Sistemul De Operare Ms Dos Comenzi Cu Referire La Fisiere

Extras din referat Cum descarc?

Aceste optiuni sunt valabile numai pentru fisierele ASCII.
la destinatie: /a - se adauga EOF copy f1. txt/a f2. txt /b - nu se adauga EOF copy f1. x b: Copy CON fisier - formeaza un fisier cu tot ce tastez - se incheie cu CTRL/Z; Copy CON AUX - tot ce se tasteaza merge la unul din cele doua posturi asincrone (unde poate fi un alt PC); Copy AUX fisier - tot ce vine pe postul asincron merge intr-un fisier; Copy fisier LPT1 - tot ce e in fisier merge la imprimanta; - a doua sintaxa permite concatenarea de fisiere: Exemplu: Copy f1. txt + f2. txt f3 (concateneaza f1 cu f2 in f3) 2. XCOPY (E) - copiaza grupuri de fisiere si directoare, inclusiv subdirectoare.
xcopy [d1:] cale [d2:][cale][/a][/d: mm-dd-yy][/e][/m][/p][/s][/v] - d1: cale sursa; - d2: cale destinatia; - /a - copiaza doar fisierele cu bitul de arhivare pe 1 (bit A = 1); - /d - se copiaza doar fisierele modificate dupa data indicata; - /e - permite copierea si a subdirectoarelor goale; - /m - copiaza fisierele cu bitul de arhivare pe 1 si -1 pune pe 0; - /p - cere confirmarea de copiere; - /v - verifica dupa copiere; - /s - permite copierea si a subdirectoarelor; Exemplu: *copy a: b: /s/e 3. BACKUP (E) - permite salvarea unor fisiere de pe un disc pe altul; - suportul pe care se face salvarea nu este accesibil sistemului de fisiere (pentru aceasta este nevoie de operatii de restaurare); el este un suport de arhivare.
backup d1: [cale] d2: [/s][/m][/a][/d: mm-dd-yy][/t: hh: mm: ss][/f] /s - salveaza inclusiv subdirectoare; /m - salveaza fisierele care s-au modificat de la ultima salvare; /a - permite adaugarea de fisiere la cele existente; /d - se salveaza doar fisierele modificate dupa data sau ora indicate; /t /f - permite formatarea discului d2: (destinatia); Exemplu: backup
oi*. * a: /a/m - salveaza tot din directorul noi pe a: prin adaugare si numai cele modificate.
4. RESTORE (E) - face operatia inversa lui BACKUP (restaureaza fisierele). restore d1: [d2:][cale][/s][/p][/b: mm-dd-yy][/a: mm-dd-yy][/m][/n] before after - d1: - discul de arhivare; - d2: - discul pe care se face restaurarea; - /s - restaurarea tuturor fisierelor din subdirectoarele directorului curent; - /p - permite purtarea unui dialog (daca se doreste sau nu restaurarea - pentru cele cu modificari); - /b - restaureaza numai fisierele modificate la sau inaintea datei specificate; - /a - restaureaza fisierele modificate la sau dupa data specificata; - /m - restaureaza fisiere modificate; - /n - restaureaza toate fisierele ce nu exista pe discul destinatie; restore a: c: *. */s 5. COMP (E) - permite compararea continutului a doua fisiere (compararea oprindu-se in momentul in care cele doua fisiere difera); - se foloseste cand copiem un fisier si vrem sa ne convingem ca cele doua copii sunt identice.
comp [d1:]cale[d2:]cale Exemplu: comp a: f1. * ...


Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul De Operare Ms Dos Comenzi Cu Referire La Fisiere
    • Referat.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!