Plasamentele Bancare și Non-bancare

Extras din referat

Plasamentele bancare
Sunt operatiuni pasive si reprezinta operatiuni de constituire a resurselor in ceea ce priveste bancile comerciale.
Aceste plasamente se evidentiaza in pasivul bilantului sub forma urmatoarelor costuri:
- depozitele la vedere si la termen
- imprumuturi de la Banca Centrala si de la alte institutii financiare
- capital propriu
Depozitele la vedere
Sunt reprezentate de disponibilitatile depuse in toate conturile deschise la banci, din care se pot efectua plati la cerere si pentru care banca nu-si rezerva dreptul de a solicita instiintarea scrisa asupra unei viitoare retrageri de numerar.
Principala calitate a acestora este elasticitatea, in sensul ca detinatorii pot dispune in orice moment de utilizarea lor. Perioada de pastrare a banilor in banca nu este determinata cu exactitate, regula de baza fiind aceea ca trebuie sa dureze cel putin o zi lucratoare. Prin cont se pot derula operatiuni de incasari si plati in numerar si prin virament si reprezinta in principiu cea mai stabila resursa a bancilor comerciale. Comisionul de deschidere al unui cont se percepe o singura data, indiferent de numarul conturilor care se deschid, iar pentru operatii de alimentare de cont nu se percep comisioane.
Depozitele la termen
Sunt cea mai importanta sursa intre pasivele bancare. Au scadenta prestabilita, eventualele retrageri inainte de a ajunge la maturitate fiind supuse unor penalizari prin dobanzi.
Se caracterizeaza printr-o stabilitate mai mare in timp fata de depozitele la vedere, iar potrivit conventiei incheiate intre deponent si banca, se pot deschide pe termenul cuprins de la o luna la un an. In principiu, in contul respectiv nu se pot efectua alte operatiuni decit cele de constituire si lichidare a depozitelor.
Multe dintre aceste depozite sunt atrase prin emiterea e catre banci de certificate de depozit negociabile, care au dobanzi mari si scadente foarte diversificate, cuprinse intre 7 zile si 7 ani. Aceste certificate au valori nominale standard si sunt preferate, in principal, de trezoreriile marilor intreprinderi.
In structura depozitelor la termen mai sunt incluse si depozitele din economii, in baza carora se emit certificate de economii, instrumente negociabile, in care se specifica dobanda si scadenta in functie de optiunea clientilor.
Toate deciziile privind plasamentele au la baza urmatoarele principii:
- respectarea legalitatii
- siguranta plasamentelor
- asigurarea lichiditatii
- profitabilitatea
Respectarea legalitatii vizeaza atat aspectele tehnice privind plasamentele bancii cat si 
protectia legala a acestora.
Prin legea bancara nr. 58/ 23.03.1998 li se impune bancilor respectarea unor cerinte in ceea ce priveste plasamentele, printre care:
- respectarea nivelului minim de solvabilitate
- imprumuturile acordate unui singur creditor nu pot depasi 20% din totalul fondurilor proprii ale bancii
- respectare nivelului minim de lichiditate, care se determina in functie de scadentele creantelor si de angajamentele bancii
- bancile nu pot acorda credite garantate cu propriile actiuni sau conditionate de vanzarea sau cumpararea propriilor actiuni
- participarea unei banci la capitalul altei banci nu poate depasi 5% din capitalul noii banci, doar in cazul participarii si altor societati bancare persoana juridica straina sau a unei institutii financiare internationale.
- valoarea creditelor acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia nu poate depasi 20% din valoarea fondurilor proprii ale bancii
- participarea unei banci la capitalul social al unei societati nebancare nu poate depasi 20% din capitalul social al societatii respective si 10% din fondurile proprii ale bancii
- valoarea totala a investitiilor pe termen lung in valori mobiliare ale unei banci nu pot depasi 50% din fondurile proprii ale bancii.
In ceea ce priveste siguranta plasamentelor, fiecare banca isi asuma un grad de risc si
trece prin experienta pierderii definitive a unor plasamente sau recuperare intarziata si partiala a acestora. Pierderile mentionate pot fi micsorate fie printr-o analiza prealabila a plasamentelor pe care banca le-ar putea face, fie prin urmarirea modului de utilizare a banilor pe toata durata derularii contractelor.


Fisiere in arhiva (1):

  • Plasamentele Bancare si Non-bancare.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!