Contractul de management

Extras din referat Cum descarc?

Pozitia pe care o are managerul in organizatie, ca si rolul lui in bunul mers al acesteia au impus, in cazul organizatiilor cu specific economic, crearea unui cadru juridic care sa reglementeze desfasurarea activitatii de management. 
Prin contractul de management, atat proprietarii (actionarii), detinatori ai capitalului social, cat si managerii specializati (individuali sau sub forma de echipa) gasesc elemente privind delegarea administrarii capitalului si a conducerii, pe de o parte, si pentru desfasurarea unei activitati performante de catre organizatiile economice, pe de alta parte. Contractul de management stipuleaza nu numai parametrii de performanta, ci si drepturile, obligatiile si raspunderea partilor, creand o ordine fireasca in sistemul de relatii manager - proprietar. 
Contractul de management este acordul prin care o persoana juridica, ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, incredinteaza unui manager sau unei echipe de manageri organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati. 
Prin contract se precizeaza drepturile si obligatiile managerului, intinderea si limitarea acestora, a puterii acestuia in luarea deciziilor. Printr-un asemenea contract, managerul nu numai ca primeste recunoastere sociala, dar este, in acelasi timp, stimulat pentru o activitate performanta, remunerarea lui facandu-se in functie de gradul indeplinirii indicatorilor tehnico-economici specificati in contract.
Contractul de management este un contract civil, de prestari servicii, cuprinzand urmatoarele elemente componente: 
A. Partile contractului 
Societatea comerciala sau, dupa caz, regia autonoma, prin reprezentantul desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor sau, dupa caz, detinatorii de parti sociale, in conditiile statutului, in cazul societatilor comerciale, reprezentantul ministerului sau al autoritatii executive a administratiei locale, in cazul regiilor autonome 
Managerul, una sau mai multe persoane fizice romane sau straine ori o persoana juridica romana sau straina, in cazul societatilor comerciale, sau o persoana juridica sau fizica romana in cazul regiilor autonome. 
B. Obiectivul contractului 
- organizarea, conducerea si gestionarea activitatii societatii comerciale sau regiei autonome pe baza unor obiective si criterii de performanta, in schimbul unei plati. Obiectivele si criteriile se stabilesc prin negociere. 
C. Durata contractului 
Contractul se incheie pe o perioada egala cu prevederile din actele constitutive ale societatii privind durata mandatului administratorilor societatii, dar nu mai mult de 4 ani. 
D. Drepturile si obligatiile partilor 
Legea nr. 66/1993 reglementeaza, pe de o parte, drepturile si obligatiile managerului, iar pe de alta parte drepturile si obligatiile societatilor ofertante. 
E. Clauze speciale 
1. Garantii 
2. Loialitate, confidentialitate. 
F. Raspunderea partilor 
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de management partile raspund potrivit legislatiei civile si comerciale, societatea comerciala in calitate de mandatat, iar managerul in calitate de mandatar. 
G. Modificarea contractului si incetarea acestuia 
Incetarea contractului de management are loc in urmatoarele cazuri: 
a). expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul, in cazul in care partile nu-l renegociaza in vederea prelungirii; 
b). revocarea managerului, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract; 
c). renuntarea managerului la mandatul incredintat, in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii; 
d). acordul partilor; 
e). aparitia unui caz de incompatibilitate


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de management.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!