Centrul Colorați Lumea Copiilor

Extras din referat Cum descarc?

Grupa 1
DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SPECIALIZAT PENTRU INGRIJIREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE
Programul Operational Regional (POR)
AP 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale"
3.2 "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"
A. DESCRIEREA PROGRAMULUI
1. Scurta descriere
Programul Operational Regional (POR) implementeaza elemente ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare (PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND si al Cadrului National Strategic de Referinta, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si media dezvoltarii statelor membre ale UE.
POR a fost elaborat in concordanta cu principiul european al subsidiaritatii, avand la baza strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional in largi grupuri de lucru parteneriale. 
2. Termen limita
Cererile de finatare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte. 
3. Obiectivele programului 
Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii. 
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.
Implementarea strategiei are in vedere atingerea urmatoarelor rezultate: 
-Crearea infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale - pana in anul 2009.
-Asigurarea unei retele nationale de servicii sociale, echitabil distribuita, performanta, accesibila tuturor potentialilor beneficiari, pana in anul 2013.1
4. Conditii de eligibilitate 
-Solicitantul dovedeste calitatea de proprietar/ administrator sau are in concesiune sau comodat, cu drept de administrare, cladirea care face obiectul proiectului pe o durata in conformitate cu prevederile art. 57 paragraf 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileste reglementarile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune ;
-Imobilul pe care se face investitia indeplineste cumulativ conditiile enumerate:
Este liber de orice sarcini;
Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 
-Solicitantul (impreuna cu partenerul, unde este cazul) are/ au capacitatea financiara de a asigura implementarea proiectului (de a asigura contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului, in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale);
-Furnizorul de servicii sociale are o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare; 
-Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri comunitare in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare;
-Durata de implementare a proiectului nu depaseste 31 iulie 2015;
-Capacitatea centrelor rezidentiale pentru copii nu depaseste 50 de locuri;
-Solicitantul/ solicitantul si fiecare dintre parteneri, dupa caz, nu desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de profit din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ dezvoltat/ extins;
-Solicitantul/ solicitantul si fiecare dintre parteneri, adupa caz, nu desfasoara alte activitati economice in scopul obtinerii de venituri din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului - modernizat/ dezvoltat/ extins, in afara activitatilor pentru care a fost finantat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti;
-Proiectul respecta legislatia nationala in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice, ajutorului de stat, achizitiilor publice; 
-Solicitantul, (impreuna cu partenerul, unde este cazul) are/ au capacitatea operationala de a asigura implementarea proiectului (resurse umane). 1
5. Activitati eligibile
Activitatile orientative, eligibile in cadrul proiectului pot fi: 
-Modemizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
-Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale;
-Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;
-Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;
-Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;
-Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati. 2 
6. Conditii de finantare 
Alocarea financiara orientativa pentru domeniul major de interventie 3.2 "Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro contributie FEDR si 14.926.007 Euro contributie nationala (din surse publice). 
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 4.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 100.000 - 1.000.000 Euro). 2


Fisiere in arhiva (1):

  • Centrul Colorati Lumea Copiilor.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!