Finantarea investitiilor

Extras din referat Cum descarc?

Cadrul reglementar roman
Prin realizarea proiectelor de investitii din sectorul serviciilor publice, administratia urmareste rezolvarea punctuala a unor probleme de utilitate generala pentru membrii colectivitatii teritoriale locale. Aceasta tinta, vis a vis de investitiile in sectorul privat, are influienta semnificativa asupra procesului decizional pe durata ciclului de viata a proiectului. Sansele de succes ale proiectului depind in mod hotarator de capacitatea manageriala de satisfacere a nevoilor sociale la nivelul colectivitatii locale. De aceea, beneficiile, in sens financiar, sunt adesea ignorate mergandu-se pana la anularea rolul criteriilor de eficienta economica, mai ales ca astfel de proiecte au, de regula, un ciclu lung de viata (proiecte perpetuie) ceea ce creaza dificultati de identificare a efectelor economice ale proiectului.
Determinarea si gestionarea efortului investitional, input-ul oricarui proiect, public sau privat, pentru proiectele publice reprezinta o coordonata majora in managementul investitiilor fiind vorba de bani publici alocati in interesul colectivitatii. De aceea exista norme specifice prin care se reglementeaza atributii, competente ale factorilor decizionali, se traseaza coordonate obligatorii privind logica derularii proceselor investitionale 
Actorul principal in plan local/sectorial este ordonatorul de credite a carui misiune
principala in plan investitional este executia cheltuielilor bugetare
Ordonatorului de credite - persoana juridica care are obligatia de a programa si urmari derularea cheltuielilor conform principiului respectarii destinatiei banului public. Conform legii, dupa sfera de competenta distingem trei categorii 
Ordonatori principali - reprezentati de ministrii, alti conducatori ai administratiei publice centrale (gentii) iar in cazul administratiei locale; presedinti ai Consiliilor Judetene sau primari,
Ordonatori secundari - conducatori de institutii subordonate sau alte organe centrale care au in subordine institutii bugetare,
Ordonatori tertiari - conducatrii institutiilor care utilizeaza fondurile allocate conf orm destinatiei
De exemplu; la nivelul de primarie/sector administrarea bugetului local este asigurata de Consiliul local iar ordonatorul principal este primarul; ordonatorii secundari sunt directiile/departamentele iar ordonatori tertiari sunt conducatorii unitatile beneficiarede directorii de scoli in invatamant.
Plecan de la regula ca orice proiect public trebuie sa se circumscrie, ca obiectiv si arie de aplicatie, intr-un program sau strategie punctul de plecare este tema - intentia de proiect care es naste in zona operationala; departamente, servicii specializate, etc
Pentru ca un proiect de investitii sa fie admis la finantare trebuie sa fie inclus in programul/lista obiectelor de investitii, anexa la buget, aprobata de ordonatorul principal de credite. Listele se intocmesc pe categori de cheltuieli: 
A - Obiective in continuare, 
B - Obiective noi 
C - Alte cheltuieli de investitii, pozitie globala detaliata ulterior pe urmatoarele
pozitii:
c.1.- Achizitii de immobile,
c.2.- Dotari independente - echipamente mobilier care nu necesita montaj,
c.3.- Cheltuieli pentru studii aferente proiectelor,
c.4.- Alte cheltuieli - expertise, proietare, consolidari, interventii pentru inlaturarea efectelor produse de accidente sau calamitati naturale; cutremure, inundatii, alunecar, tasari, prabusiride teren, incendii, accidente tehnice, etc. lucrari de foraj, cartografiere fotogrametrie, determinari seismologice, asistenta si consultanta de specialaitate, alte cheltuieli assimilate potrivit legii.
Pentru finantarile din mijloace extrabugetare; sponsorizari, donatii se intomesc liste separate care sunt insotite de contracte din care sa rezulte caracterul si destinatia sumelor.
Conform normelor reglementare (legea Finantelor publice locale si legea Bugetului de stat) ordonatorii principali de credite au obligatia de a intocmi Programe de investitii (defalcat pe clasificatia functionala; obiective in continuare, obiective noi, alte cheltuieli de investitii), anexa la bugetul propriu, pentru anul urmator si previziunea pe urmatorii trei ani, Se vor preciza ce lucrari de investitii, studii de prefezabilitate si fezabilitate se vor executa in anul urmator pentru care se intocmeste bugetul. Un proiect este inclus in program numai daca are documentatiile tehnico-economice aprobate. 
Fiecare proiect inscris in program va fi caracterizat prin informatii;
1. informatii financiare 
a)	valoarea proiectului,
b)	creditele de angajament,
c)	credite bugetare,
d)	grafic de finantare (pe surse si ani) corelat cu graficul de executie,
e)	analiza de tip; cost-beneficiu,
f)	costuri de intretinere si functionare,
2 informatii nefinanciare;
a)	stategia investitionala - prioritatile investitionale, legatura intr diferite proiecte, criteriile de analiza pe baza carora s-au inclus in program proiectele noi, s.a.
b)	descrierea proiectului,
c)	stadiul fizic al realizarilor.
La nivelul administratiei centrale, pe baza propunerilor din programele de investitii ale ordonatorilor principali, Ministerul Finantelor Publice va elabora Strategia in domeniul investitiilor publice. Potrivit dispozitiilor legale el are urmatoarele atributii:
- stabileste, continutul, forma si informatiile pe care trebuie sa le contina programele de investitii, necesare elaborarii bugetului.
- stabileste normele metodologice, criteriile de evaluare si selectie a proiectelor de investitii incluse in programe,
- analizeaza programele de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele stabilite de cheltuieli, al respectarii criteriilor stabilite de selectie si prioritizare a esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie,
- coordoneaza procesul de monitorizare a programelor de investitii.
Documentatiile tehnico-economice ale proiectelor de investitii se aproba, in limita unor plafoane valorice de catre Guvern sau ordonatori principali 
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor si de realizarea obiectivelor de investitii incluse in program conform programului. Pe parcursul executiei bugetare urmaresc conformitatea derularii proiectului cu dispozitiile legale, intocmind rapoarte de monitorizare pe care le transmit MFP. In raport cu evolutia preturilor pot sa actualizeze si sa aprobe, pe propria raspundere, valoarea fiecarui obiectiv ou sau in continuare. 
Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala de investitie sau alte cheltuieli asimilate investitiei, cofinantate de o institutie internationala se vor derula conform acordurilor de finantare. 
In situatia in care, pe parcursul executiei bugetare din motive obiective un proiect de investitii nu se poate derula conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot sa propuna Consiliilor locale, judetene, CGMB, pana la 31 octombrie redistribuirea fondurilor la celelate proiecte cuprinse in program
Odata acceptat proiectul, pe baza documentelor de fundamentare elaborate in faza de pregatire, se trece la faza de planificare a implementarii sale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Finantarea investitiilor.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!