Proceduri privind Elaborarea Bugetelor Locale

Extras din referat Cum descarc?

Notiuni introductive
Autonomia finantelor publice locale
Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului.
In prezent regimul general al autonomiei locale este reglementat de Legea nr. 215/2001, care defineste ,,Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta". Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.
Iar finantele publice locale sunt reglementate de Legea nr. 273/2006, ,,prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale."
Structura bugetelor locale 
Prin buget local intelegem documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale, pe o perioada de un an. Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.
Veniturile:
1. Venituri proprii, acestea cuprind impozite, taxe, contributii si varsaminte alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit.
2. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (impozitul pe salariu, tva)
3. Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete (Transferuri) acordate de la bugetul de stat pentru finantarea unor obiective de interes national.
4. Imprumuturile contractate pe piata financiara, interna sau externa.
5. Donatii si sponzorizari.
Cheltuielile:
1. Autoritatile executive (servicii publice generale);
2. Invatamant, sanatate, cultura si religie, asistenta sociala, ajutoare si indemnizatii (actiuni social-culturale);
3. Servicii, dezvoltare publica si locuinte;
4. Transporturi, agricultura, alte actiuni economice;
5. Alte actiuni;
6. Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, plata dobanzilor si a comisioanelor aferente;
7. Plati de dobanzi si comisioane (datoria publica);
8. Rambursari de imprumuturi;
9. Fonduri de rezerva;
10. Cheltuieli cu destinatie speciala.
I. Elaborarea bugetelor locale
Ministerul Finantelor Publice transmite consiliilor judetene, pana la data de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor consolidabile, pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea elaborarii de catre ordonatorii de credite a proiectelor de buget. Proiectele bugetelor locale se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite, avandu-se in vedere:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;
b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale;
c) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale, semnate si/sau ratificate;
d) politicile si strategiile sectoriale si locale, precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;
g) programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, regional, judetean, zonal sau local.
Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite, elaboreaza si depun la directiile generale ale finantelor publice, pana la data de 1 iulie a fiecarui an, proiectele bugetelor locale echilibrate si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 iulie a fiecarui an.
II. Aprobarea bugetului local
Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate, ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri privind Elaborarea Bugetelor Locale.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* La pretul afisat se adauga 19% TVA, platibil in momentul achitarii abonamentului / incarcarii cartelei.

Hopa sus!