in perioada curenta, precum si obligatiile de plata si incasarile aferente ce se vor realiza in viitor, date care servesc drept prim mijloc de informare in procesul de fundamentare si adoptare a deciziilor lor economice.


Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul si Importanta Raportarilor Financiare in Managementul Firmei.doc

Imagini din acest referat

Bibliografie

1. Mitea Neluta, Management contabil - note de curs - pe suport electronic - 2013;
2. Corpul Expertilor contabili si Contabililor autorizati din Romania, Standardul profesional nr.21-Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea Situatiilor financiare, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucuresti, 2008;
3. Lacramioara - Rodica Haiduc, Management financiar - contabil, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006;
4. Lungu Camelia Iuliana, Teorie si practici contabile privind intocmirea si prezentarea Situatiilor financiare anuale, Editura C.E.C.C.A.R. , Bucuresti, 2007;
OMFP 3055/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
Legea Contabilitatii nr.82/91 modificata si republicata;
5. Magnotta Winery Corporation (2011) Interim Financial Report, 30 April 2011 
6. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR, Bucuresti, 2009
http://www.rasfoiesc.com/business/economie/finante-banci/Rolul-forma-de-prezentare-si- c49.php
http://biblioteca.regielive.ro/download-124882.html


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!