Primaria Municipiului Timisoara

Cuprins referat Cum descarc?

1. Consideratii generale 2
2. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala 3
3. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul primariei 7
4. Modul in care se elaboreaza bugetul local 10
5. Categoriile de venituri la bugetul local si tiputi de cheltuieli 11
5.1. Investitii noi si vechi in infrastructura de transport 14
5.2. Reabilitarea cladirilor istorice, reabilitari termice 15
5.3. Sanatate, invatamant si sport 15
5.4. Cheltuieli cu personalul 16
5.5 Cheltuieli cu bunuri si servicii 18
6. Proiecte cu finantare europeana 18
6.1. Proiectul "Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate" 19
6.2. Proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara" 19
6.3. Proiectul Sistem Agro-Logistic Regional Integrat 20
7. Lista bibliografica 22


Extras din referat Cum descarc?

1. Consideratii generale
Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum si traditiile romanesti in domeniul administratiei ne conduc la concluzia ca aparitia si evolutia institutiei administratiei publice locale s-au desfasurat intr-o relatie directa cu complexul economic si juridico - politic al societatii romanesti. Numai in acest mod, se explica si tendintele de autonomie locala care, ca in orice alt fenomen sunt supuse influentelor si reformelor timpului, iar uneori chiar momentului. Administatia, creatie a societatii si istorie a spiritului organizatoric al omului se caracteizeaza prin multiplicarea si diversificarea sarcinilor sale. Progresul impetuos stiintific, tehnic, impune necontenite imbunatatiri in activitatea si structura administatiei prin utilizarea unor tehnici si metode moderne. Drept urmare, administartia nu mai poate solutiona problemele, calauzindu-se dupa precedente, ea trebuind sa fie dinamica, creatoare si sa realizeze operativ obiectivele societatii. 
A administra inseamna a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona si a controla. Este necesar ca un asemenea continut complex al administratiei sa se realizeze pe baze stiintifice. In consecinta, urmeaza ca administratia sa-si imbunatateasca activitatea si structura pentru a corespunde printr-o organizare rationala variatelor probleme ce reclama o rezolvare prompta si eficienta, asigurand astfel simplificarea propriului ei sistem. Administratia urmeaza sa raspunda exigentelor mereu sporite ale oamenilor, sa reduca costul activitatii sale, ramanand in permanenta sub controlul opiniei publice. Administatia publica locala are trei mari functii si anume: cea politica, administrativa si economico-financiara. 
Concluzionand putem afirma ca ,, administratia publica locala este un ansamblu de autoritati administrative autonome care in regim de putere publica rezolva treburile publice din comune, orase si judete si presteaza catre colectivitatile respective servicii publice de natura politica, administrativa si economico-financiara"
2. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala
Primaria Municipiului Timisoara este autoritatea publica prin care se realizeaza autonomia locala in Municipiul Timisoara, ea fiind reprezentata ca autoritate deliberativa de Consiliul Local, iar ca autoritate executiva de Primarul Local, carora li se adauga secretarul si aparatul propriu de specialitate. Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Local functioneaza ca autoritati administrative, autonome si rezolva treburile publice din Municipiul Timisoara, in conditiile legii, fiind alesi conform Legii alegerilor locale ( Legea nr. 67/2004). Consiliul Local al Municipiului Timisoara este format dintr-un numar de 27 de consilieri general alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea nr.70/1996 privind alegerile generale. 
Primaria Municipiului Timisoara este o institutie publica cu activitate permanenta, care aduce la indeplinirea efectiva hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Sediul Primariei Municipiului Timisoara se afla la intersectia Bulevardului C.D. Loga cu strada 20 Decembrie 1989, in apropriere de Piata Victoriei (Piata Operei), Catedrala Mitropolitana Ortodoxa si vis-a-vis de Sala Capitol.
Aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara, prin compartimentele de specialitate: compartimente, oficii, servicii, birouri, directii, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a dispozitiilor Primarului Local al Municipiului Timisoara, a tuturor atributiilor ce le revin conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala si celelalte acte normative in vigoare.
Mandatul primarului, a viceprimarilor cat si a consiliului local este de 4 ani si se executa pana la juramatul noilor alesi dupa caz.
Primarul mandatat al Municipiului Timisoara este Nicolae Robu, profesor universitar la Universitatea ,,Politehnica" din Timisoara si presedinte al Partidului National Liberal Timisoara. Conform legii, primariile municipiilor au doi viceprimari, in cazul Timisoarei, Dan Diaconu si Traian Stoia. Primarul Timisoarei, ca ordonator principal de credite indeplineste o serie de functii si atributii, care il identifica, facandu-l raspunzator, cu institutia pe care o conduce:
o este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale;
o raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si asigura coordonarea, indrumarea si controlul compartimentelor prevazute in organigrama;
o reprezinta Municipiul Timisoara in relatiile cu alte autoritati publice, persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justitie;
o participa la sedintele Consiliului General al Municipiului Timisoara conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si O.U.G. nr. 22/1997 pentru modificarea si completarea Legii 69/1991;
o asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; 
o dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor Consiliului Judetean; 
o asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect.


Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!