Metodologia evaluarii

Extras din referat Cum descarc?

Drepturile consumatorului
In baza recomandarilor FAO/OMS/PUND,se cunosc drepturile consumatorilor:
1.1. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PERSONALULUI 
Evaluarea performantelor este o practica manageriala raspandita in numeroase tari, fiind intalnita, de fapt, in fiecare tip de organizatie Astfel, majoritatea anchetelor realizate indica faptul ca peste 90%din marile si micile organizatii au programe formale de evaluare a performantei, iar aproximativ 50%din acestea au programe specifice pentru evaluarea diferitelor categorii de personal.
Cu toate acestea, multe organizatii mici nu folosesc sisteme de evaluare a performantei in mod obisnuit, in timp ce in cazul celor mari si mijlocii realitatea tinde sa difere mult de obiectivele si politicile declarate. 
Chiar si in situatile in care evaluarile se fac, apar aspecte negative ca de exemplu:
-sunt doar o formalitate ce trebue indeplinita si nu reflecta performanta reala;
-rezultatele lor reprezinta pareri si preferinte ale managerilor de nivel superior;
-se neglijeaza importanta utilitatii lor pentru activitati sau decizii manageriale in domeniul resurselor umane.
Acestea denota faptul ca, desi este necesara, de multe ori evaluarea performantelor este o activitate dificila, controversata si chiar detestata, ai ales daca este asociata cu reducerile de personal, ceea ce duce la teama si nesiguranta din partea angajatilor, si deci nu este inteleasa asa cum este de fapt : pozitiva si constructiva.
In tara noastra, conducerii unei unitati economice sau cu caracter de cercetare i se creeaza in prezent un cadru liber, democratic, lipsit de ingradiri in ce priveste descifrarea si evaluarea performantelor profesionale.
Evaluarea comportamentului evidentiaza felul in care angajatii isi exercita atributile in raport cu specificl postului pe care il ocupa si avand in vedere, in special acele manifestari de comportament care sunt legate sau se incredinteaza in caracteristicile de performanta.
Evaluarea potentialului si a capacitatii de evolutie se bazeaza pe aprecierile si realizarile anterioare dar este orientata spre viitor.Ea se realizeaza tinand cont mai mult de trasaturile sau caracteriticile personale decat de compartimentul de munca 
Evaluarea performantelor priveste evaluarea rezultatelor obtinute ,formulate sau exprimate diferentiat ,pe costuri ,in functie de specificul lor 
Evaluarea poate avea un rol bnefic atat pentru organizatie cat si pentru indivizi numai daca este corect efectuata ,iar acest lucru depinde in mare masura de calitatea metodelor folosite , ceea ce se refera la:
-capacitatea de a reflecta adevarul ;
-capacitatea de a furniza rezultatele identice la o aplicatie repetata ;
-evaluatorii independenti sa ajunga la acelasi rezultat;
-mai multe elemente ale aceluiasi instrument ,masurand acelasi element ,sa indice acelasi rezultat;
-capacitatea de a masura diferenta reala dintre subiecti 
1.2.OBIECTIVE ALE PROCESULUI DE EVALUARE A PERSONALULUI CRITERII DE EVALUARE SI STANDARDE DE PERFORMANTA 
Pentru a fi un proces eficient , evaluarea performantelor personalului trebuie sa urmareasca niste obiective prestabilite , sa aiba un scop , o finalitate De asemenea ,ea trebuie sa aiba in vedere anumite criterii de performanta si standarde , pe baza carora sa se poata aprecia daca nivelul performantei a cnoscut vreo schimbare si care este aceasta 
1.2.1.Obiectivele procesului de evaluare a resurselor umane sunt diverse si sustin importante activitati ale managementului resurselor umane si de aceea definirea lor cat mai precisa precum si intelegerea lor cat mai precisa precum si intelegerea gradului de complexitate sau a nivelului de dificultate prezinta o importanta deosebita ,iar realizarea lor pe baza cat mai larga protejeaza atat organizatia cat si pe angajatii sai. Obiectivul principal este acela de a furniza pricepere si experienta in acest domeniu ,astfel incat sa fie obtinute performante optime si sigure folosindcele mai adecvate metode 
Obiectivele strategice ,pe termen lung ,au in vedere organizarea si planificarea resurselor umane Obiectivul optional ,de natura tactica si administrativa , au in vedere activitatile vizand conducerea zilnica a grupurilor de munca Obiectivele generale urmaresc:
-atingerea resurselor umane 
-retinerea in organizatie o perioada mai mare de timp a resurselor umane
Obiectivele evaluarii performantelor angajatilor pot fi grupate in patru mari categorii:organizationale ,psihologice ,de dezvoltare si procedurale ,conform tabelului nr.1.1. 
