Contractul Individual de Munca

Extras din referat Cum descarc?

Importanta temei alese in Managementul Resurselor Umane
Importanta contractului individual de munca consta in faptul ca prin incheierea lui devin aplicabile toate prevederile legale in raportul concret dintre doua subiecte de drept determinate care au consimtit in mod liber, dupa propria lor vointa, sa stabileasca acest raport. Prin urmare clauzele contractului sunt stabilite de parti, angajator si salariat, in urma negocierii directe, singura interdictie fiind ce aceste clauze sa nu contravina legii, ordinii publice si contractului colectiv de munca. 
Importanta CIM pentru Managementul Resurselor Umane depinde de modul in care acesta este redactat, prin definirea corecta a partii conventionale a contractului si de modul in care elementele CIM sunt aduse la cunostinta salariatului.
Printr-o buna definire a partii conventionale (care reprezinta acea parte a contractului lasata la liberul acord de vointa al partilor, dar, si in acest caz, cu respectarea normelor legale, a contractului colectiv de munca, a ordinii publice si a bunurilor moravuri) si prin aducerea acestora la cunostinta salariatilor se pot evita starile tensionate sau chiar posibile conflicte de munca.
Totodata luarea la cunostinta a drepturilor si obligatiilor partilor date de semnarea Contractului se pot contracara multe neplaceri ulterioare privind drepturile economice (salarizare si alte drepturi legate de salarizare), sociale(asigurari, concedii, prime, eichete de masa), culturale etc.
2.Prezentarea teoretica a temei alese
2.1.Definitie si caracteristici
Definitia contractului individual de munca pe care o gasim in art. 10 din Codul Muncii este: ,,contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei renumeratii denumite salariu". 
Incheind contractul de munca, persoana dobandeste calitatea de salariat, revenindu-i drepturile si obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca si in contractul individual de munca.
Clauzele (elementele) CIM privesc : 
-identitatea partilor, locul de munca, sediul angajatorului 
-atributiile si riscurile specifice postului
-data la care contractul urmeaza sa isi produca efectele
-durata contractului in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau temporara
-durata concediului de munca al salariatului
-conditii de acordare a preavizului si durata acestuia
-detalii privind remuneratia(salarii, alte venituri, periodicitatea acestora)
-durata normala a muncii exprimata in ore/zi si ore/saptamana
-durata perioadei de proba
In afara de aceste elemente CIM poate cuprinde totodata si clauze privind neconcurenta, mobilitatea, confidentialitatea sau formarea profesionala.
2.2.Drepturile si obligatiile partilor
2.2.1.Drepturile si obligatiile salariatului:
Drepturile salariatului se referea la: salarizare pt munca depusa, repaus (zilnic si saptamanal), la concediu de odihna anual, egalitate de sanse si de tratament, demnitate in munca, sanatate si securitate in munca, acesul la formarea profesionala, la protectie in caz de concediere, la negociere colectiva si individula, de a constitui sau adera la un sindicat, de a participa la actiuni colective, etc.
Obligatiile salariatului se refera la: relizarea normei de munca sau de a indeplini atributiile specificate in Fisa Postului, respectarea disciplinei muncii, respectarea prevederilor regulamentului intern, ale CCM aplicabil si ale CIM, de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu, respectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii in unitate, respectarea secretului de serviciu.
2.2.2.Drepturile si obligatiile angajatorului
Drepturile angajatorului se refera la: stabilirea organizarii si functionarii unitatii, stabilirea atributiilor corespunzatoare fiecarui angajat in conformitate cu prevederile legale, dispozitii cu caracter obligatoriu pentru angajat sub rezerva legalitatii lor, exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, constatarea abaterilor si sanctionarea acestora potrivit legii, CCM aplicabil si Regulamentului Intern. 
Obligatiile acestuia se refera la informarea salariatilor asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca, asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, acordarea salariatilor a tuturor drepturile ce decurg din lege, din CCM aplicabil si din CIM, instiintarea periodica a salariatilor in legatura cu situatia economica si financiara a unitatii, consultarea cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, plata tuturor contributiilor si impozitelor aflate in sarcina sa, precum si retinerea si sa virarea contributiilor si impozitelor datorate de salariati, in conditiile legii, infiintarea registrului general de evidenta a salariatilor si operarea inregistrarile prevazute de lege, eliberarea, la cerere, a documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale salariatilor. 
2.3 Modificarea contractului individual de munca
Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: 
-locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii(<60 de zile iar cu acordul salariatului se poate prelungii cu cel mul 60 de zile), respectiv a detasarii(<1an), salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca;
-durata contractului;
-salariul;
-conditiile de munca.
2.4. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni:
-de drept (concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporara de munca, carantina, efectuarea serviciului militar obligatoriu, indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat, forta majora, in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala, in alte cazuri expres prevazute de lege.
-prin acordul partilor(concedii fara plata pentru studii sau pentru interese personale)
-prin actul unilateral al uneia dintre parti


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Individual de Munca.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!