Curtea de Conturi

Extras din referat

1. Organizrea si functionarea Curtii de Conturi. Consideratii generale
Sediul materiei: Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, modificata si republicata Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar ulterior extern in domeniul financiar, functionand in mod independent pe langa Parlamentul Romaniei, dar cu respectarea dispozitiilor prevazute in Comstitutie si in celelalte legi ale tarii.
Constitutia Romaniei, prin articolul 139, stabilea pentru Curtea de Conturi cadrul in care urma a se constitui si a functiona. Aceasta afirmatie se bazeaza pe faptul ca reglementarea constitutionala dateaza din anul 1991, iar Legea privind organizarea si functionarea Curtii de conturi, prin care se pune in practica aceasta reglementare, apare un an mai tarziu1 urmand a suporta modificari si completari ulterioare prin: Legea nr. 59/19932, Legea nr. 65/19933, Legea nr. 50/1995 privind salarizarea membrilor si a personalului Curtii de Conturi4, Legea nr. 99/19995, Legea nr. 204/19996. Legea nr. 94/1992 a fost republicata in 20007 in baza articolului II din Legea nr. 204/1999, dandu-se articolelor o noua numerotare. Anul 2002 aduce pentru Curtea de Conturi modificari importante in ceea ce priveste organizarea si functionarea acestei institutii, prin adoptarea si promulgarea Legii nr. 77/20028.
Ratiunea infiintarii Curtii de Conturi rezida in a "asigura populatiei atat cunoasterea daca banii de care se dispenseaza prin impozite si averea publica sunt administrati conform legii, cat si convingerea ca toti cei care nu respecta legea sunt obligati la raspundere, la recuperarea prejudiciilor cauzate."9
1.1. Principii de functionare
Functionarea Curtii de Conturi este guvernata de doua principii:
- Principiul unicitatii
- Principiul autonomiei
1. Monitorul Oficial nr. 224 din 9 noiembrie 1992
2. Monitorul Oficial nr. 177 din 26 iulie 1993
3. Monitorul Oficial nr. 241 din 7 octombrie 1993
4. Monitorul Oficial nr. 107 din 31 mai 1995
5. Monitorul Oficial nr. 236 din 27 mai 1999
6. Monitorul Oficial nr. 646 din 30 decembrie 1999
7. Monitorul Oficila nr. 116 din 16 martie 2000
8. Monitorul Oficial nr. 104 din 7 februarie 2002
9. M.Boulescu, Curtea de Conturi. Traditie si actualitate, p.67 
1.2. Functiile Curtii de conturi
Functiile Curtii de Conturi sunt stabilite prin articolul 139 aliniatul 1 din Constitutia revizuita conform careia Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. In conditiile legii, Curtea de Conturi exercita si atributii jurisdictionale.
Potrivit legii, Curtea de Conturi are functia de control financiar ulterior in domeniul financiar.
In cadrul functiei de control, Curtea desfasoara o activitate de verificare a legalitatii, nasterii, modificarii si stingerii raporturilor juridice financiare in scopul aplicarii corecte a legislatiei financiare.
Curtea de Conturi exercita controlul general asupra gestinarii bugetului public, formarea si intrebuintarea fondurilor banesti, dar si asupra cauzelor care conduc la deficiente, atat in ce priveste bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale, cat si fondurile banesti speciale, de tezaur si din imprumuturi publice, utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor din bugetul de stat, precum si utilizarea fondurilor puse la dispozitia Romaniei de Uniunea Europeana.
Curtea de Conturi detine competenta exclusiva de control asupra Bancii Nationale a Romaniei.
Curtea de Conturi prezinta la sfarsitul exercitiului bugetar, Parlamentului, un Raport Public Anual care poate avea caracter de recomandare pentru legislativ, privitor la activitatea sa in domeniul reglementarii financiare.
1.3. Numirea si statutul personalului
Capitolul al VII-lea al Legii de organizare si functionare a Curtii de Conturi reglementeaza statutul personalului Curtii, precum si procedura de numire in functii a acestora.
Consilierii de conturi sunt membrii ai Curtii de Conturi cu statut de demnitari de stat. In numar de 18, ei alcatuiesc Plenul Curtii de Conturi. Sunt numiti de Parlament in sedinta comuna la propunerea Comisiei pentru buget - finante - banci a Senatului si a comisiei similare a Camerei Deputatilor. In aceeasi maniera, cu respectarea aceleiasi proceduri, dintre consilierii de conturi Parlamentul numeste pe presedintele Curtii de Conturi, pe vicepresedintele acesteia si pe cei doi presedinti ai sectiilor. Functiile de presedinte si vicepresedinte\vor fi ocupate de persoane cu pregatire economica si juridica.
Mandatul de consilier de conturi inceteaza:
- la expirarea termenului pentru care a fost numit, daca mandatul nu a fost reinnoit;
- prin incetarea de drept;
- prin demisie;
- prin pierderea drepturilor electorale;
- prin deces;
- in caz de incompatibilitate a exercitarii functiei pentru o perioada mai mare de 6 luni. Parlamentul constata incompatibilitatea, el fin si singurul in masura sa-i revoce din functie pe consilierii de conturi, urmand ca, in sedinta comuna, sa numeasca o noua persoana pentru ocuparea postului ramas vacant, pentru restul perioadei pana la expirarea mandatului;
- in caz de nerespectare a obligatiei de a nu face parte dintr-un partid politic;
- pentru revocarea din functie;


Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea de Conturi.doc

Imagini din acest referat

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!