Politica bugetară a României din 1990 până la 2008

Cuprins referat

I. Notiuni referitoare la politica bugetara
1. Procesul bugetar
2. Principiile bugetare
3. Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare
4. Bugetul de stat
5. Bugetul general consolidat
6. Structura veniturilor si cheltuielilor bugetare
7. Imprumuturile de stat
8. Datoria publica
9. Politica bugetara(definire)
10. Principiile politicii bugetare
II. Economia Romaniei in perioada post-decembrista
III. Analiza politicii bugetare a Romaniei din 1990 pana in 2008
1. Analiza veniturilor din cadrul bugetului de stat 
2. Analiza cheltuielilor din cadrul bugetului de stat
IV. Bibliografie


Extras din referat

I. Notiuni referitoare la politica bugetara
1. Procesul bugetar 
Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea, aprobarea, executarea, incheierea, controlul si raportarea rezultatelor executiei bugetului (=proces de intocmire a bugetului). Procesul bugetar al fiecarui an se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia.
Etapele si institutiile procesului bugetar
1.elaborarea proiectului de buget 1. Guvern
2. aprobarea bugetului 2. Parlament
3. executia bugetului 3. Guvern
4. incheierea exercitiului bugetar 4. Ministerul Finantelor, Guvern, Parlament
5. controlul executiei bugetului 5. Curtea de Conturi
6. aprobarea executiei bugetului 6. Parlament
Calendarul procesului bugetar:
1= Ministerul Finantelor,pana la 1 mai, inainteaza Guvernului obiectivele politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si urmatorii 3 ani.
2= Guvernul aproba obiectivele pana la 15 mai, dupa care informeaza Comisiile pentru buget, finante si banci ale Parlamentului asupra principalelor orientari ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice.
3= Ministerul Finantelor transmite ordonatorilor principali de credite,pana la 1 iunie, o scrisoare cadru care specifica contextul macroeconomic pe baza caruia se intocmesc proiectele de buget.
4= Ministerul Finantelor formuleaza propuneri pentru modificarea limitelor de cheltuieli datorita schimbarii cadrului economic,ce sunt aprobate de Guvern apoi sunt transmise ordonatorilor principali de credite,in vederea definitivarii proiectelor de buget.
5= Ordonatorii principali de credite,pana la 15 iulie, sa depuna la Ministerul Finantelor propunerile pentru proiectul de buget.
6= Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat.
7= Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite propunerile de transferuri consolidabile.
8= Ministerul Finantelor examineaza proiectele apoi le depun in cdrul ministerului pana la 1 august.
9= Ministerul Finantelor intocmeste proiectele legilor bugetare pe care le depune Guvernului pana la 30 septembrie.
10= Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare,acesta le supune spre adoptare Parlamentului,cel tarziu pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.
Examinarea si aprobarea bugetului: 
Fazele executiei bugetare: 
Elaborarea proiectului de buget se bazeaza pe:
- prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali din anul bugetar pentru care se intocmeste bugetul si ale celor pentru urmatorii 3 ani;
- politicile fiscale si bugetare;
- prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
- posibilitatile de finantare a deficitului bugetar; etc.
2. Principiile bugetare
Principiile bugetare dupa care se adopta bugetul de stat sunt:
- principiul universalitatii(veniturile si cheltuielile sunt inscrise in totalitate,in sume brute; veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume,cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor);
- principiul unitatii bugetare(veniturile si cheltuielile se inscriu intr-un singur document);
- principiul neafectarii veniturilor bugetare(acestea sunt destinate acoperirii tuturor cheltuielilor bugetare privite in ansamblul lor; sunt depersonalizate);
- principiul anualitatii(bugetul este aprobat prin lege pe o perioada de 1 an);
- principiul specializarii(veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli, grupate dupa continutul lor economic si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare);
- principiul echilibrului bugetar(veniturile publice trebuie sa acopere chelruielile publice, in scopul asigurarii echilibrului dintre nevoile colective si resursele financiare publice);
- principiul unitaii monetare(toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala);
- principiul publicitatii(prin dezbaterea publica a proiectelor de buget, publicarea in Monitorul Oficial a bugetelor).


Fisiere in arhiva (1):

  • Politica Bugetara a Romaniei din 1990 pana la 2008.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!