Rolul Consiliilor Locale

Extras din referat Cum descarc?

CONSILIILE LOCALE
Autoritatile administratiei publice in comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. 
Consiliile locale au rolul de a solutiona si de a gestiona,in numle si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta ,treburile publice,in conditiile legii.Ele sunt compuse din consilierii alesi(pentru un mandat de 4 ani) prin vot universal,direct,egal,secret si liber exprimat,in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului,in functie de populatia comunei sau a orasului.(De exemplu pentru o localitate cu mai putin de 1500 de loc sunt necesari 9 consilieri,in schimb pentru localitatile cu peste 400.000 de locuitori sunt atribuiti 31 de consilieri).
Consiliul local are initiativa si hotaraste,in conditiile legii,in toate problemele de interes local,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice,locale sau centrale.
Conform Articolului 38 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215 din 23 aprilie 2001,consiliul local are urmatoarele atributii principale: 
- alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;
- aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
- aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
- aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
- administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
- infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; 
- hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
- stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
- asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
- contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; 
- infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
- atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
- sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
- asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii.
Administratia publica locala din Romania,are nevoie de mijloace financiare adecvate atata pentru cheltuielile administrative,cat si pentru asigurarea resurselor financiare necasare realizarii atributiilor ce i-au fost conferite prin Constitutie si prin lege.Resursele finaciare locale se constituie si sunt gestionate prin sistemul bugetelor locale,elaborate,aprobate si execuatate potrivit Legii administratiei publice locale si Legii finantelor publice.


Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Consiliilor Locale.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!