Universitatea Virtuală

Extras din referat

Aplicatia "Universitatea Virtuala" simuleaza o universitate reala in mediul de transmisie electronic, prin implementarea activitatilor adecvate intr-un site web. Poate fi accesata prin Internet, iar utilizarea ei nu necesita cunostinte noi, utilizatorii putand utiliza orice program destinat navigarii pe Internet (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozzila, Opera). Modelul folosit este modelul client-server, unde clientul este programul de navigare, iar serverul este Apache care contine si un modul de php.
Aplicatia este realizata pentru doua categorii de utilizatori:
1. utilizatori inregistrati ca studenti - care au posibilitatea sa:
- efectueze operatii de logare pentru a putea accesa datele personale din cadrul universitatii;
- vizualizeze datele despre universitate;
- vizualizeze ultimele noutati;
- vizualizeze prezentarea site-ului;
- vizualizeze specializarile de la Universitatea Virtuala;
- vizualizeze cursurile obligatorii si optionale care le urmeaza sau le vor urma si pachetul din care aceste cursuri fac parte;
- vizualizeze toate testele pe care le are de sustinut in semestrul respectiv;
- sustina teste online la cursurile pe care le are;
- vizualizeaza situatia notelor sale;
2. utilizatorii inregistrati ca profesori - care au posibilitatea sa:
- efectueze operatii de logare pentru a putea accesa si in plus, spre deosebire de studenti, de a modifica unele date din cadrul universitatii (cursuri, note);
- creeze teste grila pentru verificarea nivelului de cunostinte a studentilor;
Baza de date
create table tari (
cod_tara smallint(6) unsigned auto_increment not null,
nume_tara varchar(30) not null,
continent varchar(15) not null,
primary key (cod_tara));
create table judete (
jud char(2) not null,
cod_tara smallint(6) not null references tari.cod_tara,
judet varchar(30) not null,
regiune varchar(30) not null,
primary key (jud));
create table localitati (
cod_loc smallint(6) unsigned not null,
localitate varchar(30) not null,
jud char(2) not null references judete.jud,
primary key (cod_loc));
create table date_stud (
cod_stud smallint(10) unsigned auto_increment not null,
nume_pren varchar(100) not null,
adresa varchar(100) not null,
sex char(1) not null,
email varchar(25),
data_nasterii date not null,
telefon_fix varchar(11),
telefon_mobil varchar(11),
fax varchar(11),
cod_loc smallint(6) not null references localitati.cod_loc,
primary key (cod_stud));
create table specializari (
id_spec smallint(3) unsigned auto_increment not null,
nume_spec varchar(30) not null,
durata decimal(3,1) not null,
primary key (id_spec));
create table studenti (
nr_matricol smallint(10) unsigned auto_increment not null,
cod_stud smallint(10) not null references date_stud.cod_stud,
an_studiu numeric(1) not null,
grupa numeric(2) not null,
id_spec smallint(3) not null references specializari.cod_spec,
opt_ales varchar(1) not null default 'N',
primary key (nr_matricol));
create table planificare (
id_pachet smallint(2) unsigned auto_increment not null,
pachet_sem smallint(2) not null,
nr_total_credite smallint(2) not null,
primary key (id_pachet));
create table tip_curs (
tip_curs varchar(2) not null,
descriere varchar(15) not null,
primary key (tip_curs));


Fisiere in arhiva (1):

  • Universitatea Virtuala.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!