Modalități de echilibrare bugetară

Cuprins referat

- ELABORAREA, APROBAREA SI EXECUTAREA BUGETELOR LOCALE pag.1
- PROCESUL DE ALOCARE A SUMELOR SI ECHILIBRARE BUGETARA LA NIVEL LOCAL pag.6
- CRITERII DE ALOCARE A SUMELOR DE ECHILIBRARE BUGETARA pag.9
- ALOCAREA DE LA NIVEL CENTRAL LA NIVEL JUDETEAN pag.9
- ALOCAREA DE LA NIVEL JUDETEAN LA NIVEL LOCAL pag.11
- CONCLUZII pag.12 
- BIBLIOGRAFIE pag.14


Extras din referat

Bugetul public national reprezinta planul financiar al statului prin care sunt prevazute veniturile si cheltuielile pentru o perioada determinata de timp, in speta de un an. Bugetul public national cuprinde: 
- bugetul de stat;
- bugetele locale;
- bugetul asigurarilor sociale de stat.
Parte a bugetului public national fiind activitatea bugetara la nivel local, se circumscrie activitatii bugetare la nivel national, cunoscand aceleasi etape si desfasurandu-se pe baza acelorasi principii, dar privite prin prisma specificitatii activitatii administratiei publice locale. Activitatea bugetara la nivel local cunoaste patru etape:
- elaborarea proiectului de buget local - cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale cu personalitate juridica (fiecare comuna, oras, municipiu, judet, sector al capitalei si Municipiul Bucuresti);
- aprobarea - presupune dezbaterea si votarea bugetelor locale de catre autoritatile administratiei publice locale cu functie deliberativa si care au in competenta lor aceasta atributie (consiliile locale, consiliile judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti);
- executia bugetara - consta in realizarea veniturilor la termenul si in cuantumul prevazut in bugetul local si efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute in bugetul local. Realizarea veniturilor in cuantumul prevazut reprezinta o obligatie minima, in cadrul executiei bugetare putandu-se realiza venituri in cuantumuri superioare celor prevazute. In acelasi timp, efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute in bugetele locale reprezinta o obligatie, ce nu pot fi incalcata. Aceasta etapa este cea mai importanta, deoarece presupune transpunerea unor previziuni in plan concret, asigurandu-se astfel finantarea activitatilor si functionarea institutiilor publice de la nivel local;
- incheierea exercitiului bugetar - presupune o dare de seama completa asupra modului de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat.
Toate actele si operatiunile cu caracter tehnic si normativ, realizate de autoritatile publice competente in scopul elaborarii, adoptarii, executarii si incheierii bugetului local constituie procedura bugetara la nivel local. Aceasta se desfasoara pe parcursul a trei ani calendaristici, deoarece elaborarea proiectului de buget local incepe in anul premergator celui pentru care se intocmeste, continua cu executarea, in cursul anului respectiv si se definitiveaza prin contul de incheiere a exercitiului bugetar, in anul urmator.
Procedura bugetara privitoare la bugetele locale se desfasoara pe coordonatele principiilor enuntate de:
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 care reia principiile consacrate din precedenta lege privind administratia publica locala (Legea 69/1991). De maxima relevanta in domeniul bugetelor locale sunt:
o Principiul autonomiei locale. Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, activitatile publice. Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, precum si de catre consiliile judetene. Autonomia locala priveste organizarea


Fisiere in arhiva (1):

  • Modalitati de Echilibrare Bugetara.doc

Imagini din acest referat

Bibliografie

Gh. Filip, Gh. Voinea, S. Mihaiescu, N. Lungu, B. Zugravu, Finante, Sedcom Libris, Iasi, 
2001


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!