Protecția zonei montane

Extras din referat

I. PROTECTIA ZONEI MONTANE
1.1. Zona montana
Muntii Romaniei constituie o entitate geografica, economica si sociala definita, avand relief, clima, patrimoniu natural si social-cultural, identitate recunoscuta in Europa si in lume.
Zonele montane sunt arii fragile ecologic, ce necesita sprijin pentru protectie, dezvoltare si gestionare specifica, determinate de dreptul de diferenta, recunoscut la nivel european si mondial, fiind un patrimoniu comun, cu valoare, care trebuie recunoscuta de toti si conservata. 
Principalele resurse ale muntilor Romaniei sunt reprezentate de fondul forestier si de biodiversitate, de flora furajera a pajistilor naturale, de ape minerale, de peisaje si de factorul antropic autohton, purtator de traditii economice si culturale, determinant pentru punerea in avaloare a resurselor. 
Zona montana a Romanie, reprezentand arealul delimitat in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, constituie un teritoriu de interes national, economic, social si de mediu natural, beneficiind de o reglementare distincta in ceea ce priveste modalitatile de dezvoltare si protectie, punerea in valoare a resurselor, stabilizarea populatiei si cresterea puterii economice la nivel local si national, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei mediului natural montan, pe baza reglementarilor internationale privind dezvoltarea montana durabila. 
Potrivit legii, politica montana are ca scop valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservare peisajului si a biodiversitatii, precum si dezvoltarea unor activitati specifice acestei zone, urmarind realizarea, printre altele, a urmatoarelor obiective: 
a) protectia si conservarea resurselor naturale;
b) protectia si conservarea ariilor naturale protejate;
c) valorificarea resurselor naturale disponibile, in limitele potentialului biologic natural de regenerare;
c) aplicarea de masuri agro-pedo-ameliorative in vederea opririi degradarii terenurilor agricole si silvice.
Printre principiile care stau la baza politicii din zona montana , mentionam:
1) valorificarea optima a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanate, turistice si culturale specifice, existente pe teritoriul unei localitati sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturala in zona montana;
2) diversificarea activitatilor economice si de productie din zona montana fara deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;
3) recunoasterea existentei obiective a conditiilor naturale speciale si a drepturilor comunitatilor din zona montana;
4) dezvoltarea si ridicarea calitatii vietii din zona montana.
1.2. Dezvoltarea durabila a zonei montane
Pentru dezvoltare durabila a zonei montane dupa modelul european este necesara o evaluare adecvata a politicii agricole si a dezvoltarii durabile, in contextul stabilizarii populatiei locale, al identitatii zonei si mediului si al dezvoltarii si consolidarii gospodariilor familiale echilibrate, specifice. 
In aceste conditii dezvoltarea durabila a zonei montane are ca obiective, pe langa dezvoltarea agriculturii montane competitive si a altor activitati de mica industrie si servicii care sa conduca la stabilizarea, dezvoltarea si prosperitatea gospodariilor familiale- sustinerea programelor de reconstructie ecologica a ariilor naturale protejate, protectia si gestionarea mediului montan, conservarea florei si faunei salbatice si a habitatelor acestora, precum si acordarea de compensttii proprietarilor de terenuri, care le administreaza in regim de arie protejata. 
Aplicarea strategiei si politicii Guvernului in domeniul dezvoltarii si protectiei mediului montan din Romania este asigurata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane si structurile specializate in domeniu din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala.


Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Zonei Montane.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!