Curtea de Conturi

Extras din referat Cum descarc?

In cazul verificarii conturilor anuale de executie in vederea descarcarii de
gestiune, controlorii financiari vor parcurge in mod obligatoriu etapele prevazute
si obiectivele stabilite prin Legea 94 / 1992 republicata, Normele de Control
Ulterior precum si tematicele transmise. Se va incheia un raport de control in
care vor fi consemnate constatarile parcurgerii etapelor prevazute si realizate in
controlul efectuat. In cazul in care se constata abateri de la prevederile legale
care au general producerea de prejudicii se intocmeste proces verbal de
constatare, care este anexat raportului de control.
La intocmirea actelor de control se vor avea in vedere reguli generale si
specifice dupa cum urmeaza:
a) Reguli generale de intocmire a actelor de control
In preambulul actelor de control se vor inscrie in mod obligatoriu
urmatoarele date cu caracter general:
- numele si prenumele controlorilor financiari care au efectuat controlul;
- structura organizatorica a Curtii de Conturi din care fac parte;
- numarul si data delegatiei de control;
- denumirea persoanei juridice controlate, adresa acesteia si principalele
elemente de ordin cantitativ si calitativ ce o caracterizeaza;
- perioada supusa controlului si ultima data cand aceasta a fost controlata;
- obiectivele de baza ale controlului;
- ordonatorii de credite si conducatorii compartimentului financiar contabil
a persoanei juridice controlate in perioada supusa controlului si in perioada efectuarii controlului, cu precizarea intervalelor de timp in care au asigurat conducerea;
- perioada in care s-a efectuat controlul.
In cuprinsul actelor de control intocmite se vor inscrie toate obiectivele,
documentele si intervalele de timp care au fost verificate.
b) Reguli specifice de intocmire a raportului de control
Raportui de control este documentul in care controlorii financiari desemnati sa verifice conturile prezinta constatarile si concluziile lor si formuleaza propuneri cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu situatia conturilor respective.
Constatarile si concluziile vor fi prezentate in ordine cronologica dupa
verificarea tuturor obiectivelor prevazute la art. 25 din Legea nr. 94 / 1992,
republicata in anul 2000. Propunerile vor fi formulate in functie de natura constatarilor si in concordanta cu competentele Curtii de Conturi. Masurile ce pot fi propuse de controlorii financiari potrivit Legii 94/1992 republicata, sunt fie descarcarea de gestiune fie nedescarcarea de gestiune insotita de propuneri de masuri.
Se propune descarcarea de gestiune in cazul in care ordonatorul de credite verificat a respectat prevederile legale si elementele constitutive se refera la:
- bilantul contabil si contul de executie supuse controlului sunt exacte si
conforme cu realitatea exprimata prin rezultatele inventarierii generale a
patrimoniului efectuata la termenele si in conditiile prevazute de lege;
- nu au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar contabil
neeliminate;
- nu au fost savarsite fapte care, potrivit legii penale, constitute


Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea de Conturi.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.Hopa sus!