Impozitul pe Profit

Extras din referat

Deductibilitatea la nivelul cheltuielilor cu amortizarea corespunzatoare duratei de utilizare prevazuta de Legea nr. 15/1994 precum si a dobanzilor platite, se refera strict la contractele de leasing financiar sau si la cele de leasing operational?
Referitor la prevederile art. 1, pct. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 127/1999, cum se inregistreaza in contabilitate si cand se suporta pe costuri, diferenta dintre nivelul cheltuielilor cu amortizarea, corespunzatoare duratei de utilizare prevazuta de Legea nr. 15/1994 (deductibila fiscal) si totalul ratei lunare de leasing achitata furnizorului? In conformitate cu prevederile Legii nr. 99/1999, titlul II, art. 5, contractele in derulare la data aparitiei legii (27 mai 1999) raman in continuare valabile. Cum se coreleaza aceasta prevedere a Legii nr. 99/1999 cu cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 127/1999 care limiteaza deductibilitatea fiscala a ratelor de leasing in conditiile in care multe dintre aceste contracte se afla in diferite stadii de derulare si nu cuprind date concrete privind defalcarea ratei de leasing (rata + dobanda / redeventa)?
Pentru stabilirea regimului deductibilitatii cheltuielilor repre- zentand "rate de leasing" sau "redevente" inregistrate in evidenta utilizatorului unui bun care face obiectul unui contract de leasing, se va avea in vedere incadrarea fiecarei operatiuni de leasing potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998, Legea nr. 99/1999, Codul Civil (prevederile referitoare la contractele de inchiriere, Regulamentului nr. 3/1997 al B.N.R. privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare.
In cazul in care din analiza operatiunilor de leasing, conform prevederilor legale mentionate mai sus, rezulta ca, acestea se incadreaza in categoria leasingului operational, la calculul profitului impozabil sunt deductibile ratele de leasing platite de utilizator , la nivelul amortizarii calculate in conformitate cu actele normative in vigoare si marja de profit convenita intre parti.
In cazul in care din analiza operatiunilor de leasing, conform prevederilor legale mentionate mai sus, rezulta ca , acestea se incadreaza in categoria leasingului financiar, la calculul profitului impozabil sunt deductibile cheltuielile cu amortizarea calculata conform legislatiei in vigoare si cele reprezentand dobanda conveni 
Care este profitul si impozitul asupra caruia se aplica prevederile art. 23, art. 24 si 26 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii ?
Facilitatile fiscale privind scutirea de la plata impozitului pe profit pentru profitul brut reinvestit, prevazuta la art. 23 din Legea nr. 133/1999, precum si reducerile prevazute la art. 24 si 26 din aceeasi lege, se vor aplica numai asupra profitului aferent perioadei cuprinse intre 23 iulie si 31 decembrie 1999, si se vor calcula la impozitul datorat , obtinut conform metodologiei prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioareta intre parti.
Care este perioada pentru care societatile care s-au privatizat, potrivit prevederilor Legii nr. 77/1994, au beneficiat de reducerea cu 50% a impozitului pe profit ?
Prin art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, se instituiau anumite facilitati in sensul ca "societatile comerciale care se privatizeaza prin transmiterea de actiuni asociatiei constituite prezentei legi beneficiaza pe toata durata achitarii ratelor sau a rambursarii creditelor, in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare, de reducere cu 50% a impozitului pe profit aferent actiunilor dobandite".
Acest articol a fost modificat ulterior prin Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/1994. Seria modificarilor a continuat prin aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, care prin dispozitiile art. 44(1), incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei citate mai sus, respectiv 29 decembrie 1997, Legea nr. 77/1994, cu modificarile si competarile ulterioare , a fost abrogata , fara a cuprinde o prevedere expresa care sa permita mentinerea facilitatilor fiscale prevazute la art. 50 din legea citata mai sus.
Pe cale de consecinta, facilitatile fiscale acordate societatilor comerciale care s-au privatizat in conditiile Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, cu modificarile si competarile ulterioare, act normativ abrogat incepand cu 29 decembrie 1997 prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, nu se mai aplica incepand cu aceasta data.
Cum se impoziteaza veniturile realizate de o asociere in participatiune cu o persoana fizica ?
Potrivit art. 251 din Codul Comercial, asocierea in participatiune are loc atunci cand un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati o participatiune in beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni, sau chiar asupra intregului lor comert.Totodata, in conformitate cu prevederile art. 1(1), lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt contribuabili, obligati la plata impozitului pe profit in conditiile ordonantei de mai sus, asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atat in tara cat si in strainatate. In acest caz, impozitul datorat se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica.
In acest context, avand in vedere si prevederile pct. 101 din Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile in participatie trebuie sa fie contabilizate de catre asociatul persoana juridica romana, urmand ca acesta, la sfarsitul perioadei de raportare (luna), pe baza de decont, sa inregistreze in contabilitatea proprie veniturile si cheltuielile inregistrate pe naturi, precum si sa calculeze, sa retina, sa verse impozitul aferent partii care revine asociatului persoana fizica romana, din profitul realizat prin asocierea in participatiune.
Care este regimul fiscal aplicabil pierderilor tehnologice ?
Potrivit prevederilor art. 4, alin. 3, lit. i din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu perisabilitatile sunt deductibile in limitele stabilite in Hotararea Guvernului nr. 304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare.
Conform punctului 2 din Normele privind limitele legale de perisabilitate, nu sunt considerate perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijenta, sustrageri, alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.
In acest context legal, pierderile tehnologice care se incadreaza in normele de consum specifice activitatii desfasurate se cuprind in costul produsului finit si nu sunt considerate perisabilitati.


Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Profit.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!