Proiectarea și dezvoltarea bazei de date pentru managementul diversității biologice și diversității ecologice în sectorul inferior al sistemului ecologic danubian

Extras din referat

Ca membru specialist numit [n Comisia de doctorat prin Ordin al rectorului Universit`ii Bucure]ti..........................., am analizat lucrarea cu titlul de mai sus, totaliz@nd 129 pagini de text, tabele ]i grafice, 13 pagini anexe ]i 8 pagini bibliografice incluz@nd 100 titluri.
Criteriile de apreciere folosite pentru analiza calitaii tezei de doctorat sunt cele utilizate frecvent [n cadrul Departamentului de Ecologie Sistemic`: (i) masura in care se face o analiz` critic` a nivelului de cuno]tine din domeniu ]i dac` problemele si obiectivele programului individual de cercetare se adreseaz` unor lacune sau incertitudini [n cunoa]tere; (ii) modul [n care a fost organizat la scar` de timp ]i spaiu programul individual de cercetare; (iii) m`sura [n care este realizat` descrierea tipurilor de activit`i ]i metodelor folosite; (iv) calitatea datelor obinute, modul de interpretare ]i contribuiile aduse la completarea bazei de cuno]tine; (v) modalit`ile de valorificare a rezultatelor pariale (sesiuni ]tiinifice, publicaii) ]i integrarea [n comunitatea experilor [n domeniu.
Tema abordat` reprezint` o problem` real` ]i actual` [n m`sura [n care s-au impus ca necesare atat dezvoltarea unui sistem de cercetare ]i monitorizare adecvat heterogenit`ii organizatorice a Sectorului Inferior al Sistemului Ecologic Danubian cat ]i dezvoltarea unui instrument corespunz`tor de gestionare a datelor privind dinamica paramentrilor de stare ]i a factorilor de comand` specifici.
Dezvoltarea sistemelor informaionale corespunz`toare managementului integrat al biodiversit`ii la scara complexelor de ecosisteme reprezint` [n prezent o problem` fundamental` at@t a dezvolt`rii bazei ]tiinifice asupra mecanismelor dinamicii diversit`ii biologice c@t ]i a transferului informaiei ]tiinifice [n sfera deciziilor ]i aciunilor practice. Dezvoltarea ]i gestionarea bazelor de date pentru managementul biodiversit`ii implic` dezvoltarea corespunz`toare at@t a activit`ii de cercetare pe termen lung ]i a activit`ii de monitoring integrat c@t ]i a integr`rii datelor si cuno]tinelor [ntr-un sistem informaional adecvat exploat`rii eficiente a sistemelor suport de asistare a deciziilor si managementului la scara spaial` ]i de timp specific` sistemelor ecologice mari ]i complexe constituite de bazinele hidrografice ]i zonele costiere ]i de larg ale m`rilor. Realizarea unor astfel de demersuri specifice sectorului inferior alsistemului ecologic al Dunarii reprezint` o condiie de strigent` actualitate pentru fundamentarea ]i aplicarea m`surilor de conservare a biodiversit`ii ]i de control a polu`rii difuze care rezid` din obligaiile asumate de Romania [n privina reabilit`rii funciilor ecologice ]i dezvolt`rii durabile a sistemelor socio-economice asociate complexului de ecosisteme Dunare - Delta Dun`rii - Marea Neagr`.
Aprecieri generale
Teza de doctorat a fost structurat` [n dou` p`ri constituite din introducere ]i analiza critic` a stadiului de cunoa]tere ]i respectiv a metodologiei ]i rezultatelor programului de cercetare individual, intr-o succesiune logic` care faciliteaz` urm`rirea modului [n care au fost abordate celor dou` principale obiective formulat: (i) proiectarea structurii sistemului informaional ]i, [n particular, a bazei de date si (ii) utilizarea datelor ]i informaiilor istorice, respectiv cele produse prin derularea programului, pentru a organiza la scar` spaial` planurile de management adaptativ [n cazul unor componente particulare ale sectorului inferior al bazinului Dunarii.
Analiza stadiului actual al cunoa]terii ]i expertizei [n domeniu este consistent` ]i include prezentarea premizelor conceptuale, caracterizarea modelului operaional de management al sistemelor ecologice, a sistemului de asistare a deciziilor, a sistemului de generare a datelor ]i cuno]tinelor precum ]i a situaiei existente [n privina sistemelor de gestionare a datelor ]i informaiilor.
{n continuare este f`cut` descrierea programului individual de cercetare, [n cadrul c`reia se exprim` [nc` de la [nceput opiunea pentru analiza sistemic` iar, dup` prezentarea comparativ` a metodelor specifice privind proiectarea ]i dezvolatrea bazelor de date, opiunea pentru sistemul de gestionare a bazei de date. Identificarea Sectorului Inferior al Sistemului Ecologic Danubian se bazeaz` pe caracterizarea componentei macroregionale (limitele sitemului) precum ]i a componentelor regionale
Analiza rezultatelor ]i interpretarea acestora, inclusiv contribuia original` a doctorandului privind crearea sistemului informaional pentru managementul diversit`ii biologice ]i ecologice, structura bazei de date, modul de gestionare a datelor, relaia dintre baza de date si programele de cercetare si de monitoring integrat, integrarea bazei de date, au fost facute cu prec`dere [ntr-o manier` integralist`. Concluziile prezentate de autor [n finalul lucr`rii sunt [n concordan` cu scopul ]i obiectivele programului individual de cercetare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea si Dezvoltarea Bazei de Date pentru Managementul Diversitatii Biologice si Diversitatii Ecologice in Sectorul Inferior al Sistemului Ecologic Danubian.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!