Modalități speciale de stingere a obligațiilor fiscale

Extras din referat Cum descarc?

Potrivit prevederilor legale, obligatiile bugetare individualizate prin titlu de creanta in sarcina contribuabililor se sting prin urmatoarele modalitati: plata, compensare, executare silita, prescriptie, anulare si scadere.
Stingerea obligatiilor fiscale prin plata
Stingerea obligatiilor fiscale are loc, de regula, prin aceasta modalitate, contribuabilii executandu-si de bunavoie obligatia impusa in mod unilateral de catre stat. Plata sumelor cuvenite bugetului de stat se poate realiza, in functie de caracteristicile veniturilor bugetare, potrivit prevederilor legale care le instituie, in una din urmatoarele modalitati: prin plata directa, prin retinere la sursa, prin aplicare si anulare de timbre fiscale mobile.
Potrivit art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 61/2002, plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa, contibutie sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere de orice fel, in urmatoarea ordine:
Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscala stabilita de contribuabil conform numarului de evidenta a platii inscris pe ordinul de plata pentru Trezoreria Statului.
In situatia in care contribuabilul nu stabileste creanta fiscala ce urmeaza a fi stinsaa, organul fiscal competent va efectua stingerea obligatiilor fiscale in urmatoarea ordine:
a) sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale, pentru care s-au aprobat esalonari si/sau amanari la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii si/sau amanarii la plata si calculate conform legii;
b) obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in orindea vechimii;
c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
d) dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. c);
e) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare, la solicitarea debitorului.
Pentru creantele bugetelor locale, din categoria obligatiilor fiscale cu termene de plata in anul curent, se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale. In mod corespunzator, restituirea sau ambursarea sumelor nedatorate sau platite in plus se vor face din contul bugetar respectiv. 
In situatia in care contribuabilul nu-si executa obligatiile bugetare, la plata acestor obligatii vor fi obligati, in conditiile legii, mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat; cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile persoanei juridice supuse divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, dupa caz; persoana careia i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment; persoana care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu adigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata. De asemenea, obligatia de plata poate fi asumata de terte persoane, printr-un angajament de plata sau printr-un act de garantie, incheiate in forma autentica.
A) Executarea obligatiei bugetare prin plata directa poate avea loc prin decontare bancara, in numerar, prin mandat postal sau prin anulare de timbre fiscale mobile
Plata prin decontare bancara presupune interventia unei unitati bancare - un tert fata de raportul juridic bugetar existent intre contribuabil si stat - la care subiectul platitor (persoana fizica sau juridica) are deschis un cont.
La termenele stabilite de prevederile legale pentru fiecare tip de obligatie fiscala, subiectul platitor va calcula si va dispune unitatii bancare virarea din contul sau la bugetul de stat a sumelor datorate. Ordinul dat bancii in acest sens se constata prin dispozitia de plata, in care se inscriu datele din care sa rezulte natura venitului si destinatia sa - bugetul central sau bugetele locale.
La primirea dispozitiei de plata, unitatea bancara are obligatia de a verifica aspectele legate de completarea corecta a formularului de catre subiectul platitor , indicarea exacta de catre acesta a contului bugetar in care va fi virata suma respectiva, precum si respectarea termenului legal de plata.
In masura in care se constata ca ordinul de plata a fost dat ulterior momentului in care creanta bugetara a devenit exigibila, unitatea bancara va calcula majorarile de intarziere aferente si va prelua aceasta suma o data cu cea care face obiectul obligatiei fiscale. Aceasta posibilitate a unitatii bancare de a calcula si incasa majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat isi are ratiunea in faptul ca aceste majorari curg de drept din ziua in care creanta bugetara a devenit exigibila, fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati. Prin urmare, ordinul dat de subiectul platitor bancii pentru virarea sumelor ce fac obiectul obligatiei bugetare va fi considerat ca fiind dat si pentru virarea majorarilor de intarziere.


Fisiere in arhiva (1):

  • Modalitati Speciale de Stingere a Obligatiilor Fiscale.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!