Datoria Publică a României în Perioada 2000 - 2007

Extras din referat

Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, sau de autoritatile administratiei publice locale de la diversi creditori, persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente in Romania. Scopul datoriei publice este controlul nivelului si structurii datoriei publice interne si externe in vederea asigurarii echilibrului, stimularii dezvoltarii economice si finantarii corespunzatoare a obiectivelor politice.
Daca la inceputul perioadei de tranzitie, in anul 1990, datoria publica in Romania era nesemnificativa, in urmatorii ani procesul sau de acumulare s-a accelerat. La nivelul anului 1998, datoria publica interna impreuna cu datoria externa a tarii au ajuns deja la o pondere de aproape 40% in Produsul Intern Brut. Desi continua sa fie mai mic decat gradul de indatorare inregistrat de alte economii nationale europene, ceea ce ingrijoreaza este tendinta sa de accelerare, in conditiile in care managementul politicii macroeconomice se dovedeste a fi nu tocmai performant. Cu deosebire in ultima vreme, sub impactul actiunilor intreprinse de autoritati in vederea aderarii la NATO si Uniunea Europeana, al acordurilor cu organismele internationale finantatoare, indeosebi cele cu Fondul Monetar International si Banca Mondiala, se pune tot mai acut problema sustenabilitatii datoriei publice si a deficitelor bugetare. 
Dificultatile majore legate de gestionarea deficitelor provin din slaba performanta a economiei romanesti, dublata de problemele complexe ale reformei si restructurarii economice, precum si de accesul tot mai restrictionat la resurse financiare externe pe o piata actualmente deosebit de tensionata.
Gradul de indatorare publica a Romaniei, inregistrat in ultimii ani, se situeaza un trend descendent, pe fondul cresterii economice sustinute, astfel ca la sfarsitul anului 2006 si al semestrului I 2007 gradul de indatorare publica se situeaza sub 20% din produsul intern brut, net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.
La 30 iunie 2007 datoria publica reprezenta 16,5% din produsul intern brut comparativ cu 18,5% la sfarsitul anului 2006 din care ponderea datoriei publice guvernamentale a fost 15,6%, iar ponderea datoriei publice locale de 0,9% din produsul intern brut. Evolutia ponderii datoriei publice in produsul intern brut in perioada 2000 -iunie 2007 se prezinta astfel:
Tabelul nr. 1 Evolutia ponderii datoriei publice in produsul intern brut 
in perioada 2000- iunie 2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30 iunie 2007
Datorie publica
guvernamentala 31,4 28,7 28,8 25,9 22,4 19,5 17,5 15,6
Datorie publica
locala 0,0 0,04 0,1 0,1 0,9 1,0 1,0 0,9
Total datorie publica 31,4 28,74 28,9 26,0 22,5 20,4 18,5 16,5
In ceea ce priveste datoria publica guvernamentala, ponderea acestei datorii in P.I.B. s-a redus cu 1,9% fata de sfarsitul anului 2006, in principal, datorita scaderii ponderii datoriei publice guvernamentale externe in P.I.B. cu 1,9%, in timp ce datoria publica guvernamentala interna a crescut cu 0,2%. Reducerea ponderii datoriei publice guvernamentale externe in P.I.B. s-a datorat atat scaderii in valoare absoluta a acestei datorii, cat si aprecierii monedei nationale
1.1. Datoria publica guvernamentala interna
Datorie publica guvernamentala - face parte din datoria publica, care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice, in numele Romaniei, de pe pietele financiare.
Datoria publica guvernamentala efectiva a Romaniei se cifra, la sfarsitul lunii septembrie 2005, la 11,226 miliarde euro, in crestere cu 1,03 miliarde euro, fata de sfarsitul anului 2004, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice. 
Datoria publica guvernamentala efectiva a Romaniei se cifra, la sfarsitul lunii septembrie 2005, la 11,226 miliarde euro, in crestere cu 1,03 miliarde euro, fata de sfarsitul anului 2004, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice. Valoarea acesteia reprezinta 14,3 la suta din Produsul Intern Brut, care, in 2005, a fost de 281,2 miliarde RON. Veniturile bugetului consolidat au fost in 2005, de 81,35 miliarde RON, iar exporturile de bunuri si servicii de peste 25 miliarde euro. Circa 59 la suta reprezinta datoria externa contractata direct de stat, iar 40,5 la suta datoria publica externa garantata de stat. Un procent de 47,9 la suta reprezinta datoria contractata cu creditorii oficiali (inclusiv imprumuturile FMI), iar restul de 52,1 la suta reprezinta creditori privati, banci comerciale, obligatiuni si alte surse. In structura pe debitori, circa 75 la suta este datoria guvernamentala, 22 la suta- datoria agentilor economici si 2,2 la suta- datoria BNR (care se cifreaza la 248,1 milioane euro). Cea mai mare pondere o detin creditele cu durata de peste zece ani (53,2 la suta din total), urmate de cele contractate intre cinci si zece ani (31,1 la suta) si de cele intre unu si cinci ani- 15 la suta).
Datoria publica guvernamentala, la 30 iunie 2007 a fost in suma de 60.418,2 milioane lei, in crestere cu 551,9 milioane lei fata de sfarsitul anului 2006.


Fisiere in arhiva (1):

  • Datoria Publica a Romaniei in Perioada 2000 - 2007.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!