Functiile finantelor publice

Cuprins referat Cum descarc?

Introducere 2 
1.Functia de repartitie a finantelor publice 2
1.1.Construirea fondurilor de resurse 2
1.2.Distribuirea fondurilor de resurse 3
Concluzii
Bibliografie


Extras din referat Cum descarc?

Integrarea eficienta si operativa a finantelor publice in viata economica, in sensul satisfacerii unor nevoi socio-economice in toate domeniile de activitate, repartizarea averii si a veniturilor publice pe baza unor criterii si principii echitabile (cu ajutorul impozitelor si al taxelor, alocatiilor bugetare, creditelor, imprumuturilor etc.), realizarea unor obiective economico-financiare (cum ar fi ocuparea fortei de munca intr-un grad cat mai inalt posibil, asigurarea stabilitatii in economie, cresterea si dezvoltarea economica) pot fi indeplinite numai prin intermediul unor importante functii alr finantelor publice, si anume: functia de repartitie si functia de control.
Exercitarea acestor functii reprezinta o necesitate obiectiva, care deriva din faptul ca: 
-statul, pentru a-si exercita si infaptui sarcinile si atributiile care ii revin in plan economic, social si politic, are nevoie de fonduri banesti, care sunt constituite in cadrul procesului de repartizare a produsului intern brut;
-este necesara efectuarea unui control riguros asupra modului de desfasurare a activitatii economico-sociale prin intermediul relatiilor economice de natura financiara, in vederea realizarii unor rezultate economico-sociale utile, ca urmare a eforturilor depuse.
Intre cele doua functii ale finantelor publice exista o stransa legatura, de interdependenta sau de interconditionare reciproca, in sensul ca functia de constituire si distribuire a resurselor banesti prin intermediul finantelor, adica functia de repartitie a acestora, ofera un camp larg de actiune functiei de control si invers.
 Functia de repartitie a finantelor publice
Finantele publice exista pentru a servi la realizarea unor obiective precis determinate ,la indeplinirea anumitor sarcini, care nu ar putea fi infaptuite pe alta cale sau cu alte mijloace. 
Functia de repartitie a finantelor publice consta in mobilizarea, la dispozitia statului, a unei parti din produsul intern brut si in repartizarea acesteia in vederea infaptuirii de catre stat a sarcinilor si atributiilor sale.
Functia de repartitie a finantelor publice cunoaste doua faze distincte, insa organic legate intre ele: constituirea fondurilor si distribuirea acestora. 
1.Constituirea fondurilor de resurse
Consta in formarea fondurilor de resurse financiare publice. La constituirea acestora participa :
a) Intreprinderile, indiferent de forma de propietate asupra capitalului social si de forma juridica de organizare a acestora ;
b) Institutiile publice si unitatile din subordinea acestora ;
c) Populatia ;
d) Persoanele juridice si fizice rezidente in strainatate.
Participarea la constituirea fondurilor publice de resurse financiare imbraca forme diferite, si anume : impozite, taxe, contribtii pentru asigurari sociale, amenzi, penalitati, varsaminte din veniturile institutiilor publice; redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri propietate de stat; venituri din valorificarea unor bunuri propietate de stat si a bunurilor fara stapan; imprumuturi de stat primite de la personae juridice si fizice; rambursari ale imprumuturilor de stat acordate; dobanzi aferente imprumuturilor acordate; donatii, ajutoare si alte transferuri primite; alte venituri.
Deci, resursele care alimenteaza fondurile publice, in majoritatea lor covarsitoare, isi au izvorul in produsul intern brut si intr-o mai mica masura in avutia nationala sau in transferuri primite din strainatate. Constituirea fondurilor publice se realizeaza in procesul distribuirii si redistribuirii produsului intern brut, intre diverse persoane juridice si fizice, pe de alta parte, si stat, pe de alta parte.1
La constituirea fondurilor publice participa toate sectoarele sociale: public, privat, mixt, precum si populatia, in proportii diferite in raport cu capacitatea lor financiara. Cele mai multe resurse financiare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu definitive si fara contraprestatie. Nu lipsesc nici resursele primate cu titlu rambursabil, dar acestea ocupa un loc secundar in totalul fondurilor respective ,
2.Distribuirea fondurilor de resurse
Cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice consta in distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe beneficiari - persoane juridice si fizice.Repartitia propiu-zisa este precedata de inventarierea nevoilor sociale existente in anul (perioada) de referinta, cuantificarea acestora in expresie baneasca si ierarhizarea lor in functie de acuitatea si importanta pe care o prezinta unele in raport cu celelalte. Cum nevoile sociale, care exprima cererea de resurse financiare de la fondurile publice, intrec cu mult resursele posibile de procurat pe plan national, adica oferta de resurse financiare, este necesar ca autoritatile publice competente sa trieze cererile formulare de oraganele central si locale abilitate si sa stabileasca optiunile lor in functie de anumite criterii.
Distribuirea resurselor financiare reprezinta, de fapt, dimensionarea volumului cheltuielilor publice pe destinatii, si anume pentru :
a)invatamant, sanatate, cultura;
b)asigurari sociale si protectie sociala; 
c)gospodarie comunala si locuinte;
d)aparare nationala;
e)ordine publica;
f)actiuni economice;
g)alte actiuni;
h)datorie publica;
In cadrul fiecarei destinatii, resursele se defalca pe beneficiari, obiective si actiuni.
In tarile dezvoltate cu economie de piata, la finantarea din fondurile publice au prioritate actiunile cu caracter social-cultural (cele de la literele a-c), apoi cele privind ordinea interna si apararea tarii; cheltuielile pentru actiunile economice ocupa un loc secundar. In schimb, in tarile in curs de dezvoltare, actiunile cu caracter economic se bucura, de regula, de prioritate, in raport cu cele sociale. Asadar, fluxurile de resurse financiare sunt orientate catre sfera productiei materiale, respectiv catre sfera nemateriala, in proportie mai mare sau mai mica, dupa caz.
Aceste fluxuri de resurse financiare iau forma cheltuielilor pentru:
a)plata salariilor si a altor drepturi de personal
b)procurari de materiale si plata serviciilor
c)subventii acordate unor institutii publice si intreprinderi
d)transferuri catre diverse persoane fizice (pensii, alocatii, burse, ajutoare, etc.)
e)investitii si rezerve materiale
Pe calea cheltuielilor publice se completeaza astfel resursele financiare ale agentilor economici, ale institutiilor publice si ale persoanelor fizice care servesc pentru dezvoltare sau consum.


Fisiere in arhiva (1):

  • Functiile finantelor publice.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1.Bistriceanu Gheorghe - Finantele Publice ale Romaniei vol.I , Ed.Universul Juridic, 
 Bucuresti 2006
2.Lazarescu Alexandru - Finante Publice, Ed.National, Bucuresti 2000 
3. Popescu Nicolae - Finante.Bugete.Fiscalitate, Ed.Economica, Bucuresti 2002
4. Vacarel Iulian - Finante Publice editia a II a, Ed.Didactica si Pedagogica ,
 Bucuresti 2000
5. Vacarel Iulian - Finante publice, Editia a III-a, Editura Didactica si Pedagogica, 
 Bucuresti 2001


Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!