Algoritmi și Structuri de Date

Extras din referat

Sistem informational = ansamblu de elemente interconectate si interconditionate intre ele in vederea realizarii unui scop; este un ansamblu de fluxuri si circuite informationale organizate intr-o combinatie unitara. 
Sitem de conducere (decizional) = are rolul de a dispune, indruma si coordona activitatea in vederea realizarii obiectivelor fixate, cu eficienta maxima.
Sistemul condus (de executie) = are rolul de a executa deciziile luate si de a furniza date privind actiunile realizate, folosindu-se de resursele pe care le are la dispozitie pe obiective dinainte stabilite.
Sistem informatic = ansamblu de elemente intercorelate functional in scopul automatizarii obtinerii informatiilor necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziilor.
Data = un model de reprezentare a informtiilor despre obiectele supuse prelucrarii automate, accesibil atat utilizatorului cat si componentelor calculatorului.
La nivel logic aceste date sunt compuse din urmatoarele elemente: 
- Identificatorul de data;
- Multimea valorilor  pot fi constante sau variabile;
- Atributele  caracteristicile datelor (tipul, precizia de reprezentare interna).
Structura de date = colectie de date pentru care s-a definit un mecanism de selectare si identificare a componentelor; acestea pot fi: 
- interne - caracter temporar, sunt realizate in memoria RAM (volatila);
- externe  caracter relativ permanent, memorate pe suporti externi (fisiere de date, baze de date);
- statice  alocarea zonelor de memorie este facuta in momentul compilarii mesajului; raman neschimbate pe parcursul programului;
- dinamice - alocarea zonelor de memorie necesare pastrari temporare a datelorse face in momentul executiei programului; pot fi modificate, pe toata durata executiei programului;
Din punct de vedere al tipului structura de date poate fi : 
- Structura punctuala a entitate de grup izolata;
- Structura liniara a intre elementele unei colectii de date exista o relatie de ordine totala;
- Structura arborescenta a relatia dintre elementele unei colectii de date este caracterizata prin : 
o exista un element unic numit radacina;
o celelalte elemente pot fi grupate in submultimi disjuncte numite subarbori;
o orice nod care nu este radacina are un predecesor unic; in cazul in care nu este terminal, are un numar de succesori imediati, finit;
Fisierul = multime de date omogene organizata ca o lista liniara cu elemente structurate arborescent, elemente numite inregistrari.
Baza de date = colectie de date aflate in interdependenta; memorata pe suport impreuna cu descrierea datelor s a relatiilor dintre ele.


Fisiere in arhiva (1):

  • Algoritmi si Structuri de Date.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!