Impozitul pe Venit

Cuprins referat

Introducere
Capitolul 1 Caracteristica generala si elementele impozitului pe venit
1.1 Rolul mecanismului fiscal in economia de piata
1.2 Aspecte introductive ale impozitului pe venit
1.3 Stabilirea impozitului pe venit 
Capitolul 2 Practici internationale de impozitare
2.1. Impozitul pe venitul global pe plan international.
2.2. Impozitul pe venit in tarile din estul Europei 
2.3 Impozitul pe venit in Romania. 
Capitolul 3 Impactul impozitului pe venit asupra cresterii economice in Republica Moldova
3.1. Solutionarea problemelor impozitului pe venit
3.2. Procedura de acceptare a impozitului pe venit
3.3. Optimizarea impozitului pe venit ca factor de stabilizare al cresterii economice.
Concluzii si recomandari
Bibliografie


Extras din referat

INTRODUCERE
Impozitele sunt cunoscute din antichitate si se presupune ca au aparut in evolutia societatii omenesti in cadrul primelor formatiuni statale fiind determinate de necesitatile intretinerii materiale, a celor ce exercitau forta publica indeplinind atributii autoritare de conducere statala.
De la aparitia lor impozitele au fost concepute si aplicate diferit conditionat de dezvoltare economico-sociala si de cheltuielile publice acceptate in fiecare stat. Datele despre impozitele si cheltuielile publice se cunosc din istoria statelor antice.
In prezent, evolutia a impozitelor in Europa este marcata de inlaturarea deosebirilor dintre legislatia fiscale nationale ale statelor membre a Uniunii Europene, de armonizarea legislatiilor nationale si de instituirea unor procedee cit mai asemanatoare subordonate politicii fiscale.
Tranzitia Republicii Moldovei la economia de piata, profundele reforme economice cu care se confrunta, fac necesara o reforma a sistemului fiscal in toate resorturile sale, care consta in adaptarea principiilor impozitarii la noile realitati. Aceasta va permite conducatorilor si specialistilor in sfera finantelor si contabilitatii sa intocmeasca relatii bune cu organele fiscale si pe fundamentul legal sa minimizeze impozitele.
Astfel, incepind cu anul 1991, in Republica Moldova a inceput sa se aplice propria legislatie fiscala, tinindu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie a aceluiasi an, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a statului si complexului agroindustrial, in care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului intreprinderilor, insotite de o lista suplimentara de inlesniri, acordate acestor gospodarii. Iar, pe parcursul anilor cadrul legislativ a evoluat considerabil, reglementindu-se destul de mult impozitul pe venit.
Impozitului pe venit i se atribuie o importanta functie, ce tine de reglarea situatiei financiare a statului si contribuabililor, deoarece el participa la formarea resurselor financiare ale republicii. De asemenea, el reprezinta un mecanism de asigurare a cresterii economice si influenteaza activitatea de antreprenoriat. 
Prezenta lucrare este scrisa pe tema ,,.". 
Actuialitatea temei rezida in necesitatea unei abordari pragmatice asupra impozitul pe venit, tratare ce ar putea imbunatati calitatea sistemului fiscal autohton.
Asadar, principalul scop al lucrarii consta in: 
1. Familiarizarea cu trasaturile, rolul impozitului pe venit si a importantei acestuia.
2. Analiza modalitatilor de impozitare in diferite state ale lumii.
3. Elaborarea posibilitatilor de restructurare a impozitului pe venit in Republica Moldova.
Lucrarea contine trei capitole. Capitolul I ,,Caracteristica generala si elementele impozitului pe venit" contine o descriere detaliata a impozitului pe venit.
In acest capitol sint reflectate trasaturile, rolul impozitului pe venit, principiile de stabilire a acestuia. Totodata sint reflectate trasaturile, functiile si rolul impozitelor pe venit in realizarea intereselor economice ale statului. 
Compartimentul teoretic este consacrat examinarii si fundamentarii notiunii de impozit pe venit ca concept, subiectii impozabili, cotele de impozitare etc.; se vor evidentia efectele generate de impactul impozitului pe venit asupra contribuabililor, precum si evolutia poverii fiscale cu diminuarea cotelor de impozitare .
Capitolul II " Practici internationale de impozitare ". In acest capitol sunt analizate practicile din diferite state ale lumii in ceea ce priveste impunerea fiscala . La fel in acest capitol sunt asnalizate reformele ce au fost efectuate in vederea imbunatatirii sistemului fiscal.
Capitolul III "Problemele privind impozitul pe venit. Impactul impozitului pe venit asupra cresterii economice in Republica Moldova." evidentiaza problemele cu care se confrunta agentii economici si persoanele fizice. Se vor mentiona tendintele de perfectionare a impozitului pe venit in Republica Moldova si problemele cu care se confrunta la etapa actuala acest impozit.
In concluzii si recomandari se vor generaliza rezultatele obtinute in urma studiului efectuat, se vor expune principalele sugestii si propuneri. Totodata vor fi formulate recomandari privind eficientizarea impozitului pe venit pe viitor.
Capitolul 1. Caracteristica generala si elementele impozitului pe venit
?1.1. Rolul mecanismului fiscal ?n economia de piata.
Locul si rolul mecanismului fiscal ?n economia de piata se determina ?n dependenta de functiile si scopurile pe care le rezolva la o anumita etapa a dezvoltarii economice. Rolul cel mai important ?nsa se manifesta pe plan financiar, deoarece impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.


Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Venit.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!