Noțiuni Termodinamice de Bază

Extras din referat

1. Masa moleculara
Masa moleculara (absoluta) a unei molecule, notata m0, este masa unei molecule de substanta exprimata in kilograme.
Unitatea atomica de masa este definita ca a 12-a parte din masa izotopului de carbon .
kg.
Masa moleculara relativa a unei molecule, notata mr, reprezinta numarul adimensional care arata de cate ori masa absoluta a unei molecule este mai mare decat masa etalon u: .
2. Structura discreta a substantei, definirea molului
Notiunea de masa, definita la mecanica, exprima proprietatile inertiale macroscopice ale unui sistem. Pentru evidentierea structurii discrete a substantei definim alte marimi, referitoare la particule elmentare costituente ale unui sistem, la cantitatea si numarul acestora. Orice corp este constituit din atomi asociati in molecule.
Molul
Molul este unitatea fundamentala pentru exprimarea cantitatii de substanta dintr-un sistem fizic. Un mol este definit ca fiind cantitatea de substanta a carei masa, exprimata in grame, a uni sistem continand atatea particule constituente cati atomi exista in 12 grame de carbon 12 ( ).
3. Marimi molare, cantitatea de substanta - notiuni, definitie pentru un sistem fizic constituit din molecule.
Un sistem fizic constituit din molecule este caracterizat de marimile prezentate mai jos.
- Masa molara, notata u, este masa unui mol dintr-o substanta constituita din molecule, exprimata in grame, care este numeric egala cu masa moleculara relativa a moleculelor constituente si depinde exclusiv de natura substantei: ; 1kmol'103mol.
- Numarul lui Avogadro, notat NA, reprezinta numarul de molecule dintr-un mol de substanta: .
- Volumul molar Vu reprezinta volumul ocupat de un mol de substanta. In aceleati conditii de presiune si temperatura, toate gezele ocupa acelasi volum molar. In conditii normale de presiune si temperatura (p0'1,013 105N/m2 si ?0=0oC), toate gazele ocupa volumul molar 22,41 .
- Cantitatea de substanta 
Cantitatea de substanta a unui sistem, notata ?, exprima nr de moli continuti de aceasta. Substanta este caracterizata de masa molara u si volumul molar Vu, iar sistemul contine N particule elementare (molecule, atomi, ioni, nuclee), ocupand un volum V si avand o masa totala m. .
4. Sistem termodinamic.
Definirea sistemului termodinamic se face in viziunea microscopica asupra substantei, tinand cont de structura discreta a acesteia.
Sistem termodinamic
Prin sistem termodinamic se intelege un sistem fizic delimitat de mediul exterior printr-o suprafata reala sau imaginara, relizat din unul sau mai multe corpuri macroscopice, continand o cantitate finita de substanta, care este alcatuita dintr-un numar mare de particule elementare constituente(molecule, atomi, electroni liberi, etc.)
Constitue sisteme termodinamice:orice forma geometrica solida, orice lichid aflat intr-un vas, orice gaz aflat intr-o incinta, orice amestec solid, lichid, gazos sau mixt, organismele biologice etc.
Sistemele termodinamice pot fi:
- Izolate, daca sitemul nu schimba nici energie si nici substanta cu mediul exterior;
- Inchise, daca sitemul schimba doar energie, nu si substanta cu mediul exterior;
- Deschise, daca sitemul schimba si energie, si substanta cu mediul exterior.
Parametrii de stare ai unui sistem termodinamic. Pentru a putea studia starea sau evolutia unui sistem termodinamic, acestuia i se pot asocia o multitudine de parametri fizici definitorii, atat de natura macroscopica cat si de natura microscopica.
Numarul gradelor de libertate ale unui sistem termodinamic il constitue numarul parametrilor de stare independenti alesi pentru a descrie integral un anumit proces fizi. Alti parametri considerati pentru descrierea respsctivului proces fizic se numesc parametri dependenti, aflandu-se in relatii matematice de legatura intre e, precum si cu parametri independenti.
Starea unui sistem termodinamic. Dintre toti parametri definitori posibili ai uni sistem termodinamic se aleg acei parametri care descriu un proces fizic din punct de vedere alinteresului asupra acestuia. Multimea parametrilor considerati descriu starea sistemului termodinamic.
Cand un sistem nu evolueaza, sistemul termodinamic se afla in stare stationara, iar cand evolueaza se afla in stare nestationara.
Postulatul fundamental al termodinamicii
Unsistem terodinamic izolat de madiul exterior si aflat intr-o stare de neechilibru va evolua spre o stare de echilibru termodinamic, in care va ajunge dupa un interval de timp si pe care nu o va parasi de la sine.
5. Marimi energetice specifice sistemelor termodinamice
Enrgia intena a unui sistem termodinamic U este o marime fizicascalara de stare a unui sistem termodinamic. Particulele constituente ale unei substante se afla intr-o continua miscare de agitatie termica. La un moment dat, fiecare particula poseda o emergie cinetica data de natura particulei si de conjunctura in care se afla cu particulele vecine. 
Caldura Q este o marime fizica scalara de proces care masoara transferul de energie prin contact termic intre sistemele termodinamice in procesele care au loc intre acestea. Caldura se masoara, in S.I., in jouli (J), ca si energia. Caloria este unitatea de masura tolerata in tehnica: 1 cal = 4,18 J (echivalentul caloriei in jouli).
6. Contacte intre sisteme termodinamice
Contactul intre un sistem termodinamic si un alt sistem din mediul exterior lui se realizeaza atunci cand sistemul dat nu mai e izolat de mediul exterior, avand loc interactiuni cu calalalt sistem.
Contactul dintre cele doua sisteme poate fi:
- Contact mecanic, atunci cand schimbul de energie dintre sisteme se face prin lucrul mecanic realizat de fortele efectuate de unl dintre sisteme asupra celuilalt;
- Contact termic, atunci cand schibul de energie dintre sisteme se face exclusiv prin caldura;
- Contact prin shimb de substanta intre cele doua sisteme. 
7. Proces termodinamic
Termodinamica studiaza sistemele termodinamice care scimba enrgie cu exteriorul sub forma de caldura si de lucru mecanic.
Procesul termodinamic se defineste ca fiind un sistem termodinamic dintr-o stare de echilibru in alta stare de echilibru. Procesul termodinamic mai poarta si numele de transformare de stare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Notiuni Termodinamice de Baza.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!