OBIECTIVE FACILITATI
Organizationale 
-Concordanta performantelor si contributiile individuale cu misiunea si obiectivele organizationale 
-Sesizarea neconcordantelor intre obiectivele organizationale si strategiile privind resursele umane 
-Descrierea posturilor si ajustarea continutului lor 
Ameliorarea eficacitatii organizationale 
-Garantia ca responsabilitatile sunt bine definite iar planurile sunt echilibrate 
-Realizarea unei concordante intre oameni si functile existente in structura organizatorica 
Psihologice -Posibilitatea individului de a situa contributia sa in raport cu normele si de a atrage atentia superiorilor 
-Sansa dialogului 
-Cunoasterea de catre fiecare individ a contributiei sale de realizarea obiectivelor organizatiei 
De dezvoltare -Posibilitatea fiecarui salariat de a cunoaste sansele de evolutie in functie de performantele proprii si de obiectivele organizatiei 
Procedurale -Realizarea unui diagnostic permanent al resurselor umane 
-Gestiunea carierei (promovarea , schimbarea din functie , retrogradarea , concedierea ).
-Identificarea nevoilor de formare si perfectionare.
-Dimensionarea salariilor 
-Sesizarea deficientelor structurale si actualizarea grilelor de calificare.
O alta prezentare a obiectivelor pentru care se evalueaza performantelor angajatilor poate fi cea din tabelul 1.2, care infatiseaza cele mai importante utilizari ale evaluarii performantelor identificate pe un esantion de 324 de organizatii mici si mijlocii 
Scopul evaluarii Organizatii  mici [%] Organizatii mari [%] Total
-Recompensare
-Inbunatatirea performantelor
-Aprecieri privind membrii organizatiei
-Documentarea
-Promovarea
-Instruirea
-Transferari
-Concedieri
-Somaj
-Cercetari de personal
-Planificarea fortei de munca 80.2
46.3
40.3
29
26.1
5.1
8.1
4.9
2.1
1.8
0.7 66.7
53.3
40.6
32.3
22.8
9.4
6.2
6.7
2.8
2.8
2.8
74.9
48.4
40.4
30.2
24.8
7.3
7.3
5.6
2.4
2.2
1.5
*dreptul la satisfacerea nevoilor fundamentale;
*dreptul la protectie prin sisteme legislativesi de securitate impotriva produselor si serviciilor care pun in pericol sanatatea sau viata;
*dreptul la informarea corecta si complecta asupra caracteristicilor calitative si conditiilor de folosire a produselor alimentare siserviicilor;
*dreptul la despagubire pentru prejudiciile aduse de alimente si servicii necorespunzatoare;
*dreptul la instruire si educatie.
Calitatea alimentului
1.Definirea notiunii de calitate a alimentelor
Calitatea este data de totalitatea caracteristicilor in virtutea carora un produs detine atribute specifice,se distinge si se diferentiaza de altele similare, conferindu-i-se capacitatea de a se satisface nevoile exprimate sau implicite ale consumatorului.
Termenul de "calitate"nu este folosit pentru a exprima superlativul.Mai exacte si utile sunt formularile:
*"calitate relativa"cand produsul este comparat cu superlativul si clasat fata de acesta;
*"nivelul calitatii"si"masura calitatii"care se refera la evaluari tehnice precise fata de superlativ.
Calitatea unui produs este influentata de numeroase activitati indepentente in timpul producerii lui.
Adesea, calitatea se raporteaza la:
*utilitate;
*aptitudini de utilizare;
*satisfacerea clientului;
*conformitatea cu cerintele.
Clasificarea produselor in functie de calitatea lor se face in clase, notate cu cifre(1,2,3, ).
Asigurareacalitatii se face:
*prin acoperirea completa a cerintelor clientului;
*prin verificarea permanenta, in cadrul ciclului de productie, a respectarii manoperelor, tehnicilor si materialelor folosite, pentru a fi conforme cu cele prestabilite.
Alimentele sunt orice fel de produse, in stare naturala sau prelucrate, care contin substante nutritive necesare organismului uman si pot fi folosite pentru intretinerea activitatii vitale, nefiind daunatoare.Ele sunt:
*produse agroalimentare naturale, de origine vegetala sau animala, constituind materia prima pentru prelucrarea in produs alimentar sau care se pot consuma ca atare de catre populatie, printr-o prelucrare in gospodarie, provenind din surse proprii sau prin intermediul pietei;
*produse alimentare care se obtin prin prelucrarea produselor agroalimentare, printr-un procedeu industrial, fiind puse la dispozitia populatiei prin intermediul petei.
