Achiziții publice

Extras din referat Cum descarc?

Prin achizitie publica se intelege dobandirea, temporara sau definitiva de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica.
Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante de urgenta: 
a) oricare autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca; 
b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice; 
c) oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la lit. a) sau b), care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: 
- este finantata din fonduri publice; 
- se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice; 
- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica; 
d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati." 
Contractul de lucrari- contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica;" , iar contractul de achizitie publica- contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant.
La baza atribuirii contractului de achizitie publica stau mai multe principii, si anume:
-libera concurenta care presupune ca orice executant de lucrari are dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant
-eficienta utilizarii fondurilor publice, care presupune folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
-transparenta, care presupune ca toti cei interesati sa aiba acces la informatiile privind procedura folosita pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
-tratamentul egal, care presupune aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectie astfel incat fiecare executant de lucrari sa aiba sanse egale de a i se atribui contractului;
-confidentialitatea, care presupune garantarea secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.
Fisa de date a achizitiei cuprinde informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului.
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica se folosesc mai multe proceduri: licitatia deschisa care se desfasoara intr-o singura etapa si prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta; si licitatia restransa, procedura care se desfasoara in doua etape distincte ( etapa de selectare a canditadilor si etapa de evaluare a ofertelor) prin care numai candidatii selectionati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte; negocierea, o alta procedura poate fi competitiva, avand cele trei etape: etapa de selectare a candidatilor, de consultare si negociere si etapa de evaluare a ofertelor; mai exista negocierea cu o singura sursa unde autoritatea contractanta se consulta si negociaza cu un singur executant; si nu in ultimul rand exista cererea de oferta, procedura pe care autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica numai in cazul in care valoarea estimata fara T.V.A., a contractului de achizitie publica de lucrari este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 de euro.
Exista o documentatie standard privind elaborarea si prezentare ofertei pentru achizitia publica de lucrari si contine cinci sectiuni: informatii generale, fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formulare si c ontract de executie de lucrari.
Atunci cand intentioneaza se efecueze achizitii publice, autoritate contractanta transmite spre publicare in Monitorul Oficial, un anunt de intentie in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante, apoi are obligatia sa transmita spre publicare, in aceeasi parte a Monitorului Oficial un anunt de participare in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negoceiere competitiva. Iar dupa incheierea procedurii de atribuirea a


Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitii Publice.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!