Managementul Serviciilor Publice Locale

Extras din referat

CAPITOLUL I
Administratia publica locala
Administratia publica locala se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
In cadrul definitiei anterioare intalnim expresia "autonomie locala".Autonomia locala reprezinta un principiu de baza al functionarii administratiei publice.Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor publice locale de a solutiona si de a gestiona , in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta , treburile publice, in conditiile legii.Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Aceste autoritati au posibilitatea de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice , in conditiile legii.
Colectivitatea locala reprezinta totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.
Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.
Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, dupa caz.
Competentele si atributiile administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege.Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile , cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din comune si orase si autoritatile administratiei publice la nivel judetean se bazeaza pe principiile autonomiei ,legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet.
I.1.Raporturile ce se stabilesc intre administratia publica centrala si administratia publica locala
Autoritatile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitati autoritatilor administratiei publice locale in procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al crearii de noi servicii publice, fara asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pentru realizarea respectivelor responsabilitati .Autoritatile administratiei publice centrale vor consulta, inainte de adoptarea oricarei decizii , structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, in toate problemele care le privesc in mod direct, potrivit legii.Comunele, orasele si judetele au dreptul la resurse proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le gestioneaza potrivit atributiilor ce le revin, in conditiile legii pentru a indeplini cerintele politico-economice nationale.Intre autoritatile administratiei publice centrale si cele locale nu exista un raport de subordonare, ci unul de colaborare .
I.2.Autoritatile publice locale
Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.Consiiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale.Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune si orase, in conditiile legii. 
In fiecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.Consiliul judetean este ales in conditiile Legii privind alegerile locale. 
Alesii locali sunt primarul,consilierii locali si consilierii judeteni.In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia indeplinesc o functie de autoritatea publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. 
Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean, este de 4 ani.Mandatul se exercita in conditiile legii.Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local sau judetean,respectiv a vacantei postului de primar, incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale. 
In fiecare judet si in municipiul Bucuresti, Guvernul numeste cate un prefect.Prefectul este reprezentatntul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ- teritoriale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Serviciilor Publice Locale.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!