Managementul de resurse umane ale unei societăți

Cuprins referat

1. Organizarea activitatilor in cadrul compartimentului de resurse umane; categoriile de personal ale unei societati
2. Selectia si incadrarea resurselor umane
3. Evaluarea si promovarea resurselor umane in cadrul societatii
4. Evaluarea salariatilor in raport cu cerintele si particularitatile locurilor de munca
5. Cerinte solicitate de un anumit post de lucru
6. Evaluarea salariatilor in functie de responsabilitatile pe care le au
7. Perspectiva profesionala si promovarea in cadrul societatii
8. Primirea si integrarea personalului nou angajat


Extras din referat

Organizarea activitatilor in cadrul compartimentului de resurse umane; categoriile de personal ale unei societati 
Rolul departamentului de resurse umane a evoluat spre acela al unui mediator al climatului necesar performantei, eficientei si atingerii rezultatelor optime. Acest departament trebuie sa isi exercite astazi mai ales functia de consiliere a managementului superior in strategia de dezvoltare globala a societatii.
Transformarile in abordarea rolului resurselor umane au dus la largirea ariei de servicii implicate de aceasta activitate si la cresterea inimaginabila a volumului de munca pentru departamentele de Resurse Umane, indiferent de amploarea organizatiei si de numarul de angajati angrenati in activitatea sa. Astfel ca astazi activitatea de resurse umane nu se mai limiteaza la functia administrativa (desi aceasta are o pondere si o importanta majora), ci cuprinde, de asemenea, activitati precum recrutarea si selectia angajatilor, evaluarea si dezvoltarea lor. 
Activitatea ce urmeaza a se desfasura la o societate ce face parte din intreprinderile mici si mijlocii, referitor la resursele umane este realizata de catre persoane specializate in acest domeniu, cuprinse in compartimente distincte din structura organizatorica a societatii. Marimea, compelxitatea acestor compartimente depind de dimensiunile societatii si de specificul profilului sau de activitate.
In societatea noastra se organizeaza un compartiment (birou) de resurse umane, avand ca responsabil un sef de serviciu. Structura acestui compatiment se prezinta schematic astfel:
Sef de serviciu resurse umane
Administrarea personalului
Salarizarea personalului
Evective de personal
Incadrarea
Asigurari sociale
Somaj
Protectia muncii
Serviciul medical
Indiferent de marimea societatii, respective de componenta organizatorica a compartimentelor de resurse umane, sunt obligatorii unele posturi de baza:
- Director ( sef serviciu) al resurselor umane;
- Responsabil cu managementul resurselor umane;
- Responsabil cu formarea profesionala; 
- Responsabil cu recrutarea si incadrarea personalului ;
- Responsabil cu evaluarea personalului.
Personalul societatii cuprinde salariati incadrati permanent sau temporar, prezenti la lucru, aflati in concediu de odihna, concediu de boala sau de studii, salariati absenti motivat sau nemotivat, cei care efectueaza ziua libera, cei trimisi sa lucreze in afara societatii, cei aflati in deplasare precum si elevii si studentii aflati in timpul practicii in societate, in cazul in care sunt salariati ai acesteia.
Selectia si incadrarea resurselor umane
Selectia resurselor umane in scopul angajarii.
Procesul de recrutare si selectie a candidatilor trebuie sa parcurga, in general, urmatoarele etape:
- Stabilirea nevoii de recrutare; 
- Analiza cererii de recrutare;
- Definerea continutului postului;
- Prospectarea interna a posibilitatilor de angajare; 
- Prospectarea externa a posibilitatilor de angajare;
- Trierea candidatilor; 
- Intocmirea chestionarelor;


Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul de Resurse Umane ale unei Societati.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!