Metode și Tehnici de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

Cuprins referat

Decizia manageriala .........................................................pag.3 
Clasificarea deciziilor manageriale......................................... pag.4
Factorii primari ai deciziei manageriale.........................pag.6
Etapele procesului decisional.................................................pag.7
Metode si tehnici de fundamentare a deciziilor...........................pag.10 
Exemple de metode decizionale.............................................pag.11
Bibliografie....................................................................pag.17


Extras din referat

Decizia manageriala
Fiecare dintre noi luam decizii care ne privesc activitatile zilnice, scoala, cariera, relatiile cu cei din jur.
O decizie este o alegere intre doua sau mai multe alternative.
In management, decizia are un rol extreme de important: permite desfasurarea eficienta a activitatii organizatiei in concordanta cu mediul in care aceasta functioneaza, stabilirea si realizarea obiectivelor prevazute.
Managerii iau decizii care privesc grupuri de personae sau chiar organizatia in ansamblul sau si antreneaza resurse insemnate. Efectul acestor decizii poate fi resimtit in present sau pe termen mai lung si uneori se rasfrange si asupra carierei celui care le adopta.
Decizia manageriala trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte de rationalitate:
-sa fie fundamentata stiintific, adica sa se bazeze pe folosirea unui instrumentar stiintific adecvat;
-sa fie imputernicita, adica sa fie adoptata de persoana care are sarcini in acest sens, care are cunostintele, calitatile si aptitudinile necesare fundamentarii respectivei decizii;
-sa fie clara, concisa si necontradictorie, adica sa permita o intelegere concreta a deciziei;
-sa fie oportuna, adica sa se incadreze in perioada optima de elaborare si operationalizare;
-sa fie eficienta, adica sa coreleze raportul dintre efectul obtinut si efortul facut;
-sa fie completa, adica sa cuprinda toate elementele necesare intelegerii complete si, mai ales, implementarii deciziei.
Cerintele de rationalitate nu se respecta intotdeauna in totalitate, ceea ce afecteaza calitatea deciziei.
Pentru management, prezinta interes cu prioritate decizia manageriala care poate fi definita ca acea decizie care are urmari nemijlocite asupra deciziilor, actiunilor si comportamentelor a cel putin unei alte persoane.
Principalele elemente care deosebesc decizia manageriala de cotidiana decizie personala sunt:
-Decizia manageriala, care implica intotdeauna cel putin doua persoane: managerul, cel care decide si una sau mai multe persoane, executanti sau cadre de conducere ce participa la aplicarea sau concretizarea deciziei. De aici rezulta o prima sursa de complexitate si dificultate superioara a deciziei manageriale in comparatie cu decizia personala.
-Decizia manageriala are influente directe la nivelul grupului, neafectand numai starea, comportamentul, actiunile si rezultatele unui singur individ. In conceperea si realizarea deciziei este necesar sa se aiba in vedere caracteristicile privind postul, interesele, pregatirea, motivarea, potentialul membrilor grupului respectiv.
Clasificarea deciziilor manageriale
Pentru a fi studiate, deciziile au fost grupate dupa criterii diferite. 
a) Dupa orizontul de timp pentru care se pot adopta: 
strategice. Acestea vizeaza orizonturi mari de timp (mai mult de un an, de regula 3-5 ani). Deciziile strategice se refera la problemele majore ale organizatiei si influenteaza intreaga sfera a activitatii organizationale sau principalele sale componente. 
tactice. La aceste decizii orizontul lor variaza intre un an si o luna. Ele se iau in spatiul deciziilor strategice, integrandu-se in cadrul determinat de acestea. 
curente. Deciziile curente se refera la perioade scurte de timp (ore, zile). Ele privesc aspecte minore ale activitatii si vizeaza realizarea de sarcini si atributii.
b) Dupa certitudinea atingerii obiectivelor sau dupa valoarea informatiei disponibile: 
certe (in conditii de certitudine). Posibilitatea de realizare a obiectivelor urmarite este maxima; nu exista indoiala asupra parametrilor ce intervin. 
de risc (in conditii de risc). Posibilitatea realizarii obiectivelor urmarite este redusa. O influenta considerata au aici factorii perturbatori datorati actiunii inamicului. Fiecare varianta analizata este caracterizata de o anumita probabilitate de producere care va ierarhiza tot alternativele de actiune proprii cat si masurile ce trebuie luate. Deciziile de acest fel au un pronuntat caracter de prevedere urmarind prevenirea si limitarea la maximum a riscului. 
incerte (in conditii de incertitudine). Consecintele cunoscute ale fiecarei alegeri posibile reprezinta un subansamblu al tuturor consecintelor posibile. Deciziile luate in aceste conditii sunt cele mai complicate, deoarece se pot face anumite estimari ale variabilelor de stare, dar nu se dispune de nici o informatie care sa permita calculul probabilitatii producerii lor.
c). Dupa frecventa elaborarii deciziilor:
periodice. Sunt acele decizii adoptate la intervale stabilite din timp. 
aleatorii. Deciziile manageriale se produc la intervale de timp neregulate. Acestea fac dificile pregatirea si utilizarea unor instrumente decizionale rafinate. 
unice. Ele au caracter de exceptie, fiind generate de situatiile concrete cu care confrunta organizatia.


Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici de Fundamentare a Deciziilor Manageriale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!