Calitatea produselor alimentare este definita prin indicatori de calitat, stabiliti si consemnati in norme de calitate.
2.Norme si standarde de calitate
Normele:
*sunt reguli si dispozitii stabilite prin lege sau acceptiune;
*cuprind totalitatea conditiilor minimale sau maximale privitoare la criteriile de apreciere sau evaluare;
*se concretizeaza prin documente aprobate de catre un organism recunoscut;
*furnizeaza reguli de baza, modalitati de cantrol si masuri,pentru a ajunge la un nivel optim in domeniul aprobat.
Obectivele normarii calitatii alimentelor vizeaza:
*punerea in consum a alimentelor bogate in nutrine (proteine, glucide, lipide, saruri minerale si vitamine);
*siguranta alimentelor-adica asigurarea conditiilor pentru ca alimentele:
-sa nu sufere degradari fizice, fizico-chimice, biochimice, microbiologice care sa le afecteze inocuitatea;
-sa nu contina, ca atare, specii de microorganisme peste limitele admise prin reglementarile legale;
-sa nu fie infestate cu insecte si paraziti;
-sa nu devina vatamatoare pentru organismul uman;
*asigurarea consumarii cu placere a alimentelor.
Normarea se refera la :
*calitati nutritionale-care sunt date de componentele chimice, biochimice, plastice si energetice care satisfac, prin consumul alimentului,cerinte fiziologice de nutritie ale organismului uman;
*calitati igenice sau inocuitate-reprezentate de continutul in substante toxice sau microorganisme patogene, care prin consum nu afecteaza sanatatea consumatorului;
*calitati organoleptice-reprezentate de ansamblul caracteristicilor alimentului si care pot fi percepute senzorial de consumatori:forma, culoare, aspect, miros, gust, consistenta;
*calitati de intrebuintare-referindu-se la satisfacerea cerintelor consumatorului pentru a folosi alimentele in procesele de alimentatie-nutritie.
ATENTIE!
Punerea in consum public,depozitarea, transportul sau prelucrarea produselor alimentare care un indeplinesc conditiile stabilite prin norme atrage raspunderea materiale,disciplinara, contraventionala sau penala, in conditiile stabilite de lege.
Standardele si alte actede calitate
Performantele economice ale unei unitati de productie sau de prestari servicii sunt in mare masura legate de calitatea activitatii ei.In ultimi ani au crescut, in toata lumea, exigentele clientilor in materie de calitate.Aceasta tendinta a fost insotite de intelegerea din ce in ce mai accentuata a faptului ca ameliorarea continua a calitatii este obligatorie pentru a atinge si mentine,pe plan economic, performantele.
Cerintele si nevoile pentru productie sau prestari servicii sunt trecute in specificatiile (documentatiile)tehnice.Dar complexitatea sistemului organizational privind conceptiile si relatiile de productie este atat de mare, incat s-a ivit necesitatea completarii specificatiilor tehnice cu unele documente care sa dezvolte liniile directoare si cerintele bazate pe sistemul calitatii.Acestea s-au concretizat in Standardele internationale ISO 9.000, 9.001, 9.002, 9.003, si 9.004 care sintetizeaza cerintele si documentele privitoare la calitate, existente pe plan mondial.
Desigur, tara noastra, dorinta de integrare in lumea moderna, foloseste standardele ISO privitoare la calitate.
3.Ambalarea, etichetarea si inscriptionarea produselor alimentare
Ambalarea produselor alimentare
Pentru a fi comercializate, produsele alimentare trebuie sa fie ambalate, fie in cantitati mici (portionate), fie in vrac.
Ambalajul este un material specific, ca executie si ca natura,destinat produselor alimentare in vederea asigurarii protectiei si utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea sau desfacerea acestora.
Conditii obligatorii privind ambalajele:
*sa mentina calitatile si cantitatile produselor;
*sa fie din materiale reciclabile sau care sa aiba asigurate conditii de valorificare sau eliminare ecologica;
*sa fie din materiale care nu cedeaza alimentelor substante straine, peste limitele admise;
*sa nu madifice caracterele organoleptice ale produselor;
*sa fie curate, dezinfectate si neinfestate cu insecte si rozatoare;
*sa un fie purtatoare de substante toxice pe suprafata lor (sa nu fi fost anterior folosite pentru ambalarea de substante pesticide, insecticide etc.).
Materialele de ambalare si ambalajele utilizate pentru produsele alimentare trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii.
Etichetarea si inscriptionarea produselor alimentare
Orice produs alimentar ambalat trebuie sa fie etichetat.
Etichetele se aplica pe suprafata ambalajului si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii privitoare la informarea cumparatorului:


Fisiere in arhiva (1):

 • Metodologia evaluarii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare. Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!