Jurnalul de carieră - Ministerul Afacerilor Externe al României

Extras din referat

Prezentarea misiunii, a scopului si a obiectivelor MAE
1.1.1 Misiunea Ministerului Afacerilor Externe este de a asigura realizarea politicii externe a statului roman in concordanta cu interesele nationale si cu statutul Romaniei de membru in structurile europene si euroatlantice.
Conform actelor normative in vigoare, Ministerul Afacerilor Externe, denumit in continuare MAE, asigura realizarea politicii externe a statului roman, inclusiv participarea la procesul de integrare europeana si euroatlantica a Romaniei, si colaboreaza la elaborarea, fundamentarea si realizarea politicii economice a Romaniei, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu Programul de guvernare.
1.1.2 Scopul MAE 
Prin atributiile sale principale, MAE:
-apara si promoveaza pe plan extern interesele nationale ale Romaniei;
-initiaza activitati internationale menite sa duca la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, intemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;
-asigura promovarea intereselor Romaniei in organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;
-asigura, prin actiuni de politica externa, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea romaneasca, precum si proiectarea unei imagini reale a Romaniei in lume;
-urmareste evolutia vietii internationale si semnaleaza tendintele care apar in contextul international;
-contribuie la asigurarea prezentei active si demne a Romaniei si a cetatenilor sai pe plan international;
-apara in strainatate drepturile si interesele statului roman, ale cetatenilor si ale persoanelor juridice romane, pe baza legislatiei romane si in conformitate cu practica internationala si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care Romania este parte;
-elaboreaza si aplica politica statului roman in domeniul relatiilor cu comunitatile romanesti din afara granitelor si actioneaza pentru intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor Romaniei si pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai carui rezidenti sunt;
-initiaza sau participa la negocierea tratatelor si a altor intelegeri internationale pentru Romania;
-prezinta Guvernului, singur sau, dupa caz, impreuna cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea intelegerilor internationale, aderarea la acestea ori denuntarea lor, efectueaza schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifica aprobarea ori acceptarea intelegerilor internationale si denuntarea lor, elibereaza documente certificand deplinele puteri;
-exercita, in numele Guvernului Romaniei, prerogativele de Agent guvernamental in procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei, il informeaza constant pe primul-ministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental si formuleaza propuneri de actiune;
-elaboreaza sau coopereaza cu ministerele si cu celelalte autoritati publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legatura cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale Romaniei;
-asigura asistenta permanenta si coordonare in domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor;
-formuleaza norme si asigura sprijin institutiilor centrale de stat in materie de protocol si curtoazie internationala;
-contribuie la monitorizarea respectarii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la UE;
-colaboreaza la elaborarea politicii Romaniei in domeniul relatiilor economice internationale;
-participa sau colaboreaza, dupa caz, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
1.1.3 Obiective ale MAE :
-Concentrarea tuturor eforturilor de actiune diplomatica pentru protejarea si promovarea intereselor nationale ale Romaniei si ale cetatenilor ei din punct de vedere politic, de securitate, economic, social si cultural.
-In acest sens, actiunea de politica externa va avea in vedere cu prioritate sustinerea obiectivului de modernizare a Romaniei si cresterea profilului statului roman pe plan european si international.
-Pentru aceasta, se va urmari dezvoltarea si consolidarea profilului Romaniei in UE si NATO si punerea in valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul Romaniei de membru al celor doua structuri.
-Promovarea activa, ca prioritate esentiala de politica externa, a obiectivului de transformare a vecinatatii Romaniei, atat in Balcanii de Vest, dar mai ales in Vecinatatea Estica, intr-o zona democratica de prosperitate, securitate si predictibilitate, necesare pentru asigurarea securitatii nationale in sensul sau cel mai larg.
-In acest cadru, se va continua eforturile de promovare si actiunile ferme de sustinere a aspiratiilor de integrare europeana ale Republicii Moldova .
-Consolidarea parteneriatelor pe care Romania le-a dezvoltat in ultimii ani si promovarea de noi parteneriate, pentru eficientizarea actiunii diplomatice in context european si global. In acest sens, se vor avea in vedere tarile BRIC, respectiv Brazilia, Rusia, India, China, state din regiunea extinsa a Marii Negre, inclusiv Caucazul de Sud, Asia si in special Asia Centrala, precum si alte state din G 20.
-Intarirea cooperarii bilaterale cu statele din vecinatate.
-Atingerea tintelor strategice de cooperare consolidata cu state de pe alte continente catre care pot fi orientate interesele economice ale tarii noastre.
-Apararea si promovarea activa a drepturilor persoanelor care apartin comunitatilor/ minoritatilor romanesti din statele din vecinatatea Romaniei, in conformitate stricta cu standardele europene si, acolo unde este aplicabil, in consonanta cu aspiratiile acestor state de apropiere de Uniunea Europeana, pe baza criteriilor politice de aderarea la UE.
1.1.3 Functiile MAE
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, MAE exercita urmatoarele functii:
-functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul sau de activitate;
-functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
-functia de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
-functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor legale din domeniul sau de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
-functia de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.
2 .Prezentarea Strucurii MAE
3. Modul de functionarea a MAE .
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organizat si functioneaza in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1040 din 19 octombrie 2011privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.


Fisiere in arhiva (1):

  • Jurnalul de Cariera - Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!